Ústredná vojenská komisia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ústredná vojenská komisia Komunistickej strany Číny
中国共产党中央军事委员会
Zhōnggòng Zhōngyāng Gémìng Jūnshì Wěiyuánhuì
Základné informácie
Vznik28. september 1954
ÚstrediePeking, Čína
Ďalšie informácie
PredsedaSi Ťin-pching
Ústredná vojenská komisia Čínskej ľudovej republiky
中华人民共和国中央军事委员会
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì
Základné informácie
Vznik18. jún 1983
ÚstrediePeking, Čína
Ďalšie informácie
PredsedaSi Ťin-pching

Ústredná vojenská komisia je obranný orgán Komunistickej strany Číny a Čínskej ľudovej republiky. Paralelne existujú:

Ústredná vojenská komisia Komunistickej strany Číny (čín. 中共中央革命軍事委员会; pinyin: Zhōnggòng Zhōngyāng Gémìng Jūnshì Wěiyuánhuì).

Ústredná vojenská komisia Čínskej ľudovej republiky (čín. 中华人民共和国中央军事委员会; pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì).

Obe komisie majú identické členstvo a taktiež ich schôdze prebiehajú spoločne. Tvoria jednu identickú organizáciu s dvoma rôznymi názvami (čín. 一个 机构 两块 牌子; pinyin: yígè jīgòu, liǎngkuài páizi).[1]

Zakotvenie v Ústave Čínskej ľudovej republiky (1982)[upraviť | upraviť zdroj]

Ústava Čínskej ľudovej republiky z roku 1982 charakterizuje Ústrednú vojenskú komisiu ako:

„Ústredný vojenský výbor Čínskej ľudovej republiky riadi ozbrojené sily celej zeme. Ústredný vojenský výbor tvoria nasledujúce osoby:  predseda, niekoľko miestopredsedov, niekoľko členov výboru. V Ústrednom vojenskom výbore sa uskutočňuje systém zodpovednosti predsedu. Funkčné obdobie Ústredného vojenského výboru je zhodné s funkčným obdobím Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov (5 rokov). Predseda Ústredného vojenského výboru zodpovedá Všečínskemu zhromaždeniu ľudových zástupcov a Stálemu výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Všečínske zhromaždenie ľudových zástupcov volí predsedu Ústrednej vojenskej komisie a taktiež má právo na jeho odvolanie“.[2]

Ústredná vojenská komisia je vrcholným vojenským štátnym orgánom Čínskej ľudovej republiky, ktorá riadi činnosť vojenských síl krajiny, skladajúcich sa z Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády, Čínskej ľudovej vojenskej polície a milície. Ministerstvo národnej obrany ako súčasť Štátnej rady riadi a spravuje záležitosti národnej obrany. Predseda Ústrednej vojenskej komisie je volený a schvaľovaný Všečínskym zhromaždením ľudových zástupcov na základe nominácie predloženej predsedom Ústrednou vojenskou komisiou.[3]

Ústredná vojenská komisia zaisťuje vedenie vojenskej stratégie, stanovuje operačnú politiku, vyvíja plány, schvaľuje vývoj zbraní. V právomoci Ústrednej vojenskej komisie je stanovenie organizačnej štruktúry Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády, misie, vyvádzanie zodpovednosti, udeľovanie povýšení a ocenení vojenským seniorom a spolu so Štátnou radou koordinácia rozpočtu Čínskej ľudovo oslobodeneckej armády.[4]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Počiatky Ústrednej vojenskej komisie siahajú do októbra 1925 k inštitúcii Ústredný vojenský rezort. V roku 1937 bola vytvorená Ústredná revolučná vojenská komisia (čín. 中共中央 革命 軍事 委員會; pinyin: Zhōnggòng Zhōngyāng Gémìng Jūnshì Wěiyuánhuì) po tom, ako Čínska ľudová oslobodenecká armáda a Národná revolučná armáda (čín. 國民革命軍; pinyin: Guómín Gémìng Jūn) Kuomintangu spojili sily v boji proti Japonsku.

28. septembra 1954 došlo k obnoveniu Ústrednej vojenskej komisie Komunistickej strany Číny. Za éry Teng Siao-pchinga, v júni 1983, dochádza ku zdvojeniu Ústrednej vojenskej komisie a vzniku 2 paralelných orgánov: Ústredná vojenská komisia Komunistickej strany Číny a Ústredná vojenská komisia Čínskej ľudovej republiky. Toto rozdvojenie bolo charakterizované ako snaha o oddelenie strany od vlády a posilnenie civilného vplyvu na armádu. V skutočnosti však bolo členstvo identické a schôdze Ústrednej vojenskej komisie Komunistickej strany Číny a Ústrednej vojenskej komisie Čínskej ľudovej republiky neboli nikdy oddelené.[4]

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Aktuálna schéma moci kopíruje schému z päťdesiatych rokov minulého storočia, presnejšie z rokov z éry Mao Ce-tunga. Súčasný prezident Si Ťin-pching zastáva 3 kľúčové funkcie: post prezidenta Čínskej ľudovej republiky, post generálneho tajomníka Komunistickej strany Číny a post predsedu Ústrednej vojenskej komisie. V jeho rukách je konsolidovaná trojitá moc. Si Ťin-pching ovláda ako stranu a vládu, tak aj armádu.[5][6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Central Military Commission - Acemap [online]. www.acemap.info, [cit. 2020-05-30]. Dostupné online.
  2. Dokumenty k vývoji Čínské lidové republiky. Zväzok 1. Praha : Orientální ústav ČSAV, 1983. 181 s.
  3. Politický systém a štruktúra štátnych orgánov [online]. sk.chineseembassy.org, [cit. 2020-05-30]. Dostupné online.
  4. a b The People's Liberation Army as Organition [online]. RAND, 2002, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.
  5. BAKEŠOVÁ, Ivana; KUČERA, Ondřej; LAVIČKA, Martin. Dějiny Čínské lidové republiky : (1949 – 2018). Vyd. 1. Praha : NLN, 2019. 444 s. ISBN 978-80-7422-596-3.
  6. Chinese Military Commission [online]. 2020, [cit. 2020-05-29]. Dostupné online.