Alienácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Alienácia alebo abalienácia alebo odcudzenie:

 • strata alebo zmiznutie nejakého javu či vzťahu tam, kde bol očakávaný
 • v psychológii a všeobecne: urobenie (najmä citovo) cudzím, strata citového vzťahu, pozri alienácia (psychológia)
 • v psychopatológii: psychotické vytvorenie si vlastnej psychickej reality; duševná choroba, šialenstvo; stav, keď s postihnutým nemožno nadviazať zrozumiteľnú komunikáciu, pozri alienácia (psychopatológia)
 • v lekárstve: porušenie vzťahu medzi pacientom a lekárom, pozri alienácia (pacient)
 • vo filozofii: pozri odcudzenie (filozofia)

Alienácia alebo ablienácia je v práve:

 • v hmotnom zmysle:
  • v širšom zmysle (v rímskom práve): každá dovolená strata alebo každé dovolené zmenšenie práva, právnej výhody alebo dispozície, ktoré je sprevádzané súčasným nadobudnutím výhody, zodpovedajúcej tejto ujme, inou osobou, pozri alienácia (rímske právo)
  • v užšom zmysle (v rímskom a modernom práve): scudzenie
 • vo formálnom zmysle: právne skutočnosti, ktorými nastáva hmotná (ab)alienácia (zbavovacie skutočnosti), napr. scudzovacie právne konanie, premlčanie, vydržanie

Odcudzenie je krádež.

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.