Digambara

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Digambara (skt. दिगम्बर, dosl. odetý vzduchom) je pomenovanie jednej z dvoch najvýznamnejších podskupín džinistického náboženstva a jej príslušníkov, prevažne mníchov. Tí praktizujú prísnu askézu, dôsledne sa riadia princípom ahinsá, preto (na rozdiel od švetámbarov) nenosia žiadne šaty.

Od náuky švetámbarov sa digambarovia odlišujú aj v otázkach zloženai džinistického kánonu, používania misky na jedlo a možnosti spásy žien.