Aluminotermia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Aluminotermia je metóda prípravy chemických prvkov, prevažne kovov z ich oxidov redukciou kovovým hliníkom pri vysokej teplote. Hliník má vysokú afinitu ku kyslíku a pri zvýšenej teplote ho odoberá z oxidu za vzniku oxidu hlinitého a príslušného prvku. Aluminotermiou sa môžu pripraviť prvky, ako sú napr. molybdén, vanád, nikel, kobalt, kremík, titán, tórium a pod.:

3 Mn3O4 + 8 Al → 4 Al2O3 + 9 Mn
Cr2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2 Cr
Fe2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2 Fe

V praxi sa aluminotermia využíva pri zváraní koľajníc termitom. Termit je zmes oxidu železitého alebo magnetitu (oxidu železnato-železitého) a práškového hliníka v pomere 3:1. Termit sa zapaľuje pomocou zápalnej zmesi (peroxid bárnatý zmiešaný s práškovým horčíkom alebo hliníkom) a horčíkovej triesky. Zapálená termitová zmes spočiatku jasne žiari a za krátky čas sa zohreje až na 3 000 °C, pričom vyredukované železo sa zleje do súvislej vrstvy, nad ktorou sa vytvorí vrstva bieleho oxidu hlinitého.