Plagioklas

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Zrno pagioklasu vo výbruse - veľká šedá plocha približne v strede výbrusu (fotografia z polarizačného mikroskopu pri skrížených nikoloch).

Plagioklas je označenie radu triklinických živcov s koncovými členmi albitom (NaAlSi3O8) a anortitom (CaAl2Si2O8). Sodík a vápnik v plagioklasoch sú neobmedzene miešateľné. Medzi jednotlivými koncovými členmi sú definované viaceré medzistupne, tieto však nie sú uznané ako samostatné minerálne druhy.

Názov NaAlSi3O8
(% albit)
CaAl2Si2O8
(% anortit)
albit 100-90 0-10
oligoklas 90-70 10-30
andezín 70-50 30-50
labradorit 50-30 50-70
bytownit 30-10 70-90
anortit 10-0 90-100

Plagioklasy sa bežne vyskytujú vo vyvretých horninách, kde sú jedným z prvotných identifikátorov chemizmu horniny: so zvyšovaním obsahu SiO2 stúpa podiel albitovej zložky, s jej klesaním naopak stúpa podiel anortitovej zložky. Teda kyslé horniny - alkalické granity, pegmatity obsahujú prevažne albit, intermediátne (granity, diority, syenity, andezity) oligoklas a andezín a bázické horniny (s najnižším obsahom SiO2 - gabrá a bazalty) labradorit, bytownit až anortit. Plagioklasy sa vyskytujú aj v sedimentoch a metamorfitoch.Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]