Preskočiť na obsah

Žiak (škola)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Študent)
Nemecký žiak v roku 1948.

Žiak (žen. rod žiačka; iné názvy pozri nižšie; etymológiu pozri v článku žiak) je[1][2][3][4][5][6]:

 • v širšom zmysle: osoba (najmä nedospelá), ktorá sa vzdeláva vo vzdelávacej inštitúcii školského charakteru (t.j. v predškolskom zariadení, základnej škole, strednej škole, vysokej škole, štúdiu popri zamestnaní, kurze a pod.)
 • v užšom zmysle:
  • osoba, ktorá sa vzdeláva v základnej alebo strednej škole alebo nejakom kurze a pod. (t.j. vo vzdelávacej inštitúcii školského charakteru okrem vysokej školy)
  • osoba, ktorá sa vzdeláva v základnej alebo strednej škole (v ešte užšom zmysle: okrem učňovskej školy)
  • zriedkavo: školopovinné dieťa
  • zastarano: poslucháč vyššej školy (najmä v stredoveku); kandidát teológie

Synonymá[upraviť | upraviť zdroj]

Školák je synonymum slova žiak používané dnes najmä na označenie žiakov základných a stredných škôl.

Študent (stred. lat. studens < lat. studere = študovať, vedecky sa činiť, horlivo sa venovať) alebo študujúci je žiak strednej alebo vysokej školy.

Žiak strednej školy sa označuje aj ako stredoškolák alebo stredoškolský študent. Slovo stredoškolák môže ale alternatívne znamenať absolventa strednej školy.

Žiak vysokej školy sa označuje aj ako vysokoškolák alebo vysokoškolský študent alebo vysokoškolský poslucháč. Slovo vysokoškolák môže ale alternatívne znamenať absolventa vysokej školy.

O slove poslucháč pozri poslucháč.

Frekventant je synonymum slova žiak vo význame jedinca, ktorý navštevuje školu či kurz, ale označuje aj všeobecne osobu navštevujúcu nejakú prednášku a pod.; slovo sa používa najmä na označenie žiakov mimo nižších typov škôl.

Zdroje sekcie:[7][2][8][9][10][11]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Žiakom sa osoba stáva zvyčajne na dlhší čas. Často sa to deje v rámci nejakej vzdelávacej inštitúcie – najčastejšie školy. Vzdelávanie je organizované po skupinách, žiak je obyčajne súčasťou nejakej triedy alebo študijnej skupiny.

Žiak je so svojim učiteľom v pravidelnom kontakte. Ide o dlhodobý a sústavný proces, počas ktorého žiak od svojho učiteľa získava nové znalosti, ktoré si sústavne rozširuje a upevňuje. Často sú jednotlivé etapy vzdelávacieho procesu zakončené overovaním nadobudnutých znalostí. Môže to byť ústna alebo písomná skúška, test a pod.

Zdroj sekcie: Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Žák na českej Wikipédii.

Študent[upraviť | upraviť zdroj]

Názov „študent“ pochádza zo stredoveku a pôvodne prislúchal študujúcim na univerzitách.[8]

Stredoškolský študent[upraviť | upraviť zdroj]

Stredoškolský študent je fyzická osoba, ktorá splnila požiadavky prijímacieho riadenia (stanovené inštitúciou), bola prijatá na štúdium, zapísaná a vzdeláva sa v rámci študijného programu danej strednej školy.[10]

Vysokoškolský študent[upraviť | upraviť zdroj]

Archetypálny vzorový študent vysokej školy

Vysokoškolský študent je fyzická osoba, ktorá splnila prípadné požiadavky prijímacieho riadenia (stanovené inštitúciou), bola prijatá na štúdium, zapísaná a vzdeláva sa v rámci študijného programu danej fakulty alebo niekoľkých fakúlt vysokej školy (vrátane univerzity). Spravidla je to absolvent strednej školy s maturitou.[12][11]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. žiactvo. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska 2 P-Ž. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1985. s. 652.
 2. a b žák. In: KOLÁŘ, Zdeněk, a kol. Výkladový slovník z pedagogiky : 583 vybraných hesel. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 192 s. ISBN 978-80-247-3710-2. S. 187.
 3. žák. In: Malá československá encyklopedie VI Š-Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 877.
 4. žák. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 5. žák. In: Příruční slovník jazyka českého. dostupné online
 6. žiak in: http://slovnik.juls.savba.sk
 7. školák, frekventant, študujúci, stredoškolák, vysokoškolák in: http://slovnik.juls.savba.sk
 8. a b študent. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska 2 P-Ž. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1985. s. 405-406.
 9. školák. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 10. a b FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 11. a b FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 12. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]