Žurnál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Žurnál môže byť:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c žurnál. In: Malá československá encyklopedie VI Š-Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 908.
 2. a b c žurnál. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 1184.
 3. a b žurnál. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 4. žurnál. in: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník IV. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-768-6. s. 1018.
 5. a b žurnál. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online
 6. § 12 zákona č. 431/2002 Z.z. (o účtovníctve) [1]
 7. DENÍK. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 1 A-O. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1984. s. 169.
 8. Týždenník Žurnál končí [online]. Bratislava: SME, 27. 11. 2009, [cit. 2015-08-03]. Dostupné online.
 9. žurnál. In: Krátky slovník slovenského jazyka. dostupné online
 10. journal [online]. The Computer Desktop Encyclopedia (CDE), [cit. 2015-08-01]. Dostupné online.
 11. http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvl/logging.html FILIT
 12. RAGAN, Ján. Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 485 s. ISBN 80-08-01117-3. S. 260, 238.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.