Akustický skrat

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Akustický skrat priamovyžarujúceho elektroakustického meniča je zrušenie akustického tlaku vyvolaného dopredným kmitom membrány reproduktora akustickým podtlakom, ktorý vytvorila táto membrána na svojej opačnej strane.

Skrat jedného zdroja[edit | edit source]

Priamovyžarujúce reproduktory potrebujú pre svoju správnu činnosti ozvučnicu. Kmitavý osový (predozadný) pohyb membrány reproduktora vytvára akustický tlak na obidvoch stranách membrány, ale s opačnou fázou, čiže v okamihu vzniku akustického pretlaku na jednej strane vzniká fázovo opačný podtlak na strane druhej. Zvukové vlny s vlnovou dĺžkou väčšou ako je priemer membrány vyrovnávajú pretlak a podtlak a pre túto frekvenciu nastáva akustický skrat. Aby sa tomuto akustickému skratu zabránilo, upevňuje sa reproduktor na dosku zvanú ozvučnica. Táto doska predlžuje vzdialenosť medzi prednou a zadnou stranou membrány a tým posúva hraničnú frekvenciu, pri ktorej nastáva akustický skrat smerom k nižšej frekvencii. Inou možnosťou riešenia akustického skratu je uzatvorenie priestoru za zadnou časťou membrány, alebo otočenie fázy tlaku.

Skrat viacerých zdrojov[edit | edit source]

Inou možnosťou akustického skratu je protifáza (akustický tlak vyvolaný iným zdrojom zvuku ale v opačnej fáze).

Ako chyba vzniká, keď sú satelity v reproduktorovej sústave zapojené s navzájom opačnou fázou a prehrávajú rovnaký, alebo podobný zvuk. Jeden reproduktor v danom okamihu kmitá dopredne, druhý opačne. Fázy sa navzájom vyrušia, a reprodukovaný zvuk výrazne stráca na sile a zafarbení hlavne pri prehrávaní nízkych tónov.

Ako žiadúci efekt sa akustický skrat využíva pre elimináciu predpovedateľného akustického vlnenia, alebo ak poznáme presnú vzdialenosť od zdroja zvuku a využijeme skutočnosť, že zvuk sa šíri pomalšie ako elektronický signál. Vytvorením protifázy zvuku (hluku) na rovnakých frekvenciách zvuk stlmíme, resp. eliminujeme. Tento efekt sa používa napr. vo helikoptérach, kedy sa do slúchadiel pilotov reprodukuje v protifáze hluk motora.