Žilinská mestská kniha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Žilinská kniha

Žilinská mestská kniha alebo žilinská kniha z rokov 1378-1561 je významná jazyková a právna pamiatka Slovenska.

Kniha, ktorá obsahuje 149 popísaných listov, je rukopisnou pamiatkou viazanou v koženej väzbe z 15. storočia. V roku 1988 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Časti[upraviť | upraviť zdroj]

Kniha sa delí na tri časti:

  • Text magdeburského mestského práva z roku 1378.
  • Preklad tohto textu do západnej slovenčiny z roku 1473.
  • 117 rôznych záznamov z rokov 1380 - 1561 v latinčine, nemčine a (od roku 1451) aj v západnej slovenčine. Záznamy v západnej slovenčine obsahujú veľa prvkov súvekého slovenského nárečia z okolia Žiliny. Záznam z roku 1451 niektorí autori považujú za najstarší zachovaný "knižný zápis" v slovenčine.

Jazyk[upraviť | upraviť zdroj]

Slovanské časti sa staršie hodnotili ako slovakizovaná čeština, podľa novšieho výskumu ide o západnú slovenčinu, presnejšie "jazyk uvedenej pamiatky treba hodnotiť ako kultúrny interdialekt západoslovenského typu, v ktorom sa vyskytujú bohemizmy a ktorá je zapísaná českým pravopisom".[1]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Kuchar Rudolf, 2009, Žilinská právna kniha (Preklad Magdeburského práva, Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov), 1., Obrazová príloha, 2., Veda, Bratislava. citovaný in: Julia Dudášová-Kriššáková: Slovenské nárečia ako základ pre výskum najstarších dejín slovenského jazyka z metodologického hľadiska. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LXIV, 2017ISSN 0076-0390e-ISSN 2450-9310 [1]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • RAUSCHER, Rudolf. Kniha Žilinská. Ed. Václav Chaloupecký. Bratislava : Učená společnost Šafaříkova, 1934. 239 s. (Prameny Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě; zv. 5.)
  • RYŠÁNEK, František. Slovník k Žilinské knize. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1954. 800 s.
  • 379. PRÁVA SLOVENSKÝCH MIEST OD POLOVICE 13. DO KONCA 15. STOROČIA : d) Žilinské právo. In: KUZMÍK, Jozef. Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Vyd. 1. Martin : Matica slovenská, 1983. 608 s. (Dokumentácia.) S. 427 – 429.