Švetámbara

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Švetámbara (skt. श्वेताम्बर, dosl. odetý v bielom) je pomenovanie jednej z dvoch najvýznamnejších podskupín džinistického náboženstva a jej príslušníkov. Na rozdiel od digambarov chodia mnísi tejto skupiny oblečení v bielom rúchu.

Švetámbarovia tiež pripúšťajú možnosť spásy žien, povoľujú mníchom nosiť misku na jedlo a tvrdia, že Mahávíra bol ženatý a mal dcéru. Digambarovia všetky tieto body popierajú.