Aluminotermia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Aluminotermia je metóda výroby kovov z ich oxidov redukciou kovovým hliníkom pri vysokej teplote. Prakticky sa aluminotermia využíva pri zváraní koľajníc termitom.

Termit je zmes oxidu železitého alebo magnetitu (oxidu železnato - železitého) a práškového hliníka v pomere 3:1. Termit sa zapaľuje pomocou zápalnej zmesi (peroxid bárnatý zmiešaný s práškovým horčíkom alebo hliníkom) a horčíkovej triesky. Zapálená termitová zmes spočiatku jasne žiari a za krátky čas sa zohreje až na 3 000 °C, pričom vyredukované železo sa zleje do súvislej vrstvy, nad ktorou sa vytvorí vrstva bieleho oxidu hlinitého. Podobne aluminotermiu možno využiť aj na výrobu ďalších kovov, ako sú napr. molybdén, vanád, nikel, kobalt, kremík, titán, tórium a pod.

Hliník - aluminium má pri zvýšenej teplote vysokú afinitu ku kyslíku. Táto vlastnosť hliníka je príčinou jeho redukčných schopností v reakciách s oxidmi kovov. Rozžhavené oxidy kovov reagujú s kovovým hliníkom za vzniku kovu a oxidu hlinitého za súčasného uvoľnenia veľkého množstva tepelnej energie:

3Mn304 + 8 Al = 4 Al203 + 9 Mn

Cr203 + 2 Al = Al203 + 2 Cr

Fe203 + 2 Al = Al203 + 2 Fe