Školský informačný systém

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Školský informačný systém je súbor ľudí, metód a technických prostriedkov, ktorý zabezpečuje zber, uchovávanie, analýzu a prezentáciu údajov určených pre poskytovanie informácií v oblastiach vzdelávania. Umožňuje významne zefektívniť fungovanie celej vzdelávacej inštitúcie.

V súčasnosti sa už väčšinou nejedná o izolované aplikácie, ale robustné a komplexné systémy, ktoré sú kompatibilné s inými. Jeden školský informačný systém môže súčasne obsahovať evidenciu žiakov a zamestnancov, záznamy o klasifikácii, tlač vysvedčení a výkazov, grafické spracovanie prospechu, prípravu úväzkov, prípravu rozvrhu, plánovanie podujatí školy, suplovanie, inventarizácia majetku, rozpočet školy, evidovanie kníh v knižnici a ich požičiavanie, tvorba tematických plánov, atď.

Školské informačné systémy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Akademický informačný systém AiS - používaný viacerými slovenskými univerzitami
  • aSc Edupage - komplexný informačný systém pre základné školy, stredné školy, materské školy, ZUŠ
  • Edookit - informačný systém, ktorý kombinuje funkcie vyučovania, riadenia, plánovania a komunikácie
  • Informačný systém Masarykovej univerzity
  • Univerzitného informačného systému (Mendelovej univerzity v Brne)
  • SAS
  • iZUŠ - informačný systém pre základné umelecké školy

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • DOSTÁL, J. Školské informačné systémy. Olomouc: UP, 2011. 68 s. ISBN 978-80-244-2784-3.
  • Dostál, J. Školské informačné systémy. V Infotech 2007 - moderné informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní. Olomouc: Votobia, 2007. p. 540 – 546. ISBN 978-80-7220-301-7.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]