Charta základných práv Európskej únie: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
== Záväznosť Charty ==
Po vstupe [[ZmluvaLisabonskej o Ústave pre Európu|Ústavy pre Európu]]zmluvy do platnosti 1.12.2009 sa stala právne záväznou aj Charta základných práv Únie. Charta je samostatný dokument, na ktorý sa odkazuje v [[Lisabonská zmluva|Lisabonskej zmluve]] a ktorý má mať rovnakú právnu váhu ako zakladajúce zmluvy.
V článku 51 Charty sa však uvádza, že jej ustanovenia sú adresované inštitúciám Únie a organizáciám ňou zriadeným ako aj členským štátom len pri implementácii práva Únie. Zároveň zdôrazňuje, že nie je možné ustanoveniami Charty rozširovať právomoc Únie nad rámec určený zakladajúcimi zmluvami. Členské štáty sú viazané jej obsahom teda len pri implementácií práva Európskej únie. To vyústilo do obavy o jej nedostatočnú vymožiteľnosť, keďže osoby nemôžu žalovať krajinu za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia Charty ak tak krajina urobí pri tvorbe a realizácií vlastných zákonov. Úplnú výnimku si však vymohli [[Spojené kráľovstvo]] , [[Poľsko]] a [[Česko]]. Pre tieto tri štáty sa Charta nestala právne záväznou po nadobudnutí platnosti [[Lisabonská zmluva|Lisabonskej zmluvy]] 1.12.2008.
 

Navigačné menu