Štvrtá mozgová komora

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Štvrtá mozgová komora je priestor vyplnený likvorom, nachádzajúci sa v oblasti predĺženej miechy a Varolovho mosta. Možno ho rozdeliť na 2 základné časti: spodinu, ktorú tvorí fossa rhomboidea, a strop.

Strop IV. mozgovej komory[upraviť | upraviť zdroj]

Tvorí zadné (dorzálne) ohraničenie komory. Jej spodnú (kaudálnu) časť tvorí tenké ependýmové velum medullare inferius, ktoré sa rozprestiera medzi párovými dolnými mozočkovými výhonkami - pedunculi cerebellares inferiores (lat.), ktorými vedú nervové dráhy z miechy do mozočka. Tieto výhonky odstupujú z predĺženej miechy a tvoria jej bočné steny. Na velum naväzuje a najkaudálnejšiu časť IV.komory tvorí tela choroidea ventriculi quarti - platnička väziva s vrastenou cievnou pleteňou - plexus choroideus ventriculi quarti - pokrytá zvonku cievnatkou (pia mater) a zvnútra ependýmom. Tvorí mozgomiešny mok, ktorý vylučuje do IV.komory. Nachádzajú sa v nej otvory, ktoré spájajú komorový systém so subarachnoideálnymi priestormi a umožňujú tak jeho cirkuláciu - jeden otvor je v strednej čiare a nazýva sa apertura mediana ventriculi quarti (podľa starého názvoslovia tzv. foramen Magendii - názov je ale dosť zaužívaný); druhý je párový a nazýva sa apertura lateralis ventriculi quarti (podľa starého názvoslovia foramen Luschkae - takisto dosť zaužívaný termín).
Kraniálne velum medullare inferius pokračuje do vrcholu stropu IV. komory, ktorý sa nazýva fastigium - tvorí najdorzálnejšiu časť stropu a zasahje až do mozočka, ktorý kryje celý strop IV. komory.
Kraniálnu (hornú) časť stropu tvorí velum medullare superius, ktoré sa rozprestiera medzi párovými pedunculi cerebellares inferiores, ktoré lemujú hornú časť fossa rhomboidea a vývojovo patria k strednému mozgu.

Spodina IV. mozgovej komory - fossa rhomboidea[upraviť | upraviť zdroj]

 • Recessus lateralis ventriculi quarti - párový laterálny výbežok najširšieho miesta IV. komory
 • Sulcus medianus - plytký zárez v strednej čiare
 • Eminentia medialis - párová vyvýšenina medzi sulcus medianus a sulcus limitans
  • Trigonum nervi hypoglossi - trojhranné vyklenutie spodného konca eminentia medialis, pod ktorým je jadro nervus hypoglossus
  • Trigonum nervi vagi - podobné vyklenutie laterokaudálne od trigonum n.hypoglossi, pod ktorým je jadro nervus vagus
 • Sulcus limitans - párový, laterálne mierne konvexný plytký zárez, idúci paralelne s sulcus medianus. Je pozostatkom sulcus limitans pôvodnej neurálnej trubice z embryonálneho vývoja.
 • Colliculus facialis - drobný hrbolček v strede eminentia medialis, ktorý vytvára kolienkovitý ohyb nervových vlákien nervus facialis.
 • locus caeruleus - drobné ložisko modrastej farby nad colliculus facialis - tvoria ho pigmentované nervové bunky
 • striae medullares - prúžky prebiehajúce naprieč najširším miestom fossa rhomboidea, približne na rozhraní spojenia predĺženej miechy a mosta. Obsahujú časti dráh, prebiehajúcich z Varolovho mosta do mozočku.