Aeromechanika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Aeromechanika je odbor mechaniky, skúmajúci chovanie plynov pri pôsobení vonkajších síl, pri ich relatívnom pohybe voči pevným telesám a pri ich pohybe v uzavretých priestoroch. Delí sa ďalej na aerostatiku a aerodynamiku. Zákony, ktoré študuje, sú v určitých oblastiach veľmi podobné zákonom hydromechaniky. Rozdiely spôsobuje predovšetkým stlačiteľnosť a podstatne menšia viskozita plynov. Aeromechanika považuje plyny za spojité prostredie/látku, neskúma ich molekulárne vlastnosti.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Aeromechanika. In: Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Veda a Encyklopedický ústav SAV, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A - Belk), s. 63.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.