Demografia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Demografia (z gréčtiny demos = ľud a grafein = písať, čiže popis ľudu) alebo populačná veda alebo populacionistika je veda o reprodukcii ľudských populácií. Populácia Slovensku od roku 1848 zahŕňa Demografia Slovenska.

Definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Pre vyčlenenie demografie sú podstatné dva pojmy:

Demografia hraničí s viacerými vednými odbormi, ktoré tiež skúmajú populácie, ale nie z hľadiska reprodukcie:

Členenie[upraviť | upraviť zdroj]

Jedno z možných členení demografie:

 • Teoretická demografia vytvára modely vývoja demografických systémov a hľadá všeobecne platné zákonitosti.
 • Demografická analýza skúma reprodukčné správanie konkrétnej populácie.
 • Demografická prognostika sa zaoberá odhadmi budúceho vývoja populácií.
 • Demografická metodológia vyvíja nástroje a postupy pre demografickú analýzu a prognostiku.
 • Demografická štatistika sa zaoberá zberom demografických dát.

Iné samostatné oblasti demografie:

 • Historická demografia rekonštruuje demografické tabuľky pre minulé storočia, v spolupráci s archeológiou sa robia odhady populačnej dynamiky skúmaného spoločenstva (napr. ak máme pohrebisko, kde sa pochovávalo v čase a väčšom počte a máme antropologické určenia pohlavia a veku).
 • Regionálna demografia skúma populáciu v menších regiónoch (na Slovensku väčšinou kraje a okresy).

Demografické ukazovatele[upraviť | upraviť zdroj]

Základné ukazovatele[upraviť | upraviť zdroj]

Relatívne ukazovatele[upraviť | upraviť zdroj]

Čiastkové ukazovatele[upraviť | upraviť zdroj]

Demografické ukazovatele sa nemusia merať len pre celú populáciu. Môžu byť špecifické pre časť populácie. Časť populácie sa obvykle vymedzuje podľa niekoľkých základných kritérií:

 • Územie, napríklad celé Slovensko alebo len jeden kraj.
 • Čas, v ktorom je ukazovateľ meraný alebo odhadovaný.
 • Vek časti populácie, ktorej sa ukazovateľ týka.
 • Iné charakteristiky populácie, najmä:

Čiastkové ukazovatele opisujú len časť populácie. Obvykle sú vymedzené vekom a pohlavím. Diferenčné ukazovatele sú podobné, ale charakterizujú populáciu podľa príslušnosti k skupine, napr. podľa národnosti alebo náboženstva. Prierezové (transverzálne) ukazovatele charakterizujú situáciu v určitom období, obvykle za 1 rok. Longitudinálne (kohortné) ukazovatele sa týkajú určitého ročníka obyvateľstva.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • VAŇO, Boris, Danuša Jurčová, Ján Mészáros Základy demografie. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003. ISBN 80-968927-3-8.

Demografické údaje v elektronickej podobe[upraviť | upraviť zdroj]