Šablóna:Citácia súdneho rozhodnutia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

{{{rozhodnutie}}} zo dňa {{{dátum_vydania}}}, sp. zn. {{{spisová_značka}}}, {{{poznámka}}}, [{{{formát}}}, cit. {{{dátum_prístupu}}}]. [{{{url}}} Dostupné online.] [{{{url2}}} (Alternatívny odkaz)]

Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie[upraviť zdroj]

Plná verze Zvyčajné použitie
{{Citácia súdneho rozhodnutia
 | rozhodnutie = 
 | dátum vydania = 
 | spisová značka = 
 | poznámka = 
 | url = 
 | url2 = 
 | formát = 
 | dátum prístupu = 
}}
{{Citácia súdneho rozhodnutia
 | rozhodnutie = 
 | dátum vydania = 
 | spisová značka = 
 | url = 
 | dátum prístupu = 
}}

Parametre[upraviť zdroj]

Povinné parametre sú len rozhodnutie, dátum vydania a spisová značka.

 • rozhodnutie – typ rozhodnutia a súd, ktorý ho vydal (napr. „nález Ústavného súdu Slovenskej republiky“ nebo „rozsudok Krajského súdu v Bratislave“)
 • dátum vydania – dátum vydania rozhodnutia (napr. „1. januára 2010“)
 • spisová značkaspisová značka rozhodnutia (napr. „PL. ÚS 21/2014“ alebo „3Co/10/2000“)
 • poznámka – populárny názov judikátu alebo označenie jeho ďalšej publikácie
 • url – externý (hypertextový) odkaz na rozhodnutie
 • url2 – alternatívny odkaz na rozhodnutie
 • formát – formát odkazovaného súboru, napr. PDF
 • dátum prístupu – dátum prístupu na odkazovanú webovú stránku; dátum sa zadáva vo ISO 8601 formáte YYYY-MM-DD, napr. „2014-07-13“

Príklad[upraviť zdroj]

 • {{Citácia súdneho rozhodnutia | rozhodnutie = Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky | dátum vydania = 30. januára 2019 | spisová značka = PL. ÚS 21/2014 | poznámka = vyhlásený v Zbierke zákonov pod č. 40/2019 Z. z. | url = https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/718890c1-f3f4-43d8-9b76-36332dbd9b96/Rozhodnutie%20-%20N%C3%A1lez%20PL.%20%C3%9AS%2021_2014.pdf | dátum prístupu = 2019-03-17}}

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. januára 2019, sp. zn. PL. ÚS 21/2014, vyhlásený v Zbierke zákonov pod č. 40/2019 Z. z., [cit. 2019-03-17]. Dostupné online.Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.