Čiastkový fond

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Čiastkový fond (alebo nesprávne: dielčí fond) môže znamenať aj jeden z fondov strešného fondu, pozri podfond (kolektívne investovanie).

Čiastkový fond (iné názvy: subfond, vyčlenený fond [1], podfond [2], nesprávne: dielčí fond [3]) je relatívne samostatná a osobitne uchovávaná súčasť knižničného fondu, ktorá je vyčlenená podľa určitého zreteľne vymedzeného hľadiska a plní v rámci danej knižnice alebo systému špecifické funkcie[4]

Keďže potreby používateľov sú veľmi rôznorodé a možno ich uspokojiť len prostredníctvom dokumentov s rozdielnymi charakteristikami, knižnica nikdy nebuduje svoj fond jednoliato, ale člení ich do viacerých subfondov. Tie sa navzájom odlišujú svojím obsahom, určením, spôsobom využívania, miestom uloženia a poslaním. Takéto členenie má pre knižnicu veľký význam, pretože všetky otázky budovania, sprístupňovania a ochrany fondov môže riešiť individuálne a diferencovane podľa požiadaviek príslušného subfondu.[4] Vytvorenie systému čiastkových fondov je kľúčovým krokom pri organizácii a usporiadaní knižničného fondu.

Čiastkové fondy sú charakterizované z niekoľkých hľadísk:[4]

  1. Spoločenská funkcia (odborné alebo všeobecnovzdelávacie zameranie)
  2. Tematický profil (univerzálne, viacodborové a odborové, resp. špecializované fondy)
  3. Typologická štruktúra (komplexné a špeciálne fondy)
  4. Spôsob využívania (operatívny, archívny a rezervný fond).

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. dílčí fond. In: [1]
  2. https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova1/subor/Takacsova.pdf
  3. Hanakovič, Š.. Problémy budovania príručných knižníc [online]. viks.sk, [cit. 2018-06-07]. [www.viks.sk/dkk/KS59_95_107.doc Dostupné online.]
  4. a b c NOVÁKOVÁ, Marta. Uchovávanie knižničného fondu. 3.. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica - Centrum VTI SR, 1995. ISBN 80-85165-53-8. S. 11.