ASCII umenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
  _  ____  ____ ___ ___       _  
  / \ / ___| / ___|_ _|_ _|  __ _ _ __| |_ 
 //_\\ \___ \| |  | | | |  / _` | '__| __|
 / --- \ ___) | |___ | | | | | (_| | | | |_ 
//   \\____/ \____|___|___| \__,_|_|  \__|

ASCII umenie (angl. ASCII art), umelecký prostriedok spoliehajúci sa pri prezentácii najmä na počítače, pozostáva z obrázkov, poskladaných zo znakov (prednostne z 95 tlačiteľných znakov definovaných v ASCII kóde). Môžu byť vytvorené pomocou ľubovoľného textového editoru. Väčšina príkladov ASCII umenia vyžaduje na prezentáciu typ písma so stálou šírkou znakov(neproporcionálne písmo, aké je napríklad na klasickom písacom stroji).

ASCII umenie sa používa kdekoľvek je možné text vytlačiť alebo preniesť ľahšie ako grafiku, alebo v niektorých prípadoch, kedy prenos obrázku nie je možný. To záhŕňa písacie stroje, negrafické počítačové terminály, v ranej sieťovej komunikácii (napríklad BBS, e-mail a správy Usenetu). ASCII umenie sa tiež používa v zdrojovom kóde počítačových programov pre reprezentáciu loga firmy alebo produktu, riadenie toku alebo iných diagramov. V niektorých prípadoch je celý kus zdrojového kódu kusom ASCII umenia - napríklad vstupom do dávnejšej súťaže v programovaní v jazyku C je program spočítavajúci čísla, ktorý vizuálne vyzerá ako binárny sčítavač nakreslený pomocou logických portov. Dovedením tohto prostriedku do extrému vznikol ovládač pre populárnu počítačovú hru Quake, ktorý túto hru zobrazuje pomocou ASCII umenia.

Typy a príklady ASCII umenia[upraviť | upraviť zdroj]

Najjednoduchšie formy ASCII umenia sú kombinácie dvoch alebo troch znakov, vyjadrujúce v texte emócie. Predstavte si tieto príklady otočené o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, čím zíkate ľahšie rozlíšiteľnú podobu týchto emotikon:

       :-) alebo :) úsmev
        :-(   mračenie sa
        ;-)   žmurknutie
        :-P   Ha Ha (vyplazujúc jazyk)
      B-) alebo 8-) cool (slnečné okuliare)

Zložitejšie príklady používajú niekoľko riadkov textu, aby bolo možné nakresliť veľké symboly alebo komplexnejšie postavy. Niektoré bežné príklady:

      (__)           
      (oo)           
  /-------\/        O   
  / |   ||   /o)\   /H\ 
 * ||----||   \(o/   / \
   ~~  ~~
   krava   jin/jang  osoba

Medzi ľuďmi je veľmi obľúbené pridávať takéto obrázky do svojho podpisu, ktorý je zahrnutý v každom e-maile a príspevku Usenetu.

Niektoré typy tohto umenia ignorujú jednotlivé tvary znakov a používajú ich ako viac alebo menej vyplnené políčka rozličných sklonov, aby tým vytvorili jednoduché prechody:

         _a,
        _yQa.
        _qTWW(
        je`?QX:
       <d+ -3Wm;
       _qos_s%mWw,
       a2?????TWW(
      sd(   -?Qm;.
     .amm;   .xmWmc
     """""`  """""""

Iný niekedy videný typ vytvára slová použitím len jedného typu znaku pre každé písmeno, napríklad:

      AA     HHHHHH  HHHHHH    OOOOOOOO     JJJJJJ   !!!
      AAAA     HHHH   HHHH    OOOOOOOOOOOO    JJJJ   !!!!!
     AAAAAA     HHHH   HHHH   OOOO   OOOO    JJJJ   !!!!!
     AAAAAAA     HHHH   HHHH   OOOO   OOOO    JJJJ   !!!!!
     AAA AAAA    HHHHHHHHHHHHHH   OOOO    OOOO   JJJJ   !!!!!
    AAAA AAAAA    HHHHHHHHHHHHHH   OOOO    OOOO   JJJJ   !!!!!
    AAAA  AAAA    HHHHHHHHHHHHHH   OOOO    OOOO   JJJJ    !!! 
    AAAAAAAAAAAA   HHHH   HHHH   OOOO   OOOO    JJJJ
   AAAA   AAAAA   HHHH   HHHH   OOOO   OOOO    JJJJ    !!!
  AAAAAA   AAAAAA  HHHH   HHHH    OOOOOOOOOOOO    JJJJ   !!!!!
  AAAAAAA  AAAAAAA HHHHHH  HHHHHH    OOOOOOOO     JJJJ    !!!
  

Ďalším použitím ASCII umenia je vytvorenie jedinečnej typografie:

    ___       __,
   ( /       (     o _/_ /
    / __, _  _   `. _ _ , / /_
   _/_(_/(_/ /_(/_ (___)/ / /_(_(__/ /_
  //
  (/

Program Figlet (a iné programy podporujúce jeho štandard) umožňujú návrh a používanie ASCII písem.

    _____ ___ ____ _   _  
    | ___|_ _/ ___| | ___| |_ 
    | |_  | | | _| |/ _ \ __|
    | _| | | |_| | | __/ |_ 
    |_|  |___\____|_|\___|\__|

Metódy generovania ASCII umenia[upraviť | upraviť zdroj]

Špecializované textové editory sú navrhnuté aby ľahko nakreslili riadky, políčka a vyplnené plochy. Generovanie ASCII umenia pomocou algoritmov je priamočiare. Dobrým príkladom je táto webová aplikácia IMG2TXT. Prevod bitmapy do ASCII umenia je špeciálny prípad vektorovej kvantizácie (po anglicky vector quantization). Príklad takéhoto obrázka aj s originálom je uvedený nižšie:

Fotografia drozda červenokrídleho
 aaaaaa222222SSSSSS2222222SSSS2a22222SSSSSSSS22aaaaaaaa222222SS222aaaZaaZZZZ
 2222aaaaS2222222222222222SS2SS22222SSXXXSSXSSXSSSXXXXXSSXSXXXXXX7XSSSSSSS22
 2222222aaaZZa222222a222222SS22a22SSX77rrr777X77XXXSSSSSXSSXSSSXXXSXSS22S222
 22a2222aaaaaaa22222aaaZZa2aa2aa2222SSSSXXXSSSSXXXXXXSXSXXSSSSXSSSXX7X22SSS2
 22222a222222222222aaaZZZZZaaZaaZZZaaaa2a2SSSSSSSXSXXXXXXXXSX7;..,;20X77XXXS
 2SSSSSXSSSSSSSSSSSSSS2222aa2222aaaaaa222222SSX7X777XXXX7r:  aMMMMBS7XX7XXX
 SSSSSSXXSXXSSX7:,::i:.:rXSSSSSS22222a2SSXX7XXX77rr;i,  :WMMM@r.,;XSSSSS22
 S22a222S2222XirWMMMMMM@a:;XSSXXXSSXXXX77;ii:,,,:...:rX0MMMMZ: ,;XSS2S222222
 SSSS22aaa22X,2MMMWWW@@MMM2.:i:,,.  ..i7ZB@MMMMMMMMMMMM07 :7SaaaZZaaaaa222
 XSXSXXS2S7: rMMZWWWWWWW@MMMB0MMMMMMMMMMMMMMM@WMW@@W@@@@WMMZaZ8888ZZaa2222S2
 rrr;77rriXMMMMMWWWWWWWWWWWMMMM@W@M@@@@@@WWWWWBWW@WW@8ZW@MXS0B00088ZZZZaaaa2
 ;;iiiii:;ZX;,8MMWWW@@MMMMMMMM@W@WWWWB0@B0WWWWBBWWBWW@MWWMMaSaa222aaaaZaaaa2
 ;r;rrrr7;:..  MM@MM@W0B@MMMWMMWWWWWWBWWBWBWWWWWWWWB0ZWMMMM7XXXXX7XSSS2aZaa
 ii7XSZ2aaaaaa2;,MM@7r7XS8Wi  MWB0BWWWWWWWBWWW@WW@MMMM8Xi,;XXSSSSSSSSSSS222
 XSSSaZ80BBBBBWB8MM2X2a8MW M0MMWBWWWWWWWWWWWWW@MMMM8SX2aZ88Z8ZZZZaaaaa2SSXX
 a0008Z22Z800BB08M0 S28MZ  MMWWWWW@WWWWWWWW@MM@a;rX2ZZ88ZZZZZZ88ZZaa22SXXX
 08a222SS22aZZZZ2BMir7r  MMMMBBWWBBBBWWWWWWMMM0,:;rr7XXXXXX777rr77XX7X77X7X
 0WWWBB088888ZZ8ZSZMMM8MMMMM@WWWWBBWW@WWWWWMM2,ir7r7r77XXX77rr;;;rr7XXSS2222
 SSSaaaZZZaaa22222X;rWMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMB;r77XXXXS2222SSX77rr;rr7XXX2aZa
 SSSSSSXXXXX7XXXX777;. XWMMM@WW@@@@WWWWWWMMM22a22222222222SSXX7rrrrrr7XXSSSS
 2222SXXXX7XXX7XXXXXX7ri i0M@@MWMMMMM@MMMBZZ0B000000088ZZZZZZZZZaaa22SSSSXS
 22aaZZ8Z888808888ZZZZaa2X:MZMMW ..78WMMZrXSSS2222aaaaaZZZZZZZZaZaaa222SS2SS
 2SXXSS22aaZ880000BBBBB088S2BWMMXaX7 ;Mii7rr;;;i;;;;;;;rr777r7r7r7rrr7rr77XX
 888ZZZZa2SSX77XXSSXSSSSS2SX7  8SrXMr;XX77r77rrrr;;;;;rrrr77r7r7rrrr;rr;i;
 Z8088ZZZZZZ22SSSSSXX7777rrrXai 7270Mr72aZZZZ888888888ZZZaSSXSXSSSX7r;i::;rS
 aaaSS2222aaaaaaZaZZZ888888Z88M; .MMrrSSXXXS2aaa2aaaa2S77rrrr777X77XXX2a888Z
 XXX7X77rrr7XXS222222aZZZ8ZZa7@2: 7M,;;;;iiii::,::,,...,:,.,::i;r;rr7X2ZZa22
 XXr;ii::iiii;r777rrr7ri::iir,M,S MMZXS2Zaaa22SXX77777XS222222aaa2SXX777r7XX
 X77r;rr7XXXSSSSSXS22XrrXSa80Z080, 2Z8aaaZZ880BBWWWWWWWWWWWWWW@WWWWWB08ZZZZ
 i,:iirrrrr7rrrrr7a:;MMM@WBB0000WMW i8Z22aaa8Z888Z888000BBB88ZZZZ0BBW@MMMMB
 822SXXaZa2XX77777Z  rMM@8Z880BMM: :XBZaaa22222ZZZZZaa222XXXXXXXXXXXS2aZZ2
 8WaSSr77XX2Z0@@@WMMX   7MM@0ZZZ:M2 ;0Z8aSX7r;7XaZaS77r;rXX2aa2SSXXXSSX7r;
   ;;7X;:ii.:..7SZ8BWZ;   ;2S77 XB SiX;;rrr;ii;i::,::;r;7X;iii::,,.... ,
 282X, ..2a8W8Sr.,;a8WMMM@,  2BMW22@. 72a22S22a2aZZ8082;i;:,:iir7XSSXriii
 ,:SZ,7. i:i .   ;.,.i7rSWMMMr ,2B0iM ,8SSSSXrr7777XXS22a2aZZ8880ZSXX280
  . rZMZS8 r:.7 ri  ,   ;08Z r8SBZ :;X7SaZ80Z227r:...   .,. ,ir7X2
 BBZZX7;2;.a8XSSr8000Z@MMMMW0082i ;8WX:70SMSSaa:iii;;rXX7X0MM@BB0Za2S77rr7rX

Inou metódou je zjednodušenie obrázku do stupňov šedej s menej ako 8-bitovou presnosťou a následné priradenie znaku každej hodnote, tak, ako to robia niektoré on-line ASCII konvertery.

Viacnásobné znaky[upraviť | upraviť zdroj]

V 70-tych a začiatkom 80-tych rokov bola populárna metóda tvorenia ASCII umenia pomocou viacnásobne napísaných znakov - intenzita "bodu" sa zvyšovala napísaním viacerých vhodne zvolených znakov cez seba na to isté miesto. Takto sa dosiahla jemnosť, vďaka ktorej bolo možné konvertovať fotografie na tento druh tlače, ktorý sa dal zhotoviť dokonca aj použitím písacieho stroja.

Neskôr popularita tejto techniky upadla, keďže bežným textovým súborom (napr. v e-maili) sa takéto obrázky nedali prenášať; navyše dnešné lacné tlačiarne dokážu tlačiť grafiku a bežný text avšak nedokážu tlačiť viac znakov cez seba. Vznikla však obdoba tejto techniky - tieňované alebo farebné ASCII umenie, kde sa využíva možnosť meniť farby jednotlivých znakov (napr. v HTML). Druhom tejto techniky je ASCII umenie, kde sa využíva jediný znak v rôznych farebných odtieňoch.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

ASCII editory[upraviť | upraviť zdroj]

Editory výhradne určené na vyrábanie ručne-tvorených ASCII obrázkov.

Generátory ASCII umenia[upraviť | upraviť zdroj]

Nástroje, ktoré prevádzajú bitmapy do ASCII textu alebo inak automaticky generujú ASCII umenie pri minimálnom zásahu užívateľa.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]