Alterovaná stupnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Alterovaná stupnica je stupnica často používaná v džeze, ale i iných odvetviach modernej hudby. Existuje viacero náhľadov na to, ako popísať alterovanú stupnicu. Výsledná stupnica znie vždy rovnako, tóny su len enharmonicky zamenené.

Prvý spôsob, ako vytvoriť alterovanú stupnicu je vziať durovú stupnicu a znížiť všetky jej tóny (okrem prvého tónu) o poltón.

Napríklad, vezmime si stupnicu C dur s tónmi: c-d-e-f-g-a-h-c, po znížení každého tónu o pol tón, dostávame alterovanú stupnicu: c-des-es-fes-ges-as-b-c.

Iný spôsob opäť vychádza z durovej stupnice. Tentoraz o poltón zvýšime primu, teda základný tón. Ak teda máme stupnice H-dur: h-cis-dis-e-fis-gis-ais-h, zvýšením prvého tónu o poltón z nej dostaneme C alterovanú: c-cis-dis-e-fis-gis-ais-c, čo je možné vidieť, je rovnaká stupnica ako v prvom prípade, len enharmonicky zamenená.

Ďalší pohľad na alterovanú stupnicu je, že vychádza zo 7. módu melodického mol systému, kde sa nachádza stupnica Super Lokrytská. Z tohto uhlu pohľadu vidíme alterovanú stupnicu ako stupnicu obsahujúcu všetky tenzie: malú a zväčšenú 9, zväčšenú 11, malú 13, a tým prinášajúcu maximálne vnútorné napätie. Jej znakom je, že nemá kvintu. Takto vnímaná alterovaná stupnica vyzerá nasledovne: 1-9b-9#-3-11#-13b-7b. V C to teda bude c-des-dis-e-fis-as-b-c. Opäť vidíme, že dostávame rovnakú stupnicu, zase len enharmonicky zamenenú.

Alterovaná stupnica sa používa nielen do alterovaných akordov, ale aj do akýchkoľvek dominantných septakordov.