Demografia Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Demografia Slovenska obsahuje informácie o obyvateľstve na území Slovenska od roku 1848.

Počet obyvateľov[upraviť | upraviť zdroj]

Graf vývoja obyvateľstva Slovenska, údaje z FAO, rok 2009; Počet obyvateľov v miliónoch

Aktuálny stav počtu obyvateľov[1][upraviť | upraviť zdroj]

Etnické zloženie obyvateľstva na území súčasného Slovenska podľa cenzu v roku 1880.

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) z roku 2021 [2][3] na Slovensku žije 5 449 270 obyvateľov, čo je pokles o približne tisíc ľudí oproti 5 450 421 zo stavu v decembri 2018 (pokles začal už v roku 2020). Z celkového počtu obyvateľov je 49 percent mužov a 51 percent žien.

Veková štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa sčítania v roku 2021[4] podiel v pre, post a produktívnom veku (15 – 64 rokov) bol:

0 – 14 rokov: 15,92 %[5]

15 – 64 rokov: 67,03 %[2]

65+ rokov: 17,05 %[2]

Oproti roku 2011, keď bol 12,38%, výrazne narástol podiel obyvateľov v poproduktívnom veku a to vo všetkých krajoch,[2] najviac však narástol ich počet v Trenčianskom kraji.[6] Pandémia COVID-19 v priebehu roka 2021 skrátila strednú dĺžku života o 2,2 roka v porovnaní s rokom 2020.[7] Pozri dole Očakávaná (stredná) dĺžka života pri narodení.

Priemerný vek [8][9][upraviť | upraviť zdroj]

spolu: 38,7 rokov (2009); 40,82 (2018); 41,39 (2021)

muži: 37,1 rokov (2009); 39,21 (2018); 39,82 (2021)

ženy: 40,3 rokov (2009); 42,36 (2018); 42,89 (2021)

V najbližších štyroch desaťročiach (po 2022) sa bude priemerný vek obyvateľov zvyšovať. Do roku 2040 bude tento rast veľmi intenzívny. V priebehu necelých 20 rokov sa priemerný vek obyvateľov zvýši takmer o 4 roky. Okolo roku 2060 sa prognózuje, že priemerný vek dosiahne 47 rokov a na tejto úrovni sa rast na ďalších 20 rokov zastaví.[10]

Pomer pohlaví[upraviť | upraviť zdroj]

pri narodení: 1 023 mužov na 1 000 žien (2010)

spolu: 946 mužov na 1 000 žien (2010)

Národnostné zloženie a obce[upraviť | upraviť zdroj]

98,9 % obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štátnu príslušnosť. Najviac osôb s inou štátnou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. (Vývoj národnostného zloženia je v tomto článku v časti Národnostné_zloženie). Podľa SODB z roku 2021 o niečo viac obyvateľov žije v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8 %).[6]

Historický prehľad stavu obyvateľstva na území Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

Sčítania obyvateľov v rokoch 1848 – 2021[upraviť | upraviť zdroj]

dátum
sčítania
obyvateľstvo hustota
obyvateľstva
(na km2)
Poznámka
1848-12-31 2 442 0001 50
1869-12-31 2 481 811 51
1880-12-31 2 477 521 51
1890-12-31 2 595 180 53
1900-12-31 2 782 925 57
1910-12-31 2 916 657 60
okt. 1919[11] 2 923 214[12] 60 Z toho 1 940 980 Slovákov a Čechov, úradne vykazovaných len spoločne ako "Čechoslováci“[12] (63 % - oproti sčítaniu z 1910 vzrástol ich počet asi o štvrť milióna), 665 703 Maďarov (22,7 %), 143 322 Nemcov (4,7 %), 134 761 Rusínov (4,5 %).[11] Sčítanie prebehlo ako "mimoriadne" a len na území Slovenska, krátko po vzniku Česko-Slovenska. Malo sa uskutočniť od 21. do 31. augusta 1919, ale trvalo dlhšie. Napríklad pre "neprekonateľné prekážky“ sa sčítanie neuskutočnilo ani do konca roka 1919 v piatich obciach v Šarišskej župe a jednej obci v Zemplínskej župe, v ktorých sa potom prevzali výsledky sčítania z roku 1910.[12]
1921-02-15 2 993 859 61 Iný zdroj[12]: 3 000 870. Podiel obyvateľov s československou národnosťou tvoril 67,1 %[13]
1930-12-01 3 324 111 68 Medzi rokmi 1900 a 1930 sa počet obyvateľov na území Slovenska zvýšil o viac ako 19 %. Početnosť obyvateľov štátotvornej národnosti narástol viacerými možnosťami: príchod českého obyvateľstva, prirodzený prírastok, ako aj prekláňanie národnosti v prospech štátotvorného národa spôsobilo nárast[13] na 72,09% Čechov a Slovákov. Maďari tvorili 17,58% a Nemci 4,53%. Kým počet obyvateľov Československa narástol o 11 %, počet obyvateľov s československou národnosťou narástol o 18 %.[13]
1946-10-04 3 327 803 68
1950-03-01 3 442 317 70
1961-03-01 4 174 046 85
1970-12-01 4 537 290 93
1980-11-01 4 991 168 102
1991-03-03 5 274 335 108
2001-05-26 5 379 455 110
2011-05-21 5 397 036 110
2021-01-01[14] 5 449 270 Neoficiálne výsledky sčítania[2][3]
1 Odhad

Hustota obyvateľstva[chýba zdroj][upraviť | upraviť zdroj]

Pohyb obyvateľstva od roku 1919[15][upraviť | upraviť zdroj]

Rok Stredný stav
obyvateľstva
(v tis.)
Živonarodení Úmrtí Prirodzený
prírastok
Hrubá miera
živorodenosti
(na 1000 obyv.)
Hrubá miera
úmrtnosti
(na 1000 obyv.)
Prirodzený
prírastok
(na 1000 obyv.)
Úhrnná
miera
plodnosti žien
Umelé
prerušenia
tehotenstva
1919 2 940 91 729 56 866 34 863 31,2 19,3 11,9 3,64
1920 3 001 97 680 61 084 36 596 32,6 20,4 12,2 4,25
1921 3 006 114 947 63 507 51 440 38,2 21,1 17,1 4,96
1922 3 046 111 059 62 902 48 157 36,5 20,7 15,8 4,67
1923 3 095 111 070 54 176 56 894 35,9 17,5 18,4 4,55
1924 3 135 106 062 56 322 49 740 33,8 18,0 15,9 4,25
1925 3 168 102 867 56 171 46 696 32,5 17,7 14,7 4,01
1926 3 202 103 955 59 701 44 254 32,5 18,6 13,8 3,98
1927 3 232 99 891 59 172 40 719 30,9 18,3 12,6 3,76
1928 3 258 99 673 58 320 41 353 30,6 17,9 12,7 3,69
1929 3 286 95 387 56 447 38 940 29,0 17,2 11,9 3,48
1930 3 315 96 898 52 268 44 630 29,2 15,8 13,4 3,49
1931 3 350 93 309 54 273 39 036 27,9 16,2 11,7 3,33
1932 3 388 93 140 52 992 40 148 27,5 15,6 11,9 3,29
1933 3 424 84 975 50 655 34 320 24,8 14,8 10,0 2,96
1934 3 456 83 493 50 178 33 315 24,2 14,5 9,6 2,86
1935 3 486 82 382 49 830 32 552 23,6 14,3 9,3 2,8
1936 3 515 80 923 48 547 32 376 23,0 13,8 9,2 2,79
1937 3 540 79 862 49 527 30 335 22,6 14,0 8,6 2,77
1938 3 726 80 800 49 700 31 100 21,7 13,3 8,3 2,8
1939 3 577 81 200 48 800 32 400 22,7 13,6 9,1 2,83
1940 3 553 85 300 52 900 32 400 24,0 14,9 9,1 2,87
1941 3 542 85 700 53 600 32 100 24,2 15,1 9,1 2,9
1942 3 523 87 200 55 900 31 300 24,8 15,9 8,9 2,93
1943 3 503 87 700 50 900 36 800 25,0 14,5 10,5 2,96
1944 3 484 91 600 58 100 33 500 26,3 16,7 9,6 3
1945 3 459 81 880 67 505 14 375 23,7 19,5 4,2 3,03
1946 3 392 82 204 47 589 34 615 24,2 14,0 10,2 3,09
1947 3 399 87 659 41 491 46 168 25,8 12,2 13,6 3,21
1948 3 446 91 189 40 873 50 316 26,5 11,9 14,6 3,24
1949 3 447 91 053 41 727 49 326 26,4 12,1 14,3 3,28
1950 3 463 99 721 39 668 60 053 28,8 11,5 17,4 3,56
1951 3 509 100 663 40 505 60 158 28,5 11,5 17,0 3,58
1952 3 558 100 824 36 897 63 927 28,0 10,2 17,7 3,57
1953 3 599 99 124 35 598 63 526 26,9 9,7 17,3 3,50
1954 3 661 98 310 34 866 63 444 26,2 9,3 16,9 3,45
1955 3 727 99 305 32 917 66 388 26,6 8,8 17,8 3,47
1956 3 787 99 467 32 815 66 652 25,5 8,4 17,1 3,46
1957 3 844 97 311 35 755 61 556 24,5 9,0 15,5 3,34
1958 3 900 93 272 32 106 61 166 23,1 7,9 15,1 3,25 12 383
1959 3 946 87 991 34 077 53 914 21,5 8,3 13,1 3,07 17 217
1960 3 994 88 412 31 609 56 803 22,1 7,9 14,2 3,08 20 738
1961 4 182 87 359 31 403 55 956 21,6 7,8 13,8 3,04 24 244
1962 4 238 83 899 34 398 49 501 19,8 8,1 11,7 2,84 23 784
1963 4 282 87 158 32 978 54 180 20,4 7,7 12,7 2,95 19 076
1964 4 327 86 878 32 875 54 003 20,1 7,6 12,5 2,91 19 174
1965 4 371 84 257 35 910 48 347 19,3 8,2 11,1 2,80 21 037
1966 4 412 81 453 36 357 45 096 18,5 8,2 10,2 2,68 24 445
1967 4 449 77 537 35 458 42 079 17,4 8,0 9,5 2,50 26 571
1968 4 484 76 370 38 076 38 294 17,0 8,5 8,5 2,40 27 398
1969 4 519 79 769 40 623 39 146 17,7 9,0 8,7 2,43 28 534
1970 4 550 80 666 42 240 38 426 17,7 9,3 8,4 2,40 27 873
1971 4 557 83 062 42 856 40 206 18,2 9,4 8,8 2,42 28 619
1972 4 597 87 794 41 410 46 384 19,1 9,0 10,1 2,49 26 213
1973 4 641 92 953 43 759 49 194 20,0 9,4 10,6 2,56 25 335
1974 4 690 97 585 44 934 52 651 20,8 9,6 11,2 2,60 26 086
1975 4 739 97 649 45 248 52 401 20,6 9,5 11,1 2,53 26 160
1976 4 790 99 814 45 420 54 394 20,8 9,5 11,4 2,52 27 700
1977 4 841 99 533 47 181 52 352 20,6 9,7 10,8 2,47 27 875
1978 4 890 100 193 47 778 52 415 20,5 9,8 10,7 2,45 28 641
1979 4 939 100 240 47 837 52 403 20,3 9,7 10,6 2,44 29 981
1980 4 984 95 100 50 579 44 521 19,1 10,2 8,9 2,31 31 240
1981 5 016 93 290 49 632 43 658 18,6 9,9 8,7 2,28 31 943
1982 5 055 92 618 50 393 42 225 18,3 10,0 8,4 2,26 33 107
1983 5 092 92 053 52 433 39 620 18,1 10,3 7,8 2,27 33 625
1984 5 127 90 843 51 739 39 104 17,7 10,1 7,6 2,25 34 268
1985 5 162 90 155 52 464 37 691 17,4 10,1 7,3 2,26 36 283
1986 5 193 87 138 53 233 33 905 16,8 10,3 6,5 2,20 40 624
1987 5 224 84 006 52 980 31 026 16,1 10,1 5,9 2,18 49 690
1988 5 251 83 242 52 475 30 767 15,9 10,0 5,9 2,15 51 000
1989 5 276 80 116 53 902 26 214 15,2 10,2 5,0 2,08 48 602
1990 5 298 79 989 54 619 25 370 15,1 10,3 4,8 2,08 48 437
1991 5 283 78 569 54 618 23 951 14,9 10,3 4,5 2,05 45 902
1992 5 307 74 640 53 423 21 217 14,1 10,1 4,0 1,99 42 626
1993 5 325 73 256 52 707 20 549 13,8 9,9 3,9 1,93 38 815
1994 5 347 66 370 51 386 14 984 12,4 9,6 2,8 1,67 34 883
1995 5 364 61 427 52 686 8 741 11,5 9,8 1,6 1,52 29 409
1996 5 374 60 123 51 236 8 887 11,2 9,5 1,7 1,47 25 173
1997 5 383 59 310 52 080 7 230 11,0 9,7 1,3 1,43 22 318
1998 5 391 57 582 53 156 4 426 10,7 9,9 0,8 1,37 21 109
1999 5 396 56 223 52 402 3 821 10,4 9,7 0,7 1,33 19 949
2000 5 401 55 151 52 724 2 427 10,2 9,8 0,4 1,29 18 468
2001 5 379 51 136 51 980 − 844 9,5 9,7 − 0,2 1,20 18 026
2002 5 379 50 841 51 532 − 691 9,5 9,6 − 0,1 1,19 17 382
2003 5 380 51 713 52 230 − 517 9,6 9,7 − 0,1 1,20 16 222
2004 5 382 53 747 51 852 1 895 10,0 9,6 0,4 1,24 15 307
2005 5 387 54 430 53 475 955 10,1 9,9 0,2 1,25 14 427
2006 5 391 53 904 53 301 603 10,0 9,9 0,1 1,24 14 243
2007 5 397 54 424 53 856 568 10,1 10,0 0,1 1,26 13 424
2008 5 406 57 360 53 164 4 196 10,6 9,8 0,8 1,32 13 394
2009 5 417 61 217 52 913 8 304 11,3 9,8 1,5 1,41 13 240
2010 5 435 60 410 53 445 6 965 11,1 9,8 1,3 1,40 12 582
2011 5 398 60 813 51 903 8 910 11,3 9,6 1,7 1,45 11 789
2012 5 408 55 535* 52 437 3 098 10,3 9,7 0,6 1,34 11 214
2013 5 416 54 823 52 089 2 734 10,1 9,6 0,5 1,34 11 105
2014 5 421 55 033 51 346 3 687 10,2 9,5 0,7 1,37 10 582
2015 5 426 55 602 53 826 1 776 10,2 9,9 0,3 1,40 10 058
2016[16] 5 435 57 557 52 351 5 206 10,6 9,6 1,0 1,48 9 390
2017[16] 5 443 57 969 53 914 4 055 10,7 9,9 0,8 1,52 9 083
2018[16] 5 450 57 808 54 293 3 515 10,6 10,0 0,6 1,54 9 039
2019[16] 5 458 57 054 53 234 3 820 10,5 9,8 0,7 1,56 6 682
2020[16] 5 460 56 650 59 089 − 2 439 10,4 10,8 − 0,4 1,59 6 180
2021[16] 5 435 56 565 73 461 − 16 896 10,4 13,5 − 3,1 1,64 5 552
2022[16] 5 429 52 668 59 583 − 6 915 9,7 11,0 − 1,3 1,57 5 891

Poznámka: Pokles počtu narodených v roku 2012 je spôsobený zmenou metodiky. Medzi narodených sa totiž od roku 2012 nezapočítavajú deti narodené v zahraničí matkám s trvalým pobytom na Slovensku. Do roku 2012 sa počítali aj tieto deti, pričom rozdiel medzi týmito dvomi údajmi sa postupne zvyšoval, najmä v dôsledku vstupu Slovenska do EÚ, na približne 5-tisíc ročne.

Demografický vývoj[upraviť | upraviť zdroj]

Slováci uzavreli v roku 2015 celkovo 28 775 manželstiev, rozvedených bolo 9 786 manželstiev.[17] Na 100 uzavretých manželstiev pripadlo 34 rozvodov. Rozvodovosť od roku 2008 klesá.

V roku 2016[16] bolo uzavretých 29 897 manželstiev a rozviedlo sa 9 286 manželských dvojíc. Na 100 uzavretých manželstiev teda pripadlo 31 rozvodov. Priemerný vek obyvateľov bol 40,4 roka. Slovenskú národnosť malo 81,3 % obyvateľstva, druhou najpočetnejšou národnosťou bola maďarská (8,4 %), treťou rómska (2,0 %)

Miera plodnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Pozvoľný rast úhrnnej plodnosti (1,57 v roku 2022) by znamenal, že v polovici 30. rokov 21 storočia by priemerný počet detí na ženu prekročil úroveň 1,75 dieťaťa a koncom 50. rokov by dosiahol približne 1,77 dieťaťa na ženu (stredný, v čase konštrukcie prognózy najpravdepodobnejší scenár).[10]

Prirodzený prírastok[18][upraviť | upraviť zdroj]

 • Počet narodených v januári 2017 = 4 674
 • Počet narodených v januári 2018 = 4 680
 • Počet zomrelých v januári 2017 = 5 668
 • Počet zomrelých v januári 2018 = 4 564
 • Prirodzený prírastok v januári 2017 = -994
 • Prirodzený prírastok v januári 2018 = 116

Dojčenská a novorodenecká úmrtnosť na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

celková: 5,7 zomrelých na 1 000 živonarodených (2010)[8]

Očakávaná (stredná) dĺžka života pri narodení[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Stredná dĺžka života
spolu: 76 rokov (2010)[8], 76,82(2020)[19]; 74,8 (2021). [20]

muži: 72 rokov (2010)[8]; okolo 73 rokov (2014) [21]; 73,7 (2016); 73,47 (2020)[19]; 71,3 (2021).[20]

ženy: 80 rokov (2010)[8]; viac ako 80 rokov (2014)[21]; 80,4 (2016); 80,17 (2020)[19]; 78,3 (2021).[20]

Očakávaná dĺžka života pri narodení na Slovensku bola od roku 2014 pre ženy viac ako 80 rokov a pre mužov okolo 73 rokov,[21] čo znamenalo po prvýkrát v histórii nárast na priemerné očakávanie 77,0 roku.[20] Tento priemer (77 rokov) sa odvtedy u nás udržiaval až do roku 2020.[20] Očakávaná dĺžka života pri narodení na Slovensku od roku 1960 do roku 2020 tak narástla o asi 10 rokov.[22] Údaje Eurostatu z roku 2022 však naznačujú, že nárast strednej dĺžka života sa vo viacerých členských štátoch EÚ zastavil alebo dokonca klesal.[7] Pandémia COVID-19 skrátila v priebehu roka 2021 strednú dĺžku života pri narodení takmer v polovici členských štátov EÚ a najhoršie je na tom Slovensko a Bulharsko, kde sa predpokladaná dĺžka života skrátila o 2,2 roka v porovnaní s rokom 2020.[7] Slovensko tak kleslo z 77,0 v roku 2020 na 74,8 roka (71,3 muži a 78,3 ženy) v roku 2021.[20]

Migrácia[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Vysťahovalectvo

V roku 2012 sa zo Slovenska odsťahovalo takmer 2 000 Slovákov, v rovnakom čase sa ich vrátilo 5 400.[23] V roku 2015 sa na Slovensko prisťahovalo 6 997 ľudí zo zahraničia, čo je o 1 640 viac ako rok predtým, zo Slovenska sa naopak vysťahovalo 3 870 ľudí.[17] V roku 2016 celkovo žilo v krajine legálne 69 695 cudzincov (podiel 1,3 % v populácii). V roku 2021 najviac cudzincov žilo v Bratislave, no stále je to menej ako 3 % obyvateľov hlavného mesta. Ide najmä o ľudí s českou, maďarskou a ukrajinskou štátnou príslušnosťou.[3]

Národnostné zloženie[upraviť | upraviť zdroj]

Obyvateľstvo Slovenska podľa etnickej príslušnosti 1950 – 2021 [24][25][26][27]
Národnostná
skupina
Sčítanie 1950 Sčítanie 1961 Sčítanie 1970 Sčítanie 1980 Sčítanie 1991 Sčítanie 2001 Sčítanie 2011 Sčítanie 2021
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
Slováci 86,6 85,3 85,5 4 317 008 86,5 4 519 328 85,7 4 614 854 85,8 4 352 775 80,7 4 567 547 83,8
Maďari 10,3 12,4 12,2 559 490 11,2 567 296 10,8 520 528 9,7 458 467 8,5 422 065 7,8
Rómovia1 - - - - - 75 802 1,4 89 920 1,7 105 738 2,0 67 179 1,2
Česi 1,2 1,1 1,0 57 197 1,1 59 326 1,1 44 620 0,8 30 367 0,6 28 996 0,5
Rusíni 1,4 - 0,9 0,7 17 197 0,3 24 201 0,4 33 482 0,6 23 746 0,4
Ukrajinci 13 281 0,3 10 814 0,2 7 430 0,1 9 451 0,2
Ostatní 0,5 1,2 0,4 0,4 13 728 0,3 17 584 0,3 22 998 0,4 34 728 0,6
Nezistené/Odmietli 8 782 0,2 54 502 1,0 382 493 7,0 295 558 5,4
Spolu 3 442 317 4 174 046 4 537 290 4 991 168 5 274 335 5 379 455 5 397 036 5 449 270
1 Pred rokom 1991 Rómovia neboli národnostnou skupinou ("Zásady vládnej politiky k Rómom" schválené 1991 deklarovali základné princípy zrovnoprávnenia Rómov s ostatnými menšinami.); Oficiálny odhad Infostatu hovorí, že v roku 2001 bolo na Slovensku 378 950 osôb rómskeho etnika; kvôli stigmatizácii sa však k nemu hlásilo oveľa menej ľudí, než je skutočnosť.

Náboženstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Náboženské zloženie obcí Slovenska, podľa sčítania z roku 2001

Slovenská ústava garantuje slobodu vierovyznania. Väčšina obyvateľov Slovenska (68,9 %) vyznáva rímskokatolicizmus; druhou najväčšou skupinou sú ľudia bez vyznania (13,0 %). 6,9 % obyvateľstva sú evanjelici a.v., gréckokatolíci tvoria 4,1 % obyvateľstva, Reformovaná kresťanská cirkev tvorí 2 % a 0,9 % obyvateľov Slovenska sú pravoslávni. Zvyšných 4,2 % obyvateľov vyznávajú iné vierovyznania alebo odmietli odpovedať.

Náboženské vyznanie 2011[28] 2001 [29] 1991[29] 1930 [30]
Rímskokatolícka cirkev 3 347 277 3 708 120 3 187 383 2 384 355
Evanjelická cirkev a.v 316 250 372 858 326 397 400 258
Gréckokatolícka cirkev 206 871 219 831 178 733 214 725
Reformovaná kresťanská cirkev 98 797 109 735 82 545 145 829
Pravoslávna cirkev 49 133 50 363 34 376 9 076
Jehovovi svedkovia 17 222 20 630 10 501
Evanjelická cirkev metodistická 10 328 7 347 4 359 152
Kresťanské zbory 7 720 6 519 700
Apoštolská cirkev 5 831 3 905 1 116
ostatné nekresťanské cirkvi 3 728 812 1 220
Bratská jednota baptistov 3 486 3 562 2 465 1 745
Cirkev bratská 3 396 3 217 1 861 29
Cirkev adventistov siedmeho dňa 2 915 3 429 1 721
ostatné kresťanské cirkvi 2 703 2 030 3 625
budhizmus 2 530 1 663
Židovské náboženské obce 1 999 2 310 912 136 737
islam 1 934 1 212 180
Starokatolícka cirkev 1 687 1 733 882
Cirkev československá husitská 1 782 1 696 625 11 495
Bahájske spoločenstvo 1 065
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (Mormóni) 972 58 91
hinduizmus 255 193
Novoapoštolská cirkev 166 22 188
scientologizmus 134 15
Hnutie zjednotenia 63 73
Českobratská cirkev evanjelická 45 169 813
Sliezska evanjelická cirkev augsburského vyznania 7 127
Náboženská spoločnosť čs. unitárov 43 13
Jednota bratská 4 113
iné 11 941
bez vyznania 725 362 697 308 515 551 16 890
nezistené 571 437 160 598 917 835

Gramotnosť[upraviť | upraviť zdroj]

definícia: obyvatelia starší 8 rokov, ktorí vedia čítať a písať
celková populácia: 99,6 %
muži: 99,7 %
ženy: 99,6 %

Jazyky[upraviť | upraviť zdroj]

Jazyková štruktúra (materinský jazyk) v okresoch Slovenska, podľa sčítania z roku 2021

Úradným jazykom Slovenska je slovenčina, ktorá patrí do skupiny západoslovanských jazykov. Kodifikácia spisovného slovenského jazyka sa uskutočnila v roku 1843 na základe stredoslovenského nárečia. Slovenčina používa abecedu zloženú zo 46 modifikovaných latinských písmen. Menšinové jazyky sa môžu používať v styku s úradmi v obciach, kde podiel obyvateľstva prevyšuje 20 %. V praxi sa to týka vyše stovky maďarských obcí, desiatky rusínskych/ukrajinských a rómskych obcí a jednej nemeckej obce.

Materinský jazyk

Jazyková štruktúra (materinský jazyk) obcí a miest Slovenska, podľa sčítania z roku 2011

Slovenčina – 80,7 %, maďarčina – 8,5 %, rómčina – 2,0 %, ostatné – 1,8 %, nezistené – 7,0 %.

Údaje sú čerpané zo sčítania z roku 2011.

Materinský jazyk[31] Počet 2011[32] 2001[32] 1910[33] 1900[33] 1890[33] 1880[33]
slovenský 4 240 453 4 512 217 1 688 152 1 702 349 1 603 642 1 502 571
maďarský 508 714 572 929 885 646 749 556 633 422 546 458
rómsky 122 518 99 448
rusínsky 55 469 54 907 97 047 84 559 84 335 78 402
ukrajinský 5 689 7 879
český 35 216 48 201 7 947
nemecký 5 186 6 343 198 387 215 816 228 860 228 584
poľský 3 119 2 731
chorvátsky 1 234 988 3 480 4 023 2 787 3 431
srbský 834 722 180 136
rumunský 414 1 905 896 281 259
slovinský 54 94
jidiš 460 17
bulharský 132 50
ruský 2 909
vietnamský 1 562
anglický 1 447
posunková reč 693
taliansky 551 213
arabský 434
francúzsky 433
albánsky 382
španielsky 372
grécky 115
ostatné 3 439 6 735 35 704 29 209 24 494 18 455
nezistené 405 261 66 056 83 300

Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti

Slovenčina – 73,3 %, maďarčina – 8,7 %, rómčina – 2,4 %, ostatné – 2,1 %, nezistené – 13,5 %.

Údaje sú čerpané zo sčítania z roku 2011

Jazyk Počet 2011[34]
slovenský 3 954 149
nezistené 728 910
maďarský 472 212
rómsky 128 242
rusínsky 49 860
ostatné 21 109
český 17 148
anglický 9 062
nemecký 6 173
ukrajinský 2 775
taliansky 1 436
poľský 1 316
ruský 1 250
vietnamský 1 096
posunková reč 1 039
chorvátsky 932
Hebrejčina 203
bulharský 124

Najčastejšie používaný jazyk na verejnosti

Slovenčina – 80,4 %, maďarčina – 7,3 %, ostatné – 2,8 %, nezistené – 9,5 %.

Údaje sú čerpané zo sčítania z roku 2011.

Jazyk Počet 2011[35]
slovenský 4 337 690
nezistené 515 312
maďarský 391 577
rómsky 36 660
anglický 28 181
ostatné 24 735
rusínsky 24 524
český 18 747
nemecký 11 474
taliansky 2 033
francúzsky 1 499
španielsky 1 202
ukrajinský 1 100
posunková reč 964
poľský 723
chorvátsky 383
jidiš 159
bulharský 68

Najväčšie mestá na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam miest na Slovensku

V mestách žije nadpolovičná väčšina obyvateľstva Slovenska (53,2% podľa SODB z roku 2021)[6]. Najľudnatejšia je Bratislava, nasledujú Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica a Nitra.

Poradie Mesto Kraj Okres Počet obyvateľov
1 Bratislava Bratislavský kraj Bratislava I, II, III, IV, V 432 864 (údaje za rok 2018)
2 Košice Košický kraj Košice I, II, III, IV 238 757
3 Prešov Prešovský kraj Prešov 88 680
4 Žilina Žilinský kraj Žilina 80 810
5 Banská Bystrica Banskobystrický kraj Banská Bystrica 78 327
6 Nitra Nitriansky kraj Nitra 76 655
7 Trnava Trnavský kraj Trnava 65 207
8 Trenčín Trenčiansky kraj Trenčín 55 333
9 Martin Žilinský kraj Martin 54 618
10 Poprad Prešovský kraj Poprad 51 304
11 Prievidza Trenčiansky kraj Prievidza 46 059
12 Zvolen Banskobystrický kraj Zvolen 42 321
13 Považská Bystrica Trenčiansky kraj Považská Bystrica 39 569
14 Michalovce Košický kraj Michalovce 39 050
15 Nové Zámky Nitriansky kraj Nové Zámky 37 899
16 Spišská Nová Ves Košický kraj Spišská Nová Ves 37 194
17 Komárno Nitriansky kraj Komárno 33 927
18 Humenné Prešovský kraj Humenné 33 191
19 Levice Nitriansky kraj Levice 33 082
20 Bardejov Prešovský kraj Bardejov 32 449

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2018 [online]. Ústredie ŠÚ SR, 15.03.2019, [cit. 2020-04-16]. Dostupné online.
 2. a b c d e AKTUALITY.SK. Na Slovensku žije 5 449 270 obyvateľov [online]. Aktuality.sk, [cit. 2021-12-20]. Dostupné online.
 3. a b c GEHREROVÁ, Ria. Prvé dáta zo sčítania: pribudlo seniorov aj ľudí s vysokou školou, najviac slobodných žije v Gelnici [online]. Denník N, 2021-12-20, [cit. 2021-12-20]. Dostupné online.
 4. SODB2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov [online]. www.scitanie.sk, [cit. 2023-09-13]. Dostupné online.
 5. SODB2021 - Obyvatelia - Základné výsledky [online]. www.scitanie.sk, [cit. 2023-09-13]. Dostupné online.
 6. a b c Prvé výsledky z tohtoročného sčítania obyvateľov sú vonku. Potvrdzujú, že Slovensko starne [online]. TA3, [cit. 2022-11-18]. Dostupné online.
 7. a b c JENČOVÁ, Irena. Na Slovensku klesla očakávaná dĺžka života najviac z celej Únie [online]. euractiv.sk, 2022-05-06, [cit. 2022-11-18]. Dostupné online.
 8. a b c d e ŠÚ SR - Štruktúra a vývoj obyvateľstva [online]. [Cit. 2012-02-24]. Dostupné online. Archivované 2012-11-14 z originálu.
 9. Obyvateľstvo a charakteristiky veku [as1001rs] - IBM Cognos Viewer [online]. statdat.statistics.sk, [cit. 2023-09-13]. Dostupné online.
 10. a b VAŇO, Boris. Popis konštrukčných postupov, analýza a zhodnotenie získaných výsledkov populačnej prognózy jednotlivých variant 3.3.1 Priemerný vek obyvateľov [online]. Infostat, Bratislava, 2022, [cit. 2023-09-13]. S. 20. Dostupné online.
 11. a b Sčítanie ľudu pred 100 rokmi: V ČSR nežili ani 2 milióny Slovákov [online]. aktuality.sk, [cit. 2019-04-14]. Dostupné online.
 12. a b c d Sčítanie 1919: Popis ľudu v časovej tiesni [online]. Pravda.sk, 2019-11-29, [cit. 2019-11-29]. Dostupné online.
 13. a b c JURAJ MAJO, BRANISLAV ŠPROCHA. Storočie populačného vývoja Slovenska II.: populačné štruktúry [online]. infostat.sk, 2016, [cit. 2020-01-14]. Dostupné online.
 14. Vláda schválila legislatívny zámer zákona o sčítaní 2021, Ústredie ŠÚ SR, Dátum publikovania: 14.12.2017, Retireved:18. mája 2018, Online
 15. Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. [Cit. 2012-02-24]. Dostupné online. Archivované 2011-02-07 z originálu.
 16. a b c d e f g h https://slovak.statistics.sk
 17. a b DEMOGRAFICKÉ PROCESY V SR, ROK 2015
 18. Datacube ŠÚ SR
 19. a b c Enviroportál - životné prostredie online [online]. www.enviroportal.sk, [cit. 2022-02-17]. Dostupné online.
 20. a b c d e f Life expectancy at birth by sex (online data code: TPS00205 ), Source of data: Eurostat [online]. ec.europa.eu, [cit. 2022-11-18]. Dostupné online.
 21. a b c Enviroportál - životné prostredie online [online]. www.enviroportal.sk, [cit. 2022-02-17]. Dostupné online.
 22. Demografické zmeny v Európe — prehľady o jednotlivých krajinách: Slovensko [online]. Eurostat, [cit. 2022-11-18]. Dostupné online.
 23. Do zahraničia sa vlani odsťahovalo dvetisíc Slovákov [online]. Petit Press, 07.07.2013, [cit. 2013-07-08]. Dostupné online.
 24. Demographic data from population and housing censuses in Slovakia [online]. Bratislava: INFOSTAT, [cit. 2012-09-06]. Dostupné online. (anglicky)
 25. [1] Archivované 2007-07-15 na Wayback Machine Population and Housing Census: Resident population by nationality.
 26. Vybrané výsledky SODB 2011 [online]. ŠÚ SR, [cit. 2013-11-02]. Dostupné online. Archivované 2014-03-27 z originálu.
 27. SODB2021 - Obyvatelia - národnosť [online]. www.scitanie.sk, [cit. 2022-02-22]. Dostupné online.
 28. ŠPROCHA, Branislav a kol. Demografický profil náboženského vyznania obyvateľstva Slovenska za posledných 100 rokov IN Populačné štúdie Slovenska 3. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z.: Bratislava, 2014. ISBN 978-80-971715-0-6
 29. a b Štatistický úrad SR [online]. [Cit. 2012-02-24]. Dostupné online. Archivované 2014-03-29 z originálu.
 30. http://www.foruminst.sk Fórum inštitút pre výskum menšín
 31. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-07-11]. Dostupné online. Archivované 2014-03-29 z originálu.
 32. a b Štatistický úrad SR [online]. [Cit. 2012-02-24]. Dostupné online. Archivované 2014-03-29 z originálu.
 33. a b c d BENŽA, Mojmír a kol. Národnostný atlas Slovenska. Prešov: Dajama, 2015. 55 s. ISBN 978-80-8136-053-4.
 34. Štatistický úrad SR [online]. [Cit. 2012-02-24]. Dostupné online. Archivované 2014-03-29 z originálu.
 35. Štatistický úrad SR [online]. [Cit. 2012-02-24]. Dostupné online. Archivované 2014-03-29 z originálu.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]