Žandárstvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Žandárstvo alebo zriedkavo žandarméria alebo (najmä vo vzťahu k prvej ČSR) četníctvo (jeden člen sa nazýva žandár alebo četník) bol vojenský organizovaný strážny zbor, pôvodne vo Francúzsku (gendarmerie [vyslov:ža(n)darmri]), neskôr (do druhej svetovej vojny) takmer vo všetkých európskych štátoch. V súčasnosti ešte existuje najmä vo Francúzsku (Gendarmerie Nationale) a Taliansku (carabinieri).

Žandárstvo na území Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Na území Slovenska existovali žandári podľa predpisov Rakúskej monarchie (od roku 1849 – na základe cisárskeho výnosu č. 8/1849, na území Uhorska mali právomoc len do roku 1867), Uhorska (od roku 1881), Česko-Slovenska (1920 – 1939) a prvej slovenskej republiky (1939 – 1945).

V Česko-Slovensku sa oficiálne označovali ako četníci, v období slovenského štátu sa názov „četníctvo“ formálne zmenil na „žandárstvo“ (vyhláška Prezídia MV č. 246/1939 zo dňa 6. 10. 1939), neskôr bol zákon č. 299/1920 Zb. o četníctve upravený zákonom o žandárstve č. 48/1944 Sl. z. Obsah a podstata zákona však zostali nezmenené.[1] Žandárske organizácie a formácie boli zrušené nariadením SNR č. 6/1945 Zb. n. SNR a ich príslušníci mohli byť prevzatí do služieb Národnej bezpečnosti, ak sa aktívne zúčastnili na boji slovenského národa proti nacizmu a po náležitom preverení.[1]

Činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Žandári slúžili na udržiavanie verejného poriadku a potláčanie kriminality. Žandári okrem toho kontrolovali napr. poľovnícke a rybárske lístky, prepravu dobytka, chytali pašerákov tabaku, boli vysielaní na stráženie obilia.[1] Pole pôsobnosti česko-slovenského četníctva bolo predovšetkým na vidieku, mimo obvodov miest, kde vykonávala poriadkovú službu mestská a štátna polícia.[2] Hierarchicky spadalo pod pôsobnosť ministerstva vnútra.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c žandárstvo, Slovenská terminologická databáza [online]. data.juls.savba.sk, 5.2.2008, rev. 2008-11-11, [cit. 2011-05-10]. Dostupné online.
  2. Ilek, M. Žandárstvo a právna úprava jeho postavenia v prvej Československej republike I. [online]. vhbeskydy.sk, 7.2.2009, [cit. 2011-05-10]. Dostupné online.