Anomálny röntgenový pulzar

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Umelcova predstava anomálneho röntgenového pulzaru (AXP), vysoko magnetizovanej neutrónovej hviezdy.

Anomálny röntgenový pulzar (skrátene AXPAnomalous X-ray pulsars) je vysoko magnetizovaná, mladá a izolovaná neutrónová hviezda. Prvýkrát boli AXP detegované pomocou röntgenového satelitu Uhuru v 70. rokoch 20. storočia.[1] Ich žiarenie je emitované v röntgenovej oblasti elektromagnetického spektra, keďže sa ale ich rotačná perióda pohybuje v rozmedzí 6 až 12 sekúnd, čo nestačí na napájanie röntgenovej emisie, v súčasnosti je všeobecne zastavaný názor, že ide o neutrónové hviezdy s extrémne silným magnetickým poľom, známe ako magnetary. Tento model, resp. teóriu podporujú predovšetkým pozorovania, že AXP majú v niektorých prípadoch veľmi podobné vlastnosti (periódy pulzov, röntgenové vlastnosti) s astronomickými objektami, vyžarujúce veľké výbuchy röntgenových lúčov a žiarenia gama – mäkkými gama opakovačmi (skrátene SGR – Soft gamma repeater).[2] Aj o nich sa uvažuje, že ide v skutočnosti o magnetary. Hoci niektoré AXP pulzary vykazujú (podobne ako SGR) výbuchy, ich menšia aktivita je práve tým hlavným rozdielom medzi týmito dvomi typmi neutrónových hviezd. Magnetické polia AXP pulzarov dosahujú vysoké hodnoty, ktoré sa pohybujú v rozmedzí 1 až 100 gigatesla. Takéto silné magnetické pole spomaľuje rýchlu rotáciu, čo je indikátor magnetického brzdenia.[3]

Predpokladá sa, že medzi SGR a AXP pulzarmi je presný vzťah – keďže je magnetické pole a rotácia AXP v porovnaní so SGR slabšia, uvažuje sa, že AXP predstavuje prechod v životnosti SGR pulzaru. Inak povedané, akonáhle magnetické pole SGR slabne a ich rotácia sa spomaľuje, vyvinú sa do AXP. Kvôli rýchlemu spomaleniu rýchlosti ich rotácie sa predpokladá, že AXP majú veľmi nízku životnosť, zhruba 10 000 rokov. I preto máme možnosť pozorovať len niekoľko aktívnych AXP pulzarov. Od roku 2017 je momentálne potvrdených 12 AXP, plus 2 kandidáti (pozri tabuľku). [3]

Zoznam niekoľkých kandidátov na AXP a ich odhadovaná doba rotácie v sekundách
Meno Rotačná perióda v sekundách
AXP CXJ0110-7211 5,44
AXP 1E 1841-045 11,8
AXP AXJ1844-0258 6,97
AXP 4U 0142+61 8,69
AXP 1RXS 1708-40* 11,0
AXP 1E 1048-59* 6,45
AXP 1E 2259+586 6,98

* meno bolo skrátené

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. ESA Science & Technology - Anomalous X-ray Pulsar [online]. sci.esa.int, [cit. 2021-07-08]. Dostupné online.
  2. Anomalous X-ray Pulsar | COSMOS [online]. astronomy.swin.edu.au, [cit. 2021-07-08]. Dostupné online.
  3. a b McGill Online Magnetar Catalog -- Main Table [online]. www.physics.mcgill.ca, [cit. 2021-07-08]. Dostupné online.