Časová priamka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Časová priamka alebo časová os je usporiadaná postupnosť časových bodov (najčastejšie rokov,dní alebo tísícročí) nanesená (najčastejšie v odstupoch úmerných skutočným odstupom časových bodov v čase) na rovnej vodorovnej alebo zvislej čiare (priamke alebo úsečke) ľubovoľným smerom. Ku všetkým alebo niektorým časovým bodom osi sa často pripisujú komentáre či obrázky k faktom vzťahujúcim sa k týmto časovým bodom; v prípade dlhších a početných komentárov sa časová os plynulo mení na chronologickú tabuľku.

Časová os slúži ako synoptická pomôcka napríklad v dejepise, finančnej matematike, pri opise akéhokoľvek vývoja a podobne.

Napr.: časová os celých ľudských dejín vzniká tak, že sa na priamku nanesie začiatok kresťanského letopočtu a označí sa číslom 0; následne sa na priamku nanášajú ďalšie roky, ktoré sa usporadúvajú v zvolenom smere - napríklad naľavo od nuly sa roky označia ako pred Kristom a napravo od nuly ako po Kristovi.