Alexandrín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Alexandrín je rýmovaný dvanásťslabičný (mužský) alebo trinásťslabičný (ženský) verš tvorený jambickými stopami so stálou prerývkou po šiestej slabike. Niekedy sa o ňom preto hovorí ako o jambickom hexametri, čo však vedie k zámene so skutočným (daktylským) hexametrom.

Vznikol vo francúzskej poézii okolo roku 1180. Je pomenovaný po starofrancúzskom epose o Alexandrovi Veľkom Roman d’Alexandre. Hojne sa používal vo francúzskej (Pierre Corneille, Racine, Molière) a od renesancie aj v nemeckej poézii. Menej sa vyskytuje v anglickej literatúre, vôbec sa neujal v španielskej a talianskej literatúre.