Argenteum Astrum

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Argenteum Astrum alebo Argentum Astrum[1] (A∴A∴), slov. Strieborná hviezda, starogr. Άστρον Αργόν /astron argon/,[2] je magický rád založený Aleisterom Crowleym a Georgom Cecilom Jonesom v roku 1907. Ďalšie možné názvy rádu sú: lat. Arcanum Arcanorum – Tajomstvo tajomstiev,[3] starohebr. אריך אנפין‎ /arikh anpin/ – Nekonečný pokoj,[4] angl. Angel and Abyss – Anjel a Abyss, alebo Kether[5].

Argenteum Astrum je telemické magické bratstvo, ktoré deklaruje svoj cieľ ako osvietenie a poznanie. Rád vznikol po odchode Crowleyho zo Zlatého úsvitu[6] a je ním silne ovplyvnený. Svätou knihou Rádu je Crowleyho Liber AL vel Legis (Kniha Zákona), mottom Rádu je veta: „Metóda vedy, cieľ náboženstva“.[7] Rád je blízkym spojencom O.T.O.[8]

Niekoľko vetiev rádu, ktorých pôvod sa dá vystopovať až k zakladateľom, prežilo do dnešných dní. Jednou z takých je vetva založená herečkou Jane Wolfe (Soror Estai). Iná vetva vedie cez žiakov Marcela Ramosa Motty, žiaka Karla Germera, ktorého viedol Crowley a neskôr poveril správou O.T.O. Bohužiaľ, kvôli tajnému organizačnému charakteru skupín sa nedá presnejšie určiť skutočný nástupca pôvodného spoločenstva.

Členstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Argenteum Astrum je jedinečné v tom, že člen Rádu formálne pozná len toho, kto je nad ním a kto pod ním v inštrukčnej línii iniciačného systému. Nejestvujú skupinové rituály, pretože zámerom je utajiť vyšších členov Rádu počas zasväcovacích rituálov, a očakáva sa, že členovia budú pracovať samostatne a svoje problémy budú konzultovať s nadriadenými, ktorí majú nad nimi patronát. Týmto systémom chceli zakladatelia zabrániť politickým problémom v Ráde, ktoré viedli nakoniec k pádu predchádzajúcej organizácie – Hermetického rádu Zlatého úsvitu. Argenteum Astrum je duchovná organizácia, ktorá sa zameriava na rozvoj individualít, s dôrazom na zachovanie iniciačnej väzby medzi učiteľom a žiakom, a s ohľadom na dosiahnuté výsledky študenta. Všetci členovia Rádu musia absolvovať niekoľko hlavných úloh, vrátane:

 • objavenie Pravej vôle a jej prežitie;
 • prijatie Knihy Zákona ako sprievodcu životom;
 • spoznanie, že „slovo Zákona je Θελημα“ a že „láska je zákon, láska pod vôľou“;
 • ocenenie autority funkcií Beštie 666 a Šarlátovej ženy;
 • prijatie Ra-Hoor-Khuit za Pána Aeonu a spolupodielanie sa na nastolení jeho vlády na Zemi;
 • dosiahnutie mystického stavu, ktorý sa nazýva „Poznanie a rozhovor so Svätým anjelom strážcom“.
 • zažitie Abyssu.

Iniciačná štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zasväcovacia štruktúra Rádu pozostáva z dvanástich stupňov, rozdelených do samostatných úrovní a troch zasväcovacích rádov. Sú to: The Order of the Golden Dawn (G∴ D∴), The Order of the Rose-Cross (R∴ C∴) a The Order of the Silver Star (S∴ S∴). Dva z nich pochádzajú s malými obmenami zo Zlatého úsvitu. Názov celého Rádu odkazuje na názov tretieho, najvyššieho vnútorného rádu bratstva. Členovia tretieho rádu môžu tvoriť vlastné variácie prvého a druhého vnútorného rádu, ako odrazu ich osobného Poznania.[9]

  Stupeň Názov Sefira
1. Student
2. Probationer
The Order of the Golden Dawn (G∴ D∴)
3. 0°=0 Neophyte
4. 1°=10 Zelator Malchut
5. 2°=9 Theoreticus Jesod
6. 3°=8 Practicus Hod
7. 4°=7 Philosophus Necach
8. Dominus Liminis
The Order of the Rose-Cross (R∴ C∴)
9. 5°=6 Adeptus Minor Tiferet
10. 6°=5 Adeptus Maior Gebura
11. 7°=4 Adeptus Exemptum Chesed
12. Babe of the Abyss
The Order of the Silver Star (S∴ S∴)
13. 8°=3 Magister Templi Bina
14. 9°=2 Magus Chochma
15. 10°=1 Ipsissimus Keter

Mimo rádov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Student: Jeho prácou je obsiahnuť všeobecné intelektuálne informácie o všetkých potrebných systémoch, podľa daného zoznamu literatúry. Na konci pevne stanoveného obdobia sa podrobí skúške, v ktorej preukáže svoje nadobudnuté znalosti. Potom prejde cez malý rituál, zahŕňajúci ma Liber LXIHistorickú lekciu, a postúpi do nasledujúceho stupňa.
 • Probationer (0°=0): Tento stupeň existuje predovšetkým na to, aby kandidát sám pre seba zistil, či je schopný absolvovať rádový zasväcovací systém. Jeho prvoradou úlohou je začať tréning takým spôsobom, aký mu vyhovuje, a rok si viesť o celom priebehu záznam. V ňom má úlohu dosiahnuť „vedecké poznanie prírody a síl svojho vlastného bytia“. Podľa Crowleyho Probationer musí dokázať rozumnú úroveň zručnosti v základných bodoch rádovej praxe (vyloženej v Liber E a Liber O). Je to najmä kvôli tomu, aby zistil, že ak postúpi na stupeň Neophyte, bude mať dostatok skúseností viesť svoju skupinu členov na úrovni Probationer. Zasvätenie do nasledujúceho stupňa Neophyte sa udeľuje najmenej po roku cez nepublikovaný rituál s názvom Liber ThROA.

Rád Zlatého úsvitu (G∴ D∴)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Neophyte (1°=10): (zo starogr. νεόφυτος neofytos – „novo (na vieru) obrátený“, príp. novic.)[10] Je to prvý stupeň, kde člen prijíma skutočné zasvätenie a je v prostredí, kde môže rásť. Jeho úlohou je „ovládnuť prirodzenosť a sily svojho života“. To sa dosahuje osvojením a používaním techniky Povstania planét (angl. Rising on the Planes), tj. dokonalé osvojenie astrálu. Zasvätenie do nasledujúceho stupňa Zelator sa udeľuje minimálne po ôsmich mesiacoch cez rituál s názvom Liber CXX. Zodpovedá sefire Malkut.
 • Zelator (2°=9): (zo starogr. ζῆλος zélos – horlivosť alebo starogr. ζηλῶ zéló – horlivo nasledovať.)[11] Jeho hlavnou úlohou je úplné osvojenie ásan a pránájámy, a začína so štúdiom filozofie Ružového kríža. Stupeň súvisí s ásanami a pánájámou, zvyšujúcimi energetickú kapacitu, ktoré sú hlavnou náplňou stupňa. Sľub stupňa vraví, že Zelator „ovládne základ svojho života“. Zodpovedá sefire Jesod.
 • Practicus (3°=8): (zo starogr. πρᾱκτικός praktikos – zbehlý)[12] V tomto stupni sa očakáva ukončenie intelektuálneho tréningu a čiastočne štúdium kabaly. Názov odkazuje na „praktické“ využitie nadobudnutých schopností. Učeník tohto stupňa sa snaží „získať schopnosť zvládať rovnováhu vo svojom živote“, čo v praxi znamená vedieť ovládať svoju mysel a dokázať sa zamerať len na jednu vec v mysli a činoch. Postup do nasledujúceho stupňa je čisto administratívnym procesom, rovnako ako v predchádzajúcom postupe. Udeľuje sa bez časového obmedzenia. Zodpovedá sefire Hod.
 • Philosophus (4°=7): V tomto stupni musí učeník uzavrieť svoj etický tréning. Je preskúšaný v oddanosti k Rádu. Konkrétne, tento stupeň zdôrazňuje vykonávanie adorácií rôznych božstiev, uvedených napr. v Liber Astarte. V prísahe tohto stupňa ašpirant sľubuje „ovládnuť tendencie príťažlivosti a odpudzovania vo svojom živote.“. Táto schopnosť napomôže integrovať pozitívne a negatívne postoje a obmedzenia pochádzajúce zo morálneho zápasu s nimi. Zámerom je zlomiť vlastný daný obraz o sebe a dosiahnuť dokonalý a vyrovnaný pohľad na seba. Postup do nasledujúceho stupňa je podmienený zvládnutím tohto procesu a je časovo neobmedzený, bez predpísaného rituálu. Zodpovedá sefire Necach.

Dominus Liminis[upraviť | upraviť zdroj]

 • Dominus Liminis: Tento stupeň je „most“, ktorý spojuje Vonkajší rád G∴ D∴, so stredom v Jesod, s rádom R∴ C∴, ktorý ma stred v Tiferet. Práca v tomto ráde rozvíja a doplňuje práce v predchádzajúcich stupňoch a spája ich v celistvý systém. Sebaovládanie Neofyta, energia Zélatora, jednobodové zameranie Praktika a indiferentnosť Filozofa sa tu spájajú a práca posilňuje a zjemňuje schopnosti ašpiranta. Sľub v prísahe tohto stupňa presne vyjadruje vôľu „ovládnuť túžby vo svojom živote“. Názov v preklade znamená Pán prahu a je ekvivalentom stupňa Portal Mathersovho Zlatého úsvitu, vyjadruje prechod učeníkovho zasvätenia z Nižších tajomstiev Vonkajšieho rádu do Vyšších tajomstiev Vnútorného radu.

Rád Ružového kríža (R∴ C∴)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Adeptus Minor (5°=6): Tento stupeň obsahuje najdôležitejšie inštrukcie zasväcovacieho systému A∴ A∴ Pre neho je charakteristická technika Dosiahnutia poznania a rozhovoru so Svätým anjelom Strážcom, v ktorej sa „manifestuje krása Rádu svetu spôsobom, keď jeho ušľachtilosť káže a jeho génius velí.“ Zodpovedá sefire Tiferet.
 • Adeptus Maior (6°=5): Účel tohto stupňa je v podpore nasledujúceho stupňa. Získa sebaistotu, správny spôsob narábania so Silou a autoritu viesť nižšie stupne. Zodpovedá sefire Malkut. Zodpovedá sefire Gevura.
 • Adeptus Exemptus (7°=4): Ašpirant v tomto stupni musí pripraviť a zverejniť tézy svojho systému chápania Univerza a víziu jeho zdravého a šťastného rozvoja. Týmto sa stane vodcom filozofickej školy. Dosiahne všetko, okrem najvyšších stavov meditácie. Mal by byť pripravený uvedomiť si, že jeho jediné možné smerovanie je obetavá pomoc blízkym bytostiam. Zodpovedá sefire Chesed.

Dieťa Abyssu[upraviť | upraviť zdroj]

 • Babe of the Abyss: Tento stupeň nie je v skutočnosti stupňom, ale skôr prechod medzi dvomi Rádmi. Je to anihilácia všetkých pút, ktoré vytvárajú Ja a Kozmos. Je to rozklad všetkých zložených vecí na svoje častice, ktoré sa až potom prejavia, pretože veci poznávame podľa ich vzájomných vzťahov a reakcií.

Rád Striebornej hviezdy (S∴ S∴)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Magister Templi (8°=3): Úlohou tohto stupňa je „dosiahnuť dokonalé porozumenie Univerza.“ Základným výsledkom je úplná anihilácia osobnosti, ktorá obmedzuje a utláča Pravé Ja. Je prvotriednym majstrom mysticizmu a jeho pohľad na Univerzum je bez vnútorných konfliktov a vonkajších nejasností. Jeho Svet chápe jestvujúci vesmír v zhode jeho vedomím. Zodpovedá sefire Bina.
 • Magus (9°=2): V tomto stupni hľadá ašpirant Poznanie, ktoré deklaruje jeho zákon. Je majstrom mágie v tom najvyššom zmysle. Jeho vôľa je oslobodená od vnútorných konfliktov a vonkajších protikladov. Jeho prácou je vytvorenie nového Univerza v súlade s jeho Vôľou. Zodpovedá sefire Chochma.
 • Ipsissimus (10°=1): Tento stupeň je najvyšší. Adept je oslobodený od obmedzení a potrieb. Žije v dokonalej rovnováhe s prejaveným vesmírom. Zodpovedá sefire Keter.

Známi členovia[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. The Llewellyn Encyclopedia: “Argentum Astrum”.
 2. Temple of the Screaming Electron: “The History of the Thelemic Golden Dawn”.
 3. Telema.org: “Introduction of A∴ A∴”
 4. Regardie, Israel. “II” In: 777 Sepher Sephirot
 5. Nikde v Crowleyho textoch sa nenachádza vysvetlenie, čo A∴ A∴ znamená.
 6. Wilson, Colin. Nature of the Beast. 88
 7. Wasserman, James. Practice of the Magial Diary. 19
 8. Equinox Vol. III, No. I. 198
 9. Nasledujúce odseky čerpajú z Crowleyho textu One Star in Sight.
 10. Prach, Václav. (1993) Řecko-český slovník. Praha: Scriptum. 354
 11. Prach. 244
 12. Prach. 432
 13. Regardie, Israel. What you should know about the Golden Dawn

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku A∴A∴ na anglickej Wikipédii.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Crowley, Aleister (1990), „An Account of A∴ A∴“, The Equinox (York Beach, MN: Samuel Weiser) I (1) 
 • Crowley, Aleister (1997), „One Star in Sight“, Magick: Book Four, York Beach, MN: Samuel Weiser 
 • Crowley, Aleister (1982), „The System of O.T.O.“, Magick Without Tears, Phoenix, AZ: Falcon Press 
 • „A∴ A∴“, Page Free Encyclopedia of Thelema, 2005, http://fet.egnu.org/wiki/A.%27.A.%27, dost. 2009-04-26 
 • Wasserman, James (2004), „Introduction“, Aleister Crowley and the Practice of the Magical Diary, York Beach, MN: Redwheel/Weiser 

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Odkazy na línie[upraviť | upraviť zdroj]