Šablóna:Citácia právneho predpisu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

{{{typ}}} č. {{{číslo}}} zo dňa {{{dátum vydania}}} {{{názov}}} ({{{poznámka}}}), {{{časť}}}, § {{{paragraf}}}, príloha {{{príloha}}}, [{{{formát}}}, cit. {{{dátum_prístupu}}}]. [{{{url}}} Dostupné online.] [{{{url2}}} (Alternatívny odkaz)] ({{{jazyk}}})

Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použití[upraviť zdroj]

Plná verzia Zvyčajné použitie
{{Citácia právneho predpisu
 | typ = 
 | číslo = 
 | dátum vydania = 
 | názov = 
 | poznámka = 
 | časť = 
 | paragraf = 
 | príloha = 
 | url = 
 | url2 = 
 | formát = 
 | dátum prístupu = 
 | jazyk = 
}}
{{Citácia právneho predpisu
 | typ = 
 | číslo = 
 | názov = 
 | paragraf = 
 | url = 
 | dátum prístupu = 
}}

Parametre[upraviť zdroj]

Povinné parametre sú len typ a číslo.

 • typ – typ právneho predpisu, napr. „zákon“, „nariadenie vlády“, „smernica“, „vyhláška“, atď.
 • číslo – číslo predpisu alebo iné označenie (napr. „160/2015 Z. z.“ alebo „2004/38/ES“)
 • dátum vydania – dátum vydania predpisu, používa sa predovšetkým pri európskych predpisoch (napr. „29. apríla 2004“)
 • názov – presný názov predpisu (napr. „Občiansky zákonník“), avšak bez typu predpisu (napr. v prípade zákona o účtovníctve uviesť iba „o účtovníctve“)
 • poznámka – ľubovoľná poznámka (napr. „ďalej len OZ“, „v znení účinnom do…“ a pod.)
 • časť – označenie časti predpisu, ak nie je členený do paragrafov (napr. „Hlava III.“, „Článok 3“ a pod.)
 • paragraf – číslo paragrafu (napr. „3“, „10 ods. 2 písm. a)“ a pod.)
 • príloha – číslo prílohy k predpisu
 • url – externý odkaz na predpis
 • url2 – alternatívny odkaz na predpis
 • formát – formát odkazovaného súboru, napr. PDF
 • dátum prístupu – dátum prístupu na odkazovanú webovú stránku; dátum sa zadáva v ISO 8601 formáte YYYY-MM-DD, napr. „2014-07-13“
 • jazyk – jazyk odkazovanej webovej stránky, uvádza sa len ak nie je v slovenčine

Príklady[upraviť zdroj]

Vzory niektorých najčastejších citácii slovenských právnych predpisov:

Ústava Slovenskej republiky
{{Citácia právneho predpisu | typ = [[Ústava Slovenskej republiky (1992)|Ústava Slovenskej republiky]] | číslo = 460/1992 Zb. | názov = | poznámka = ďalej len „Ústava Slovenskej republiky“ | časť = | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/ | dátum prístupu = }}

Občiansky zákonník
{{Citácia právneho predpisu | typ = zákon | číslo = 40/1964 Zb. | názov = [[Občiansky zákonník (Slovensko)|Občiansky zákonník]] | poznámka = ďalej len „OZ“ | paragraf = | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/ | dátum prístupu = }}

Civilný sporový poriadok
{{Citácia právneho predpisu | typ = zákon | číslo = 160/2015 Z. z. | názov = [[Civilný sporový poriadok]] | poznámka = ďalej len „CSP“ | paragraf = | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/ | dátum prístupu = }}

Civilný mimosporový poriadok
{{Citácia právneho predpisu | typ = zákon | číslo = 161/2015 Z. z. | názov = Civilný mimosporový poriadok | poznámka = ďalej len „CMP“ | paragraf = | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/ | dátum prístupu = }}

Správny súdny poriadok
{{Citácia právneho predpisu | typ = zákon | číslo = 162/2015 Z. z. | názov = Správny súdny poriadok | poznámka = ďalej len „SSP“ | paragraf = | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/162/ | dátum prístupu = }}

Trestný zákon
{{Citácia právneho predpisu | typ = zákon | číslo = 300/205 Z. z. | názov = Trestný zákon | poznámka = ďalej len „TZ“ | paragraf = | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/ | dátum prístupu = }}

Trestný poriadok
{{Citácia právneho predpisu | typ = zákon | číslo = 301/205 Z. z. | názov = Trestný poriadok| poznámka = ďalej len „TP“ | paragraf = | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/ | dátum prístupu = }}


Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.