Aklamácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Aklamácia lat. acclamatio (volať na niekoho) je zjavné, verejné a spontánne vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu. Je to prejav bezprostrednej a priamej demokracie. Príkladom je zdvihnutie ruky (preukazu) pri voľbách, zvolanie, súhlasný krik a pod. Pochádza z rímskeho cisárskeho kultu. Používala sa aj pri voľbách pápeža.

  • Starším významom je hlasité vyvolávanie a oslavné prevolávanie väčšou skupinou ľudí, vzdávanie holdu niekomu, hlasité uvítanie významnej osoby.
  • Aklamácia v liturgii je v cirkevnej praxi používané ako hlasné liturgické pritakávanie zhromaždených veriacich počas bohoslužby (napr. amen, aleluja a pod.)