Študentský domov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Študentský domov (iné názvy pozri nižšie) je zariadenie na kolektívne ubytovanie študentov dennej formy štúdia (prípadne aj interných ašpirantov) vysokej školy, ktoré často študentom poskytuje aj stravovanie a služby v oblasti výchovy, regenerácie, športu, kultúry a podobne.[1][2][3][4][5]

Názvy[upraviť | upraviť zdroj]

V právnych predpisoch sa od 60. rokov 20. storočia sústavne používa názov študentský domov (v českých zneniach tých istých predpisov počas existencie Česko-Slovenska sa používal výraz kolej)[5][6][7][8][9][10][11]. Bežný je ale aj názov vysokoškolský internát[2][4]. Do 50. rokov 20. stor. sa okrem názvu (vysokoškolský) internát[12][2][13][14] pod vplyvom češtiny používal aj názov kolej (ktorý sa následne neudomácnil a dnes sa považuje za nesprávny)[15][16][17] a (študentské) kolégium[18][19][20][21]. Výraz kolégium sa v tomto význame občas používa dodnes[22]. O slove kolej pozri aj kolej.

Súčasné slangové názvy sú intrák, inťák, staršie aj inťoš (ide však o ekvivalenty slova internát, t.j. nie len výrazu vysokoškolský internát)[23][24][25] J. Košecká v roku 1982 uvádzala, že vysokoškoláci a personál na vysokej škole v Žiline používajú aj výraz koľaj, a to ako (chybný) ekvivalent českého slova kolej pod vplyvom českých študentov študujúcich na tej istej vysokej škole. Autorka tiež dodáva, že používali aj odvodený výraz koľajka (v češtine kolejka, t.j. spisovne kolejní legitimace; v slovenčine spisovne internátny preukaz).[25] Výraz koľaj ani koľajka však nie je uvedený ani v jednom zo slovníkov slovenského slangu[26][27].

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

O jednej forme predchodcu študentských domovov pozri v článku kolégium (stredoveký internát).

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Študentské domovy EU v Bratislave [online]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, [cit. 2019-03-15]. Dostupné online.
 2. a b c študentské domovy. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 2, P – Ž. Bratislava : Veda, 1985. 704 s. S. 408.
 3. internát. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 130.
 4. a b internát. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 223.
 5. a b zákon č. 131/2002 Z.z.
 6. zákon č. 39/1980 Zb.
 7. zákon č. 39/1980 Sb.
 8. zákon č. 19/1966 Zb.
 9. zákon č. 19/1966 Sb.
 10. internát. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 1, A – O. Bratislava : Veda, 1984. 744 s. S. 357.
 11. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2005 [online]. [Cit. 2019-03-15]. Dostupné online.
 12. študentské domovy. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok V R – Š. Bratislava : Veda, 1981. 792 s. S. 772.
 13. internát. In: Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok 2 : E-M. Bratislava-Praha : Litevna, 1932. 379 s. S. 182.
 14. internát. In: Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Zväzok 3. H – Kn. Praha : Československý kompas, 1927. 1040 s. S. 608.
 15. kolej. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 1, A – O. Bratislava : Veda, 1984. 744 s. S. 418.
 16. kolegium. In: Slovenský náučný slovník : Príručná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok 2 : E-M. Bratislava-Praha : Litevna, 1932. 379 s. S. 244.
 17. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 170.
 18. 2/1954 Zb.
 19. 2/1954 Sb.
 20. 142/1950 Zb.
 21. 142/1950 Sb.
 22. kolégium. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 633.
 23. ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 92.
 24. HOCHEL, Braňo. Slovník slovenského slangu. 1. vyd. Bratislava : HEVI, 1993. 187 s. ISBN 80-85518-05-8. S. 90.
 25. a b KOŠECKÁ, Jozefa. Nie je koľaj ako koľaj alebo o slangu žilinských vysokoškolákov. Kultúra slova (Bratislava: Veda), 1982, roč. 16, čís. 8, s. 277-279. Dostupné online [cit. 2019-03-15]. ISSN 0023-5202.
 26. ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8.
 27. HOCHEL, Braňo. Slovník slovenského slangu. 1. vyd. Bratislava : HEVI, 1993. 187 s. ISBN 80-85518-05-8.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]