Pôrodnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Toto je článok o reprodukčnom správaní ľudí. O reprodukcii zvierat pozri pôrodnosť (zootechnika).

Pôrodnosť je demografický proces, ktorý sleduje narodenia ako hromadný jav.

Definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Pôrodnosť je veľmi nejednoznačný pojem. V demografii sa používa niekoľko presnejšie definovaných pojmov, z ktorých sa bežnému chápaniu pôrodnosti blížia tieto:

 • Hrubá miera pôrodnosti alebo natalita alebo nativita je jednoduchý podiel počtu živonarodených detí a veľkosti populácie.
 • Čistá miera reprodukcie vyjadruje rast populácie. Ak je rovná 1, tak veľkosť populácie sa nemení. Ak je >1, populácia rastie. Ak je <1, populácia sa zmenšuje.
 • Úhrnná plodnosť je počet detí, ktoré sa priemerne narodia jednej žene.

Z pomedzi ukazovateľov týkajúcich sa pôrodnosti je zaujímavý aj priemerný vek matky pri pôrode a priemerný vek matky pri prvom pôrode.

Výpočet[upraviť | upraviť zdroj]

Nasleduje zoznam demografických ukazovateľov a vzorce pre ich výpočet. Jednotlivé ukazovatele sú utriedené tak, aby definícia každého pojmu závisela len od tých ukazovateľov, ktoré už boli definované vyššie. Jednotlivé pojmy nie sú rozlíšené podľa dôležitosti alebo popularity. Zoznam najdôležitejších pojmov je v sekcii Definícia.

 • Hrubá miera pôrodnosti ( = počet živonarodených detí za jeden rok; P = počet obyvateľov):
 • Všeobecná miera plodnosti (kde = ženy v reprodukčnom veku, pričom za reprodukčný vek sa obvykle považuje vek 15-49 rokov):
 • Miera plodnosti podľa veku (kde x = vek, pre ktorý sa štatistika počíta):
 • Úhrnná plodnosť, teda počet detí, ktoré bude mať jedna žena za celý život:
 • Hrubá miera reprodukcie (kde 0,485 je 48,5% pravdepodobnosť, že narodené dieťa bude dievča), teda počet dcér, ktoré bude mať jedna žena za celý život:
 • Čistá miera reprodukcie (kde = počet dcér, ktoré sa narodia jednej žene v určitom veku; p(0,x) = pravdepodobnosť, že sa žena dožije veku svojej matky v čase pôrodu), ktorá zohľadňuje fakt, že nie každá žena je nažive počas celého reprodukčného veku:
 • Priemerný vek matky pri pôrode:
 • Priemerný vek matky pri prvom pôrode:

Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Úhrnná plodnosť, čiže počet detí na jednu ženu, sa v roku 1992 prepadla pod hodnotu 2,0 a odvtedy postupne klesá až na súčasnú hodnotu 1,239 (rok 2006).[1] Do roku 2025 by sa mala zdvihnúť na hodnotu 1,6.[2] Čistá miera reprodukcie v roku 2006 bola 0,596.[1] Priemerný vek pri pôrode by sa mal zvýšiť zo súčasných 27,9 rokov (2006) na 29,2 rokov v roku 2025.[2]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • VAŇO, Boris, Danuša Jurčová, Ján Mészáros Základy demografie. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003. ISBN 80-968927-3-8.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Charakteristiky vývoja obyvateľstva [online]. Štatistický úrad SR. Dostupné online. Archivované 2008-01-18 z originálu.
 2. a b Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2025 [online]. Štatistický úrad SR. Dostupné online. Archivované 2008-01-18 z originálu.