Atlas obyvateľstva Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Atlas obyvateľov Slovenska je vedecká analýza a kartografická interpretácia demografickej situácie na Slovensku. Bola vydaná vydavateľstvom Esprit v roku 2006.

Atlas obyvateľstva Slovenska bol pripravený v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja "Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti". Akceptáciou tohto projektu v rámci programov Ministerstva školstva sa vytvorila organizačná, ale najmä finančná báza pre demografickú analýzu meniacich sa populačných javov a procesov vo forme vedeckej monografie a ich kartografickú interpretáciu vo forme atlasu. Koordinátorom projektu bola Univerzita Komenského a vedúcim prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. z Katedry humánnej geografie a demogeografie PFUK. Na jeho realizácii sa podieľali Infostat a jeho Výskumné demografické centrum v Bratislave, Geografický ústav SAV a Štatistický úrad SR.