Štipendium

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Štipendium je peňažná dávka poskytovaná žiakovi, študentovi, alebo mladému vedeckému pracovníkovi, ktorá má podporiť jeho vzdelanie. Finančné prostriedky štipendií sú udeľované na základe rôznych kritérií, ktoré si stanovuje darca alebo zakladateľ fondu, alebo organizácie poskytujúcej štipendium. Štipendium môže byť poskytované štátom alebo súkromnou inštitúciou. Môže byť udeľované na základe politických alebo sociálnych kritérií, výnimočných študijných, vedeckých alebo tvorivých výsledkov a podobne.[1] Peniaze udelené ako štipendium, sú zvyčajne nevratné a nie sú pôžičkou. Študent, ktorý ich obdržal ich preto nemusí splácať.[2]

V zmysle súčasnej slovenskej legislatívy sú doktorandi študentmi, nie zamestnancami a ich príjem je taktiež považovaný za tzv. doktorandské štipendium, ktoré ako také nepodlieha zdaneniu.[3] V niektorých prípadoch však môže byť chápané ako príjem.[4]

Existujú rôzne druhy štipendií, napr. sociálne štipendium, ktoré prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom, pre sociálne znevýhodnených študentov. Iným typom je prospechové štipendium, ktoré je udeľované školou študentom s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Existujú aj štipendiá pre študentov zo zahraničia, alebo štipendiá pre študentov, ktorí študujú v zahraničí.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Zákon z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov č. 131/2002, s. 1500
  2. PETERSON, K.. Financial Aid Glossary [online]. fastweb.com, rev. 2013-01-04, [cit. 2014-04-12]. Dostupné online. (po anglicky)
  3. Balažovičová, E., Fedák, M., Košťálová, K., Marcin, L., Szórádová, M., Zimanová, K. a kol. Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov Euraxess Slovensko, SAIA, Bratislava, 2012, s. 10
  4. Predpis č. 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov