Apokalypsa (literatúra)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Apokalyptickí jazdci
Sedem trúb z Zjavenie

Apokalypsa (po grécky: ἀποκάλυψις – apokalypsis „zjavenie, odhalenie“) je staroveký literárny druh.

Je veľmi náročné určiť jeho presné prvky a definovať, ktoré spisy sú apokalypsy, a ktoré nie. Väčšinou ide o spisy, v ktorých nejakému človeku (prorokovi) je skrze nebeského (anjelského) prostredníka zjavená nadprirodzená pravda, zvyčajne o dejinách a ich zmysle (s dôrazom na Božie konanie v dejinách v prospech trpiacich), ale môže ísť aj o zjavenie nebeského sveta ako takého (pozri napr. 1. knihu Henochovu a pod.). Podľa klasickej definície sem patrí aj záujem apokalypsy o eschatológiu. Zvyčajne apokalypsy obsahujú aj výzvu na určité konanie, to však nie je všeobecne nijak určené – môže ísť tak o výzvu na boj a odpor (Zvieracia apokalypsa v 1Hen), ako aj o pacifizmus (kniha Daniel).

Podľa typu obsahu sa apokalypsy delia obyčajne na dve veľké skupiny:

  • historické apokalypsy: opisujú beh dejín, počínajúc dejinami minulými (vaticinia ex eventu) a predpoveďou vecí budúcich, či aspoň teologickým výkladom udalostí prítomných. Obvykle končia riešením eschatologických otázok.
  • mimozemské cesty: zaujímajú sa o kozmológiu, o anjelský svet a končia podobne ako historické apokalypsy eschatologiou.

Apokalypsy obyčajne odrážajú nejakú krízovú situáciu spoločnosti (prenasledovanie Židov za Antiocha IV. Epifana alebo zničenie druhého jeruzalemského chrámu v roku 70), ale nie vždy je táto kríza z textu zrejmá; niekedy treba pojem „krize“ brať veľmi široko (prenikanie helenizmu do židovstva). Apokalypsy píšu veľmi vzdelaní ľudia, ktorí mali široký kultúrny rozhľad.

Termín „Apokalypsa“ pochádza z apokalypsy par excellence, zo Knihy Zjavení svätého Jána. Táto kniha začína práve slovami „Zjavenie Ježiša Krista“, po grécky Άποκάλυψις Ίησοῦ Χριστοῦ (Apokalypsis Iésú Christú). Podľa tohto prvého slova dostala svoj názov tak samotná kniha Janových zjavení, ako aj celý literárny druh.

Apokalypsu ako literárny druh treba odlíšiť od apokalyptiky (čo je typ hnutia). Nie každé apokalyptické hnutie vyprodukovalo vlastné apokalypsy (Kumrán), rovnako ako nie všetky apokalypsy pochádzajú z apokalyptických hnutí.

Najznámejšie apokalypsy[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]