Štandardná sviečka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Štandardná sviečka je astronomický objekt so známou svietivosťou. Niekoľko dôležitých metód odvodzovania vzdialeností v extragalaktickej astronómii a fyzickej kozmológii je založených na štandardných sviečkach.

Porovnaním ich známej svietivosti (alebo jej odvodenej logaritmickej kvantity, absolútnej hviezdnej veľkosti) a pozorovanej svietivosti (zdanlivej hviezdnej veľkosti) je možné vypočítať vzdialenosť objektu nasledovne:

kde D je vzdialenostť, kpc je kiloparsek (103 parsekov), m je zdanlivá magnitúda a M absolútna magnitúda.

Mezdi štandardné sviečky patria:

  • Premenné hviezdy typu RR Lyraečervené obry typicky používané na meranie vzdialeností v rámci Mliečnej cesty a blízkych guľových hviezdokôp.
  • Cefeidy — uprednostňovaná možnosť v extragalaktickej astronómii do vzdialenosti okolo 20 Mpc.
  • Supernovy typu Ia — majú veľmi dobre vypočítateľné maximum ako funkciu tvaru ich svetelnej krivky a sú dôležité v meraní vzdialeností v medzigalaktickej škále.