Účtovný softvér

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Účtovný program je softvér, ktorý pre svoje vedenie účtovníctva využívajú ako podnikajúci jednotlivci a malé firmy s minimálnym počtom zamestnancov, tak aj väčšie spoločnosti. Softvér nie je odborovo vyhranený a môžu ho využívať podnikatelia, ľudia so živnostenským listom, či príspevkové organizácie a mimovládne nezisková organizácie. Výhodou programu je jeho variabilita a jednoduché a funkčné využitie pre rôzne požiadavky účtujúceho subjektu.

Štruktúra účtovného systému[upraviť | upraviť zdroj]

Systém účtovného softvéru vychádza z troch základných súčastí účtovného systému (pozri nižšie), avšak využívajú sa tu komputačné techniky, takže je vedenie účtovníctva pre užívateľa veľmi zjednodušené - hlavná agenda je vedená v PC. Účtovný systém sa skladá z troch dôležitých oblastí:

  • 1. Vonkajšie prostredie - tu sa jedná priamo o podnik, alebo podnikajúcu osobu, alebo neziskovú organizáciu, ktorá účtovný systém využíva a ďalej faktory ovplyvňujúce podnikajúci subjekt zvonku - teda legislatíva, účtovné pravidlá atď.
  • 2. Vlastné systémové prvky - účtovné procesy (teda činnosti ako napr. nákup, predaj), záznamy (príjmové a výdavkové doklady, pokladničné knihy, podklady pre inventúry), metódy (sú rôzne v závislosti na potrebách daného účtovníctva – napr. pri odpisoch majetku), nástroje (nástroje na zaznamenávanie – napr. súbory účtov, výkazov atď.)
  • 3. Užívatelia účtovných informácií - vonkajší (zamestnanci, obchodní partneri, banka) a vnútorní (manažment podniku).

[1].

Prechod z manuálnych účtovných záznamov na počítačom spracovávané procesy zaznamenávame od 80. rokov 20. storočia. K hlavnému rozvoju týchto techník došlo v rokoch deväťdesiatych, čo všeobecne súvisí s rozvojom počítačov a softvéru všeobecne. Dnes sú účtovné programy prepojené napr. s eshopmi, takže firmy majú dokonalý prehľad o žiadanom aj vydanom tovare, niektoré z programov dokážu prejsť na rozhranie homebankingu a užívateľ tak nepotrebuje ani navštíviť stránku svojej banky. Zaznamenávame čoraz väčšiu snahu o zlučovanie funkcií softvéru a ich vzájomnú kooperáciu.


Funkcia[upraviť | upraviť zdroj]

Základné funkcie účtovného programu, akými sú napr. vedenie administratívy, vystavovanie pokladničných dokladov, daňová evidencia, príprava miezd, evidencia financií, domáce bankovníctvo atď. možno rozšíriť tzv. modulmi. Jedná sa napríklad o:

  • Doprava a zásielkáreň – tento modul rieši problematiku vydávania tovaru, jeho predaja, fakturácie a objednávok, bežne spolupracuje s dodávateľskými logistickými firmami.
  • Vernostný kartový systém – tento modul pomáha rozšíriť služby pri predaji tovaru a služieb, a to v internetovom i bežnom predaji.
  • Internetové obchody – modul rieši správne fungovanie e-shopu.
  • Pohyb faktúr a ich evidencia – moduly viacerých typov, ktoré napr. vytvárajú súčinnosť medzi e-shopmi a preposielaním faktúr firme, vytvárajú faktúry pre objednávky, tlačí faktúry do pdf a iné.
  • Personalistika – modul uchováva údaje o zamestnancoch, eviduje platby, evidenciu dôchodkového poistenia a iné.
  • Evidencia majetku – program eviduje údaje o majetku, jeho hodnote, odpise, alebo vyradení

Každý účtovný program má svoje špecifiká a vo svojej základnej výbave sa zameriava na iné priority v závislosti na cieľovej skupine svojich potencionálnych zákazníkov (napr. veľkosť firmy, počet zamestnancov, platca alebo neplatca DPH, atď.).


Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Účetní informační systémy [online]. [Cit. 2012-11-13]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]