Demografia Bieloruska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Počet obyvateľov Bieloruska podľa OSN (1960 až 2015).

Tento článok sa zaoberá demografiou Bieloruska.

K 1. aprílu 2016 žije v Bielorusku 9 498 700 obyvateľov.[1]

Demografické trendy[upraviť | upraviť zdroj]

Počet obyvateľov Bieloruska sa značne znížil počas druhej svetovej vojny, keď klesol zo zhruba 9 miliónov v roku 1940 na 7,7 milióna v roku 1951. Bielorusko bolo Nemcami okupované tri roky a okrem vojenských obetí zaznamenala Bieloruská SSR ohromné civilné straty v dôsledku brutálnych protipovstaleckých opatrení.

Po druhej svetovej vojne pokračoval rast obyvateľstva, ktorý bol najmä v 50. a 60. rokoch brzdený emigráciou z Bieloruska do iných zväzových republík, v neskoršom období už migračné saldo nebolo také výrazné, v niektorých rokoch bolo dokonca kladné. Postupne dochádzalo k znižovaniu úhrnnej plodnosti (v dôsledku toho i miery pôrodnosti) na úroveň približne 2 detí na 1 ženu v závere 80. rokov (úroveň 2,1 býva považovaná za potrebnú na dosiahnutie jednoduchej reprodukcie obyvateľstva vo vyspelých krajinách). V Bieloruskej SSR dochádzalo aj k presunu obyvateľstva do miest, tento proces pokračuje až do súčasnosti, keď vidiek stráca v migrácii každoročne tisíce ľudí. Počet obyvateľov presiahol 10 miliónov v roku 1985. Toto obdobie bolo zároveň poznačené extrémne vysokými mierami potratovosti - počet potratov prevyšoval počet narodených až do roku 2003.

Prirodzený úbytok sa v Bielorusku vyskytuje od roku 1993, podobne ako v iných východoeurópskych krajinách je spôsobený ekonomickými a spoločenskými zmenami. V roku 1993 dosiahol aj počet obyvateľov Bieloruska svoj vrchol - 10 240 000. Odvtedy sa počet obyvateľov znižoval prirodzeným aj mechanickým spôsobom. Migračné saldo bolo v rokoch po získaní samostatnosti spôsobené najmä emigráciou Rusov do Ruska, Židov do Izraela a aj iných národov bývalého ZSSR do svojich domovských štátov.

Postupne sa migračné saldo dostalo do kladných čísel a v posledných rokoch dokonca kompenzuje prirodzený úbytok, ktorý sa značne znížil (v roku 2015 dosiahol len 621 ľudí - teda asi 0,06 promile) a počet obyvateľov Bieloruska tak pomaly rastie.[1] Migračný prírastok bol v roku 2015 vyše 18-tisíc ľudí, v roku 2014 15 700 ľudí a v roku 2013 asi 11 600 ľudí.

Zmena počtu obyvateľov v Bielorusku, 1970 - 2010[2]
BelarusPopChange1970-1989.PNG
BelarusPopulationChange1970-2009.PNG
BelarusPopulationChange1999-2009.png
1970–1989 1970–2010 1999–2010

Mapy 2014[upraviť | upraviť zdroj]

Prirodzená zmena obyvateľstva v roku 2014
Birth rate 2014 Belarus.png
Death rate 2014 Belarus.png
Natural growth 2014 Belarus.png
Miera pôrodnosti (na 1000 obyvateľov) Miera úmrtnosti (na 1000 obyvateľov) Miera prirodzeného prírastku (úbytku) (na 1000 obyvateľov)

Populačná štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Veková pyramída Bieloruska (2005).
0 až 14 rokov: 16,0%
15 až 64 rokov: 69,8%
65 rokov a starší: 14,2%

Vitálne štatistiky[upraviť | upraviť zdroj]

Bieloruské gubernie Ruskej ríše[3][upraviť | upraviť zdroj]

Územne nekorešpondujú s územím dnešného Bieloruska.

Stredný stav obyvateľov (v tis.) Živonarodení Zomretí Prirodzený prírastok Hrubá miera živorodenosti (na 1000 obyv.) Hrubá miera úmrtnosti (na 1000 obyv.) Hrubá miera prirodzeného prírastku (na 1000 obyv.)
1900 9 009 393 612 222 350 171 262 43,7 24,7 19,0
1901 9 176 386 064 235 223 150 841 42,1 25,6 16,4
1902 9 328 408 209 220 421 187 788 43,8 23,6 20,1
1903 9 512 372 206 236 846 135 360 39,1 24,9 14,2
1904 9 676 387 501 236 530 150 971 40,0 24,4 15,6
1905 9 828 372 119 239 956 132 163 37,9 24,4 13,4
1906 10 004 381 101 210 556 170 545 38,1 21,0 17,0
1907 10 152 380 932 193 273 187 659 37,5 19,0 18,5
1908 10 373 363 095 204 611 158 484 35,0 19,7 15,3
1909 10 561 382 501 209 211 173 290 36,2 19,8 16,4
1910 10 725 371 091 224 884 146 207 34,6 21,0 13,6
1911 10 858 380 034 202 405 177 629 35,0 18,6 16,4
1912 11 072 387 594 188 434 199 160 35,0 17,0 18,0
1913 11 283 372 229 202 323 169 906 33,0 17,9 15,1
1914 11 587 384 682 210 515 174 167 33,2 18,2 15,0

Po druhej svetovej vojne[4][5][upraviť | upraviť zdroj]

Stredný stav obyvateľov (v tis.) Živonarodení Zomretí Prirodzený prírastok Hrubá miera živorodenosti (na 1000 obyv.) Hrubá miera úmrtnosti (na 1000 obyv.) Hrubá miera prirodzeného prírastku (na 1000 obyv.) Úhrnná miera plodnosti Potraty
1950 7 745 197 200 62 000 135 200 25,5 8,0 17,5
1951 7 765 198 200 61 200 137 000 25,5 7,9 17,6
1952 7 721 191 100 64 200 126 900 24,8 8,3 16,4
1953 7 690 176 200 61 900 114 300 22,9 8,0 14,9
1954 7 722 193 100 61 600 131 500 25,0 8,0 17,0
1955 7 804 194 400 58 000 136 400 24,9 7,4 17,5
1956 7 880 199 500 56 000 143 500 25,3 7,1 18,2
1957 7 936 200 800 58 000 142 800 25,3 7,3 18,0
1958 8 009 207 700 53 700 154 000 25,9 6,7 19,2
1959 8 112 204 600 62 600 142 000 25,2 7,7 17,5
1960 8 190 200 218 54 037 146 181 24,4 6,6 17,8 2,80 170 787
1961 8 284 194 239 53 682 140 557 23,4 6,5 17,0 2,61 178 290
1962 8 385 185 302 60 676 124 626 22,1 7,2 14,9 2,57 185 554
1963 8 458 173 889 58 291 115 598 20,6 6,9 13,7 2,46 191 137
1964 8 519 161 794 53 967 107 827 19,0 6,3 12,7 2,36 200 534
1965 8 607 153 865 58 156 95 709 17,9 6,8 11,1 2,27 205 999
1966 8 709 153 414 58 265 95 149 17,6 6,7 10,9 2,28 203 430
1967 8 800 147 501 61 263 86 238 16,8 7,0 9,8 2,26 203 722
1968 8 877 146 095 62 354 83 741 16,5 7,0 9,4 2,23 198 955
1969 8 957 142 652 65 912 76 740 15,9 7,4 8,6 2,18 191 637
1970 9 038 146 676 68 974 77 702 16,2 7,6 8,6 2,30 187 935
1971 9 112 149 135 68 511 80 624 16,4 7,5 8,8 2,34 190 169
1972 9 178 147 813 71 866 75 947 16,1 7,8 8,3 2,36 185 101
1973 9 245 144 729 73 927 70 802 15,7 8,0 7,7 2,29 193 503
1974 9 312 146 876 73 181 73 695 15,8 7,9 7,9 2,24 194 247
1975 9 367 146 517 79 701 66 816 15,6 8,5 7,1 2,20 194 710
1976 9 411 147 912 82 400 65 512 15,7 8,8 7,0 2,16 199 121
1977 9 463 148 963 84 565 64 398 15,7 8,9 6,8 2,11 202 146
1978 9 525 151 053 86 612 64 441 15,9 9,1 6,8 2,08 201 619
1979 9 590 151 800 90 837 60 963 15,8 9,5 6,4 2,05 203 446
1980 9 658 154 432 95 514 58 918 16,0 9,9 6,1 2,04 201 852
1981 9 732 157 899 93 136 64 763 16,2 9,6 6,7 2,08 202 340
1982 9 804 159 364 93 840 65 524 16,3 9,6 6,7 2,02 198 011
1983 9 872 173 510 97 849 75 661 17,6 9,9 7,7 2,09 207 461
1984 9 938 168 749 104 274 64 475 17,0 10,5 6,5 2,14 210 844
1985 9 999 165 034 105 690 59 344 16,6 10,6 5,9 2,09 200 888
1986 10 058 171 611 97 276 74 335 17,1 9,7 7,4 2,10 171 114
1987 10 111 162 937 99 921 63 016 16,2 9,9 6,2 2,04 163 761
1988 10 144 163 193 102 671 60 522 16,1 10,1 6,0 2,031 140 921
1989 10 171 153 449 103 479 49 970 15,1 10,2 4,9 2,02 256 041
1990 10 190 142 167 109 582 32 585 14,0 10,8 3,2 1,91 260 839
1991 10 194 132 045 114 650 17 395 13,0 11,2 1,7 1,80 241 138
1992 10 217 127 971 116 674 11 297 12,5 11,4 1,1 1,76 240 387
1993 10 240 117 384 128 544 -11 160 11,5 12,6 -1,1 1,62 217 957
1994 10 227 110 599 130 003 -19 404 10,8 12,7 -1,9 1,53 212 533
1995 10 194 101 144 133 775 -32 631 9,9 13,1 -3,2 1,40 193 280
1996 10 160 95 798 133 422 -37 624 9,4 13,1 -3,7 1,33 174 098
1997 10 118 89 586 136 653 -47 067 8,9 13,5 -4,7 1,25 152 660
1998 10 069 92 645 137 296 -44 651 9,2 13,6 -4,4 1,30 145 339
1999 10 032 92 975 142 027 -49 052 9,3 14,2 -4,9 1,31 135 829
2000 9 988 93 691 134 867 -41 176 9,4 13,5 -4,1 1,31 121 895
2001 9 929 91 720 140 299 -48 579 9,2 14,1 -4,9 1,28 101 402
2002 9 866 88 743 146 665 -57 922 9,0 14,9 -5,9 1,24 89 895
2003 9 797 88 512 143 200 -54 688 9,0 14,6 -5,6 1,23 80 174
2004 9 730 88 943 140 064 -51 121 9,1 14,4 -5,3 1,23 71 700
2005 9 664 90 508 141 857 -51 349 9,4 14,7 -5,3 1,25 64 655
2006 9 605 96 721 138 426 -41 705 10,1 14,4 -4,3 1,33 58 516
2007 9 561 103 626 132 993 -29 367 10,8 13,9 -3,1 1,42 46 287
2008 9 528 107 876 133 879 -26 003 11,3 14,1 -2,7 1,48 42 197
2009 9 507 109 263 135 056 -25 793 11,5 14,2 -2,7 1,50 35 967
2010 9 491 108 050 137 305 -29 255 11,4 14,5 -3,1 1,49 27 662
2011 9 473 109 147 135 099 -25 952 11,5 14,3 -2,7 1,51 26 858
2012 9 464 115 893 126 531 -10 638 12,2 13,4 -1,2 1,62
2013 9 468 117 997 125 326 -7 329 12,5 13,2 -0,7 1,67
2014 9 469 118 534 121 542 -3 008 12,5 12,8 -0,3 1,70
2015[6] 9 481 119 509 120 130 -621 12,6 12,7 -0,1 1,72
2016 (I-IX)[7] 9 500 89 434 88 916 518 12,6 12,5 0,1

Novorodenecká úmrtnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Celkovo: 3,5 zomretých na 1000 narodených detí (409 prípadov v roku 2014)

Očakávaná dĺžka dožitia pri narodení[upraviť | upraviť zdroj]

Spolu: 73,2 rokov (2014)
Muži: 67,8 rokov (2014)
Ženy: 78,4 rokov (2014)

Národnostné zloženie[upraviť | upraviť zdroj]

COB data Belarus.PNG
Bieloruská SSR 1926–1939
Etnická
skupina
sčítanie 19261 sčítanie 19392
Počet % Počet %
Bielorusi 4 017 301 80,6 4 615 496 82,9
Židia 407 059 8,2 375 092 6,7
Rusi 383 806 7,7 364 705 6,6
Poliaci 97 498 2,0 58 380 1,1
Ukrajinci 34 681 0,7 104 247 1,9
Nemci 7 075 0,1 8 448 0,2
Lotyši 14 080 0,3 8 117 0,2
Tatári 3 777 0,1 7 664 0,1
Litovci 6 864 0,1 4 284 0,1
Rómovia 2 366 0,1 3 632 0,1
Mordvíni 1 051 0,0 2 042 0,0
Ostatní 7 682 0,2 16 887 0,3
Spolu 4 983 240 5 568 994
1 Zdroj: [5]. 2 Zdroj: [6].
Národnostné mapy najväčších etník podľa sčítania 2019
Belarusians in Belarus (2019).png
Russians in Belarus (2019).png
Poles in Belarus (2019).png
Ukrainians in Belarus (2019).png
Bielorusi Rusi Poliaci Ukrajinci
Etnické zloženie v rokoch 1959 až 2009
Etnická
skupina
sčítanie 19591 sčítanie 19702 sčítanie 19793 sčítanie 19894 sčítanie 19995 sčítanie 20096
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
Bielorusi 6 532 035 81,1 7 289 610 81,0 7 567 955 79,4 7 904 623 77,9 8 158 900 81,2 7 957 252 83,7
Rusi 659 093 8,2 938 161 10,4 1 134 117 11,9 1 342 099 13,2 1 141 700 11,4 785 084 8,3
Poliaci 538 881 6,7 382 600 4,3 403 169 4,2 417 720 4,1 395 700 3,9 294 549 3,1
Ukrajinci 133 061 1,7 190 839 2,1 230 985 2,4 291 008 2,9 237 000 2,4 158 723 1,7
Židia 150 084 1,9 148 011 1,6 135 450 1,4 111 975 1,1 27 800 0,3 12 926 0,1
Arméni 1 751 0,0 2 362 0,0 2 751 0,0 4 933 0,1 10 200 0,1 8 512 0,1
Tatári 8 650 0,1 9 992 0,1 10 851 0,1 12 436 0,1 10 100 0,1 7 316 0,1
Rómovia 4 662 0,1 6 843 0,1 8 408 0,1 10 762 0,1 9 900 0,1 7 316 0,1
Azerbajdžanci 1 402 0,0 1 335 0,0 2 654 0,0 5 009 0,1 6 300 0,1 5 567 0,1
Litovci 8 363 0,1 8 092 0,1 6 993 0,1 7 606 0,1 6 400 0,1 5 087 0,1
Ostatní 16 666 0,2 24 493 0,3 29 183 0,3 43 635 0,4 41 200 0,4 261 712 2,8
Spolu 8 054 648 9 002 338 9 532 516 10 151 806 10 045 200 9 503 807
1 Zdroj: [7]. 2 Zdroj: [8]. 3 Zdroj: [9]. 4 Zdroj: [10]. 5 Zdroj: [11]. 6 Zdroj: [12].

Jazyky[upraviť | upraviť zdroj]

Bieloruština a ruština (od referenda v roku 1995) sú spoločne úradné jazyky v Bielorusku. Ruština je prevládajúcim jazykom domácej i verejnej komunikácie (školstvo, médiá) - doma ňou hovorí asi 70 percent ľudí, napriek tomu väčšina ľudí uvádza ako svoj materinský jazyk bieloruštinu. Bieloruština prevláda na vidieku, ktorý ale zažíva odliv obyvateľstva do miest. Obroda bieloruštiny je veľmi slabá, čiastočne je prejavom opozície voči prezidentovi A. Lukašenkovi, ktorý je vnímaný ako činiteľ rusifikácie.

Jazyky podľa sčítania 2009 (zelená - bieloruština, modrá - ruština)
BelarusNativeLanguages2009.PNG
BelarusHomeLanguages2009.PNG
Materinský jazyk Jazyk komunikácie

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b О демографической ситуации в январе – марте 2016 г.  [online]. Belstat, [cit. 2016-04-28]. Dostupné online. (po rusky)
  2. http://pop-stat.mashke.org/belarus-division.htm
  3. Statistical Yearbooks of the Russian Empire
  4. [1] United Nations. Demographic Yearbooks
  5. [2] National Statistical Committee of the Republic of Belarus
  6. [3]
  7. [4]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]