Akademická knižnica (vysokoškolská knižnica)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Maughan Library v anglickej King's College London (2017).

Akademická knižnica[1][2] alebo vysokoškolská knižnica[1][3] je knižnica, ktorej primárnou funkciou je slúžiť študentom, akademickému a profesionálnemu personálu na univerzitách a iných vysokých školách či inštitúciách postgraduálneho štúdia (môže ale slúžiť aj verejnosti)[4]. Akademická (najmä základná) knižnica univerzity sa označuje aj ako univerzitná knižnica.

Akademická knižnica je inými slovami „špecializovaná knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty s cieľom informačného a dokumentového zabezpečenia vyučovacieho a vedeckovýskumného procesu vysokej školy“. Poskytuje služby pedagógom, vedeckým pracovníkom a riadiacim pracovníkom vysokej školy, jej študentom (poslucháčom), prípadne aj širšej odbornej verejnosti. Profilácia jej fondov závisí od špecializácie vysokej školy.[1]

Akademická knižnica má obyčajne organizačnú formu ústredných knižníc vysokých škôl resp. fakúlt a čiastkových knižníc pri jednotlivých katedrách, seminároch a iných vysokoškolských pracoviskách.[3]

Akademické knižnice na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Podrobnosti v slovenských pomeroch upravuje knižničný zákon č. 126/2015 Z. z.[5], podľa ktorého je akademická knižnica knižnicou vysokej školy alebo jej fakulty, pričom môže plniť aj úlohy špecializovanej vedeckej knižnice. V prostredí slovenského knihovníctva je na označenie vysokoškolských, univerzitných a fakultných knižníc zaužívaný odborný termín akademická knižnica.

Na Slovensku tvoria akademické knižnice špecializovanú sieť v rámci knižničného systému Slovenskej republiky.

Metodickou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou pre akademické knižnice je Slovenská pedagogická knižnica.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c akademická knižnica; vysokoškolská knižnica. In: KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 6.) ISBN 80-08-02818-1. S. 11.
  2. § 8 zákona č. 126/2015 Z. z.
  3. a b MATHAEIDESOVÁ, Marta, ed. Využívanie informačných zdrojov. 4. vyd. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. 132 s. ISBN 80-85165-71-6. S. 70.
  4. ISO 2789:2013 (definícia č. 2.1.7)
  5. § 8 (a iné §§) zákona č. 126/2015 Z. z.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]