Apidológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Apidológia alebo staršie apistika je vedný odbor/náuka o včele medonosnej. Osoba zaoberajúca sa apidológiou sa nazýva apidológ. Slovo apidológia je odvodené z latinského názvu včely – Apis.

Významnými súčasťami apidológie sú anatómia, fyziológia, patológia a morfológia včely medonosnej. V rámci fyziológie včely sa vyvinula ešte behaviorológia, ktorá sa zaoberá štúdiom správania sa včiel v rôznych podmienkach a etológia, ktorá študuje životné prejavy včely (ako sú inštinkty, zvyky a celkový spôsob života včiel).