Účet (účtovníctvo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Základná schéma účtu
Príklad účtovných zápisov na účte 211

Účet alebo konto je jedným zo základných metodických prostriedkov účtovníctva pre zachytávanie stavov a zmien stavov jednotlivých druhov aktív a pasív. Účet možno chápať ako dvojstranné účtovné pole, na ktorom sa účtuje o rovnakom obsahu[1], napr. o peniazoch v pokladnici, na bankovom účte a podobne.

Schéma a náležitosti účtu[upraviť | upraviť zdroj]

Na schematické znázornenie účtu sa vo všeobecnosti používa tvar veľkého tlačeného písmena T. Každý účet má dve strany alebo polia, pričom na jednej strane sa evidujú prírastky a na druhej strane úbytky aktív, pasív, nákladov alebo výnosov. Ľavú stranu účtu označujeme výrazom „má dať“ (MD) a pravú stranu označujeme výrazom „dal“ (D). Toto označenie vzniklo na základe personifikačnej teórie. Za každým účtom si bolo treba predstaviť osobu spravujúcu určitý druh majetku. Potom sa na ľavej strane účtu zaznamenávalo všetko to, čo prijal a v budúcnosti „má dať“ a na pravej strane účtu, všetko to, čo už „dal“.

Každý účet sa označuje presným názvom, ktorý vystihuje jeho ekonomický obsah a číselným znakom (kódom), ktorý je určený účtovou osnovou.

Účtovný zápis vykonaný na ktorejkoľvek strane účtu obsahuje zvyčajne tieto údaje:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Soukupová, Božena; Šlosárová, Anna; Baštincová, Anna: Účtovníctvo. Bratislava: Iura Edition, 2004. 75 s.