Ľadová doba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ľadová doba (lingvisticky nevhodne: doba ľadová;[pozn 1] iné názvy: glaciál, glaciálne obdobie[pozn 2]) môže byť:

 • všeobecne: rôzne krátko či dlho definované obdobie v dejinách Zeme vyznačujúce sa (relatívne) väčším znížením teploty (a s tým spravidla spojeným rozšírením plôch pokrytých ľadom a ľadovcami)
 • špecificky:
  • najčastejšie: opak medziľadovej doby, jeden zo (v závislosti od definície štyroch/piatich/šiestich alebo viacerých) hlavných chladných úsekov obdobia štvrtohorného zaľadnenia, pozri ľadová doba (časť štvrtohôr)
  • opak poľadovej doby, štvrtohory bez holocénu (ale podľa niektorých autorov vrátane holocénu[chýba zdroj]), synonymum štvrtohorné zaľadnenie, pozri štvrtohorné zaľadnenie
  • dlhé obdobie (trvajúce minimálne niekoľko desiatok miliónov rokov), napr. obdobie posledných 40 miliónov rokov, pozri ľadová doba (veľká)
  • relatívne krátke chladné obdobie v dejinách, napr. tzv. malá ľadová doba (približne v rokoch 1300/1550/1650 – 1850/1900)

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Inverzný slovosled, pri ktorom v slovnom spojení stojí adjektívum za substantívom, sa v staršom období spisovnej slovenčiny uplatňoval v širšej miere, hoci nemal oporu v slovenských nárečiach. Do terminológie jednotlivých odborov sa dostal pod vplyvom iných jazykov, najmä latinčiny. Podľa vyjadrenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, je uplatňovanie inverzného slovosledu mimo zoologických a botanických názvov (napr. kuna skalná, smrekoved opadavý) a chemických názvov (napr. kyselina sírová) nevhodným riešením, lebo „by sa tak narúšali základné pravidlá o slovoslede v spisovnej slovenčine“ a preto radí „názvy jednotlivých periodizačných úsekov pravek a staroveku dôsledne používať v podobe ľadová doba, kamenná doba, medená doba, bronzová doba, laténska doba, halštatská doba, železná doba, rímska doba, teda tak, ako sa niektoré z týchto termínov uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka[1].“[2] V takejto podobe názov uvádza aj Encyklopédia archeológie (1986).[3]
 2. Termíny glaciál, glaciálne obdobie je ale bežný iba vo význame časť štvrtohôr.[chýba zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Pozri: Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „ľadový“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X 
 2. Pozri bližšie: Spytovali ste sa : Bronzová doba či doba bronzová?“, Kultúra slova 31 (2): 118-120, 1997, ISSN 0023-5202, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1997/2/ks1997-2.html#spytovali-ste-sa 
 3. Novotný, Bohuslav; et al. (1986), „ľadová doba (glaciál)“, Encyklopédia archeológie (1. vyd.), Bratislava: Obzor, str. 462 

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]