Úvrat

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Úvrat (slovo je mužského rodu; nespisovný bohemizmus je úvrať, čo je slovo ženského rodu;[1][2][3][4] iné názvy: mŕtvy bod,[5][4] mŕtva poloha[5][6]) je krajná poloha pohybu, a to buď v technike (napr. úvrat piestu, križiaka či šmýkadla)[7][8] alebo v letectve, kde je to bod okamžitej polohy lietadla vo vzduchu, v ktorom sa rýchlosť rovná nule.[4]

Úvrat piestových strojov[upraviť | upraviť zdroj]

Pri piestových strojoch s vratným pohybom piesta označuje úvrat krajnú polohu piesta voči valcu. Piest týchto strojov vykonáva opakovaný priamočiary vratný pohyb, úvrate sú teda dve a vymedzujú pracovnú oblasť piesta. Vzdialenosť medzi úvratmi sa nazýva zdvih a objem valca medzi úvratmi zdvihový objem. V špeciálnych prípadoch sa úvraty pomenúvajú, aby sa dali odlíšiť.

Horný úvrat[upraviť | upraviť zdroj]

Pri piestových strojoch s kľukovým mechanizmom sa medzná poloha piesta najviac vzdialená od osi kľukového hriadeľa nazýva horný úvrat (iné názvy: horný mŕtvy bod, horná mŕtva poloha) a označuje skratkou HÚ (v angličtine top dead center - TDC). Definícia je relatívna voči osi kľukového hriadeľa, preto horný úvrat nemusí byť vždy umiestnená v najvyššej polohe (napríklad pri invertnom, ležatom alebo hviezdicovom motore).

Dolný úvrat[upraviť | upraviť zdroj]

Ekvivalentne sa pre tieto stroje medzná poloha piesta najmenej vzdialená od osi kľukového hriadeľa nazýva dolný úvrat (iné názvy: dolný mŕtvy bod, dolná mŕtva poloha) a označuje skratkou DÚ (v angličtine bottom dead center - BDC).

Kinematické veličiny v úvratoch[upraviť | upraviť zdroj]

Pri práci piestového stroja je v úvrate okamžitá rýchlosť piesta nulová a zrýchlenie nenulové. Špeciálne pre piestové stroje s kľukovým mechanizmom pri predpoklade rovnomerného rotačného pohybu hriadeľa je absolútna hodnota zrýchlenia v úvrate najvyššia v porovnaní so zrýchleniami v ostatných bodoch dráhy piesta. Pritom platí, že zrýchlenia sú v úvratoch opačné a absolútna hodnota zrýchlenia v hornom úvrate je vždy vyššia ako absolútna hodnota v dolnom úvrate. Tento rozdiel je tým väčší, čím je menší pomer dĺžky ojnice k polomeru kľukového mechanizmu.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Horný úvrat, či horná úvrať? In: KS 5 1976 [1]
  2. úvrať. In: Česko-slovenský slovník. Bratislava: Veda. 1979, S. 612
  3. úvrat; úvrať. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2020
  4. a b c Letecký terminologický slovník. Bratislava: SAV. 1953. S. 62
  5. a b Anglicko-slovenský technický slovník 1. Bratislava: Alfa. 1993. S. 362
  6. Letecký terminologický slovník. Bratislava: SAV. 1953. S. 64
  7. úvrat. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2020
  8. úvrať. In: Slovník spisovného jazyka českého