Atómový čas

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Atómový čas je čas udávaný atómovými hodinami. Stupnica atómového času využíva vysokostabilné molekulové a atómové frekvenčné etalóny na regulovanie kremenných hodín, je takmer dokonale rovnomerná a nezávisí od zemskej rotácie. Stupnica času založená na sústave atómových hodín je rovnomerná s presnosťou do 10-11 s, kým jednotka času určená z obehu Zeme okolo Slnka je presná do 10-9 s. Atómová sekunda je časový úsek, za ktorý nastane 9 192 631 770 kmitov atómu cézia. Tento interval zodpovedá efemeridovej sekunde s presnosťou ±2.10-9. V súčasnosti medzinárodne spolupracuje asi 30 vedeckovýskumných ústavov a laboratórií disponujúcich atómovými časovými a frekvenčnými etalónmi. Z niekoľkých nezávislých škál atómového času sa roku 1971 zaviedol medzinárodný atómový čas IAT.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.