Výsledky vyhľadávania

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mali ste na mysli „prilba“?
 • umenia. K jeho ďalším významným dielam patrí predovšetkým filmová trilógia Prosba (1968), Strom želaní (1976) a Pokánie (1984). Abuladze, Tengiz Jevgenievič
  1 KB (94 slov) - 14:37, 9. máj 2020
 • u Pavla. List má túto štruktúru: Vďakyvzdanie za vieru a lásku Filemona Prosba za otroka Onezima Záverečné pozdravy a požehnanie názov List Filemonovi
  2 KB (158 slov) - 10:25, 18. august 2016
 • s názvom Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota (Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa) do Podolínca prišli príslušníci piaristickej rehole
  1 KB (90 slov) - 22:12, 29. október 2020
 • Po prosbách nasleduje hymnus Ráč nás, Pane... a ďalšie prosby. Ak sa koná litia, v predsieni chrámu sa spievajú litijné stichiry a ekténia (prosby). Nasleduje
  3 KB (346 slov) - 21:08, 2. január 2018
 • sultánovi spolu s darmi a prosbou, aby nechal zachované kresťanské svätostánky v centre mesta (dary boli prijaté a prosba vypočutá). Pri archeologickom
  5 KB (238 slov) - 17:58, 6. august 2017
 • Zdravas' Mária, v rámci ktorej sa po mene Ježiš vkladá podľa typu ruženca prosba, a zakončená modlitbou Sláva Otcu. Modlitba jednotlivých desiatkov. Začína
  14 KB (1 115 slov) - 23:08, 14. december 2020
 • Krátko potom Karol zomrel a jeho ríša sa rozpadla. Pápež sa obrátil s prosbou o pomoc najprv na Arnulfa Korutánskeho, a potom na Guida zo Spoleta, ktorého
  3 KB (220 slov) - 10:24, 7. január 2021
 • spoločné alebo v súkromí (osobná, súkromná) - podľa obsahu : vďakyvzdanie, prosba, príhovor, uctievanie alebo velebenie, chvála – vyjadrenie vďačnosti, volaním
  13 KB (1 419 slov) - 15:20, 17. marec 2018
 • sa skladá zo slov spevu serafínov v knihe proroka Izaiáša: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov“ (Iz 6, 3), z pomenovania Boha a z prosby o zmilovanie.
  576 bajtů (60 slov) - 00:46, 5. apríl 2018
 • Sláva Otcu, hymnus, čítanie z Biblie, responzórium, Zachariášova pieseň, prosby, Otčenáš a záverečná modlitba. Ranné chvály sú súčasťou Liturgie hodín.
  505 bajtů (40 slov) - 14:20, 19. máj 2014
 • nasleduje hymnus, žalmy, čítanie z Biblie, responzórium, spev Magnifikat, prosby a Otčenáš. Nakoniec prichádza záverečná modlitba a požehnanie. Nešpory sú
  717 bajtů (62 slov) - 20:59, 2. január 2018
 • centrálnou časťou sú čítania z Apoštola a Evanjelia. Pred čítaniami sú ekténie (prosby), antifóny zo žalmov, tzv. malý vchod (slávnostný sprievod s evanjeliárom)
  4 KB (447 slov) - 12:15, 17. august 2020
 • najznámejšie hity patria skladby ako Hafanana, Do It, Anjel, Mystic Party, Ramaya, Prosba, La Chita, One Way Ticket, I Feel Good ... V roku 2011 sa bratia Matyinkovci
  8 KB (727 slov) - 09:10, 18. september 2018
 • dvojicu (rovnaký koreň slova). K tejto božskej dvojici sa Gréci obracali s prosbou o veštbu (dosvedčuje to Demostenes). Diona sa v mýtoch zaraďovala medzi
  691 bajtů (79 slov) - 03:27, 8. február 2012
 • ktorí si pripomínajú jej utrpenie, boli ušetrení od smrteľných múk. Jej prosba bola vyslyšaná. Podľa jednej tradície sa Barborine ostatky okolo roku 1000
  7 KB (559 slov) - 10:28, 3. február 2020
 • druhov ekténií, napr. veľká, malá, za zosnulých, za katechumenov a pod. Prosby prednáša diakon, alebo kňaz ak niet diakona. Zbor na ne odpovedá "Pane,
  702 bajtů (57 slov) - 07:53, 11. jún 2015
 • Evanjelia. Po ekténiách (prosbách) nasleduje vchod - slávnostný sprievod s už premenenými eucharistickými darmi, po ňom ďalšie prosby, prípravné modlitby pred
  4 KB (395 slov) - 21:40, 8. apríl 2019
 • roku 2000 si Marika Gombitová zložila nielen hudbu, ale aj text k piesni „Prosba“. Nasledovali dve duetá s Mirom Žbirkom „Nespáľme to krásne v nás“ (2001)
  16 KB (1 686 slov) - 17:12, 8. september 2020
 • Najmladší brat Ilioneus zdvihol ruky k nebu a prosil o milosť. Apolóna jeho prosba dojala, ale bolo už neskoro, lebo šíp už letel. Keď sa to Niobé dozvedela
  3 KB (257 slov) - 00:49, 24. november 2016
 • vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sväté vďakyvzdávanie" a končí sa prosbami zvolaním po speve Dôstojné je. Modlitby anafory vystihujú obsah a zmysel
  2 KB (156 slov) - 21:10, 2. január 2018

Výsledky zo sesterských projektov

 • Prosby rozlišujeme: deprekatórne - eliminovať impetratórne - dosiahnuť dobrá: všeobecné jednotlivé: 1. bezpodmienečne: duchovné d. nevyhnutné pre spásu
 • Prosenie (presmerovanie z Prosba)
  a je viac poklonou a vďakou než prosbou. Pán predsa vie čo potrebujeme. (Ján XXIII.) Pravda prebíja hlavu, prosba nebesá. (Slovenské príslovia) Proste
 • Smútočné oznámenie o smrti právnika a básnika Janka Capka a prosba o výpomoc pri finančnej zbierke na vydanie jeho básní, ktorú napísal Andrej Truchlý-Sytniansky
 • IPA: [pʁi.jɛʁ] rod ženský modlitba prosba prier prieuré

Zobraziť (predošlých 20 | ďalších 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).