Apokalyptika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Disambig.svg O literatúre opisujúcej katastrofálne udalosti posledných čias ľudstva vzbudzujúce hrôzu a strach[1] pozri apokalyptická a postapokalyptická vedecká fantastika.

Apokalyptika (zo starogr. ᾰ̓ποκᾰ́λῠψῐς apokalypsis – odhalenie, zjavenie) je pojem, ktorý zahŕňa apokalyptickú eschatológiu (súhrn zjavení o tajomstvách týkajúcich sa konca sveta[1]), apokalyptickú literatúru (súhrn spisov, v ktorom sú tieto zjavenia zaznačené, resp. literárny druh, v ktorom sú tieto spisy vypracované[1]) a apokalypticizmus ako myšlienkový smer alebo hnutie.[2] Tento myšlienkvoý smer bol – popri farizejoch, saducejochesejcoch – príznačný pre poexilové židovstvo,[3] no prítomný aj v iných staroorientálnych náboženstvách (Egypt, Perzia) a zo židovstva prevzatý a ďalej rozvíjaný kresťanstvom.[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c apokalyptika [online]. In: Buzássyová, Klára – Jarošová, Alexandra (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006 [cit. 2019-06-28]. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4. Dostupné online.
  2. HORŇANOVÁ, Sidonia. Jewish apocalypticism. In: Slovo (Torrington, CT : Slavic Heritage Institute). ISSN 1097-6248, 2003, č. 6, s. 27.
  3. KUČÍREK, Jiří. apokalyptika židovská. In: Horyna, Břetislav – Štěpán, Jan – Blecha, Ivan – Šaradín, Pavel (eds.). Filosofický slovník. 2. rozš. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. 463 s. ISBN 80-7182-064-4, s. 31.
  4. HORYNA, Břetislav. apokalyptika křesťanská. In: Horyna, Břetislav – Štěpán, Jan – Blecha, Ivan – Šaradín, Pavel (eds.). Filosofický slovník. 2. rozš. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. 463 s. ISBN 80-7182-064-4, s. 31.