Demografia Spojeného kráľovstva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Populačná pyramída Spojeného kráľovstva (2010).

Tento článok poskytuje základné informácie o demografii Spojeného kráľovstva.

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 je celkový počet obyvateľov Spojeného kráľovstva 63 181 775.[1] Vďaka tomu je krajina čo sa týka počtu obyvateľov treťou najväčšou v Európskej únii (po Nemecku a Francúzsku) a 22. v celosvetovom meradle.

Hustota zaľudnenia je jedna z najvyšších na svete – 256 obyv./km²; najmä vďaka veľmi vysokej hustote obyvateľstva v Anglicku, kde je až 407 obyv./km². Takmer jedna tretina obyvateľstva žije na juhovýchode Anglicka, ktorý je urbanizovaným regiónom s 8 miliónmi obyvateľov iba v samotnom Londýne.[2]

Obyvateľstvo Spojeného kráľovstva je dominantne tvorené bielymi Britmi. Genetik Stephen Oppenheimer vykonal na Britských ostrovoch rozsiahly výskum, v ktorom dospel k názoru, že keltské a anglosaské vplyvy mali len malý dopad a etnicita väčšiny Britov je odvodená od paleolitickej migrácie z Iberského polostrova.

Hoci sa v Spojenom kráľovstve rozpráva keltskými jazykmi v častiach Škótska, Cornwallu a Severného Írska, aj v týchto regiónoch je angličtina prvým jazykom väčšiny obyvateľov. V severnom a západnom Walese je waleština prvým jazykom, ale vo zvyšku Walesu prevažuje angličtina.

Obyvateľstvo[upraviť | upraviť zdroj]

K 27. marcu 2011 žilo v Spojenom kráľovstve 63 182 000 obyvateľov, z tohto počtu tvorili muži 31 029 000 a ženy 32 153 000 (50,9 %).[3]

Podľa sčítania z roku 2011 žilo v Anglicku 53 012 000 obyvateľov (84 % obyv. Spojeného kráľovstva), v Škótsku 5 295 000 (8,4 %), vo Walese 3 063 000 (4.8 %) a v Severnom Írsku 1 811 000 obyvateľov (2.9 %).

Územný celok Počet obyvateľov (2011) Podiel (v %)
Anglicko 53 012 456 83,9 %
Škótsko 5 295 000 8,4 %
Wales 3 063 456 4,8 %
Severné Írsko 1 810 863 2,9 %
Spojené kráľovstvo 63 182 000 100 %

V 11 mestských územiach prevyšuje počet obyvateľov pol milióna. Sú to: Londýn, Birmingham, Glasgow, Leeds a Bradford, Sheffield, Liverpool, Manchester, Belfast, Bristol, Newcastle upon Tyne a Nottingham.

Veková štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Veková štruktúra mužov a žien, 2011[4]

Veková skupina Počet obyvateľov %
Muži
Ženy
Spolu
0 – 14 5 681 000 5 419 000 11 100 000 17,6
15 – 64 20 751 000 20 953 000 41 704 000 66,0
65+ 4 597 000 5 781 000 10 378 000 16,4
Spolu 31 029 000 32 153 000 63 182 000 100

Vývoj obyvateľstva v SK[upraviť | upraviť zdroj]

Počet obyvateľov v rokoch sčítaní a ročné ukazovatele:

Spojené kráľovstvo Počet obyvateľov
na začiatku obdobia
Priemerná
ročná zmena
Počet narodených Počet úmrtí Prirodzený prírastok Migračné saldo
a ostatné zmeny
1901 – 1911 38 237 000 385 000 1 091 000 624 000 467 000 −82 000
1911 – 1921 42 082 000 195 000 975 000 689 000 286 000 −92 000
1921 – 1931 44 027 000 201 000 824 000 555 000 268 000 −67 000
1931 – 1951 46 038 000 213 000 793 000 603 000 190 000  22 000
1951 – 1961 50 225 000 258 000 839 000 593 000 246 000  12 000
1961 – 1971 52 807 000 312 000 962 000 638 000 324 000 −12 000
1971 – 1981 55 928 000 42 000 736 000 666 000 69 000 −27 000
1981 – 1991 56 357 000 108 000 757 000 655 000 103 000  5 000
1991 – 2001 57 439 000 161 000 731 000 631 000 100 000  61 000
2001 – 2008 59 113 000 324 000 722 000 588 000 134 000 191 000

[5]

Vývoj počtu obyvateľov (1900 - 2021):

Počet obyvateľov Živonarodení Zomrelí Prirodzený prírastok Hrubá miera živorodenosti (v ‰) Hrubá miera úmrtnosti (v ‰) Prirodzený prírastok (v ‰) Úhrnná miera plodnosti
1900 41 154 600 1 089 487 695 867 393 620 26.5 16.9 9.6 3.53
1901 41 538 200 1 092 781 655 646 437 135 26.3 15.8 10.5 3.49
1902 41 892 700 1 103 483 636 650 466 833 26.3 15.2 11.1 3.44
1903 42 246 600 1 113 086 613 726 499 360 26.3 14.5 11.8 3.40
1904 42 611 400 1 109 542 651 301 458 241 26 15.3 10.8 3.35
1905 42 980 800 1 092 108 617 516 474 592 25.4 14.4 11 3.30
1906 43 361 100 1 098 475 629 955 468 520 25.3 14.5 10.8 3.24
1907 43 737 800 1 077 851 625 271 452 580 24.6 14.3 10.3 3.19
1908 44 123 800 1 102 345 621 427 480 918 25 14.1 10.9 3.14
1909 44 519 500 1 073 781 614 910 458 871 24.1 13.8 10.3 3.07
1910 44 915 900 1 051 240 578 091 473 149 23.4 12.9 10.5 2.99
1911 42 189 800 1 033 395 620 828 412 567 24.5 14.7 9.8 2.92
1912 42 373 600 1 025 828 580 977 444 851 24.2 13.7 10.5 2.90
1913 42 582 300 1 032 286 600 554 431 732 24.2 14.1 10.1 2.93
1914 42 956 900 1 032 734 611 970 420 764 24 14.2 9.8 2.88
1915 41 361 500 956 877 666 322 290 555 23.1 16.1 7 2.59
1916 40 536 300 922 085 599 621 322 464 22.7 14.8 8 2.60
1917 39 780 700 790 736 589 416 201 320 19.9 14.8 5.1 2.10
1918 39 582 000 787 427 715 246 72 181 19.9 18.1 1.8 2.03
1919 42 944 100 826 202 602 188 224 014 19.2 18.1 5.2 2.31
1920 43 646 400 1 126 849 555 326 571 523 19.2 14 13.1 3.08
1921 43 904 100 1 001 725 544 140 457 585 22.8 12.4 10.4 2.69
1922 44 331 500 924 740 579 480 345 260 20.9 13.1 7.8 2.44
1923 44 563 100 900 130 526 858 373 272 20.2 11.8 8.4 2.38
1924 44 885 600 865 329 563 891 301,438 19.3 12.6 6.7 2.28
1925 45 040 000 842 405 558 132 284 273 18.7 12.4 6.3 2.20
1926 45 217 600 825 174 536 411 288 763 18.2 11.9 6.4 2.15
1927 45 432 000 777 520 568 655 208 865 17.1 12.5 4.6 2.01
1928 45 622 200 783 052 543 664 239 388 17.2 11.9 5.2 2.01
1929 45 731 000 761 963 623 231 138 732 16.7 13.6 3 1.95
1930 45 888 900 769 239 536 860 232 379 16.8 11.7 5.1 1.95
1931 46 073 600 749 974 573 908 176 066 16.3 12.5 3.8 1.89
1932 46 335 000 730 079 567 986 162 093 15.8 12.3 3.5 1.83
1933 46 520 000 691 560 579 467 112 093 14.9 12.5 2.4 1.72
1934 46 666 000 711 483 558 072 153 411 15.2 12 3.3 1.76
1935 46 869 500 711 426 561 324 150 102 15.2 12 3.2 1.75
1936 47 081 300 720 129 580 942 139 187 15.3 12.3 3 1.77
1937 47 288 600 723 779 597 798 125 981 15.3 12.6 2.7 1.79
1938 47 494 100 735 573 559 598 175 975 15.5 11.8 3.7 1.84
1939 47 547 700 726 632 581 857 144 775 15.3 12.2 3.0 1.84
1940 46 026 200 701 875 673 253 28 622 15.2 14.6 0.6 1.74
1941 44 870 400 695 726 627 378 68 348 15.5 14.0 1.5 1.72
1942 44 323 000 771 851 562 356 209 495 17.4 12.7 4.7 1.93
1943 48 261 000 810 524 585 582 224 942 16.8 12.1 4.7 2.03
1944 48 261 600 878 298 573 570 303 728 18.2 11.9 6.3 2.25
1945 48 668 900 795 868 567 027 228 841 16.4 11.7 4.7 2.05
1946 48 987 800 955 266 573 361 381 905 19.5 11.7 7.8 2.47
1947 49 538 700 1 025 427 600 728[6] 424 699 20.7 12.1 8.6 2.69
1948 50 033 200 905 182 546 002 359 180 18.1 10.9 7.2 2.39
1949 50 331 000 855 298 589 876 265 422 17 11.7 5.3 2.26
1950 50 381 500[7] 818 421 590 136 228 285 16.2 11.7 4.5 2.08
1951 50 286 900 796 645 632 786 163 859 15.8 12.6 3.3 2.10
1952 50 429 200 792 917 573 806 219 111 15.7 11.4 4.3 2.15
1953 50 592 900 804 269 577 220 227 049 15.9 11.4 4.5 2.20
1954 50 764 900 794 769 578 400 216 369 15.7 11.4 4.3 2.26
1955 50 946 100 789 315 595 916 193 399 15.5 11.7 3.8 2.33
1956 51 183 500 825 137 597 981 227 156 16.1 11.7 4.4 2.40
1957 51 430 200 851 466 591 200 260 266 16.6 11.5 5.1 2.48
1958 51 652 500 870 497 604 040 266 457 16.9 11.7 5.2 2.55
1959 51 956 300 878 561 606 115 272 446 16.9 11.7 5.2 2.63
1960 52 372 500 918 286 603 328 314 958 17.5 11.5 6.0 2.71
1961 52 807 400 944 365 631 788 312 577 17.9 12.0 5.9 2.78
1962 53 291 800 975 635 636 051 339 584 18.3 11.9 6.4 2.87
1963 53 624 900 990 160 654 288 335 872 18.5 12.2 6.3 2.90
1964 53 990 800 1 014 672 611 130 403 542 18.8 11.3 7.5 2.95
1965 54 349 500 997 275 627 798 369 477 18.3 11.6 6.8 2.88
1966 54 642 700 979 587 643 754 335 833 17.9 11.8 6.1 2.80
1967 54 959 000 961 800 616 710 345,090 17.5 11.2 6.3 2.69
1968 55 213 500 947 231 655 998 291 233 17.2 11.9 5.3 2.61
1969 55 460 600 920 256 659 537 260 719 16.6 11.9 4.7 2.51
1970 55 632 200 903 907 655 385 248 522 16.2 11.8 4.5 2.44
1971 55 928 000 901 648 645 078 256 570 16.1 11.5 4.6 2.40
1972 56 096 000 833 984 673 938 160 046 14.9 12.0 2.9 2.20
1973 56 223 000 779 545 669 692 109 853 13.9 11.9 2.0 2.03
1974 56 235 000 737 138 667 359 69 779 13.1 11.9 1.2 1.92
1975 56 225 000 697 518 662 477 35 041 12.4 11.8 0.6 1.81
1976 56 216 000 675 526 680 799 - 5 273 12.0 12.1 - 0.1 1.74
1977 56 189 000 657 038 655 143 1 895 11.7 11.7 0.0 1.69
1978 56 178 000 686 952 667 177 19 775 12.2 11.9 0.4 1.75
1979 56 240 000 734 572 675 576 58 996 13.1 12.0 1.0 1.86
1980 56 329 000 753 708 661 519 92 189 13.4 11.7 1.6 1.90
1981 56 357 000 730 712 657 974 72 738 13.0 11.7 1.3 1.82
1982 56 290 000 718 999 662 081 56 918 12.8 11.8 1.0 1.78
1983 56 315 000 721 238 659 101 62 137 12.8 11.7 1.1 1.77
1984 56 409 000 729 401 644 918 84 483 12.9 11.4 1.5 1.77
1985 56 554 000 750 520 670 656 79 864 13.3 11.9 1.4 1.79
1986 56 683 000 754 805 660 735 94 070 13.3 11.7 1.7 1.78
1987 56 804 000 775 405 644 342 131 063 13.7 11.3 2.3 1.81
1988 56 916 000 787 303 649 178 138 125 13.8 11.4 2.4 1.82
1989 57 076 000 777 036 657 733 119 303 13.6 11.5 2.1 1.79
1990 57 237 500 798 364 641 799 156 565 13.9 11.2 2.7 1.83
1991 57 438 700 792 269 646 181 146 088 13.8 11.3 2.5 1.82
1992 57 584 500 780 779 634 238 146 541 13.6 11.0 2.5 1.79
1993 57 713 900 761 526 658 194 103 332 13.2 11.4 1.8 1.76
1994 57 862 100 750 480 626 222 124 258 13.0 10.8 2.1 1.74
1995 58 024 800 731 882 641 712 90 170 12.6 11.1 1.6 1.71
1996 58 164 400 733 163 638 879 94 284 12.6 11.0 1.6 1.73
1997 58 314 200 726 622 632 517 94 105 12.5 10.8 1.6 1.72
1998 58 474 900 716 888 627 592 89 296 12.3 10.7 1.5 1.71
1999 58 684 400 699 976 629 476 70 500 11.9 10.7 1.2 1.68
2000 58 886 100 679 029 610 579 68 450 11.5 10.4 1.2 1.64
2001 59 113 000 669 123 604 393 64 730 11.3 10.2 1.1 1.63
2002 59 365 700 668 777 608 045 60 732 11.3 10.2 1.0 1.63
2003 59 636 700 695 549 612 085 83 464 11.7 10.3 1.4 1.70
2004 59 950 400 715 996 584 791 131 205 11.9 9.8 2.2 1.77
2005 60 413 300 722 549 582 964 139 585 12.0 9.6 2.3 1.76
2006 60 827 100 748 563 572 224 176 339 12.3 9.4 2.9 1.82
2007 61 319 100 772 245 574 687 197 558 12.6 9.4 3.2 1.87
2008 61 823 800 794 383 579 697 214 686 12.8 9.4 3.5 1.96
2009 62 260 500 790 204 559 617 230 587 12.7 9.0 3.7 1.89
2010 62 759 500 807 721 561 666 246 055 12.9 8.9 3.9 1.92
2011 63 285 100 807 776 552 232 255 544 12.8 8.7 4.0 1.91
2012 63 705 000 812 970 569 024 243 946 12.8 8.9 3.8 1.92
2013 64 105 700 778 803 575 458 203 345 12.1 9.0 3.2 1.83
2014 64 596 800 776 352 570 341 206 011 12.0 8.8 3.2 1.82
2015 65 110 000 777 165 602 782 174 383 11.9 9.3 2.7 1.80
2016 65 648 100 774 835 595 659 179 176 11.8 9.1 2.7 1.79
2017 66 040 200 755 066 607 172 147 894 11.4 9.2 2.2 1.74
2018 66 435 600 731 213 616 014 115 199 11.0 9.3 1.7 1.68
2019 66 796 800 712 699 604 707 107 992 10.7 9.1 1.6 1.63
2020 67 081 234 683 181 688 086 - 4 905 10.2 10.3 - 0.1 1.56
2021 694 676 666 491 28 185 10.3 9.9 0.4 1.62

Národnostné zloženie[upraviť | upraviť zdroj]

Obyvatelia Spojeného kráľovstva podľa krajiny narodenia (2007 – 2008).

Sčítanie 2001:

Etnická skupina Počet obyvateľov Percentuálny podiel
Bieli Briti 50 366 497 85,67%
Ostatní belosi 3 096 169 5,27%
Indovia 1 053 411 1,8%
Pakistanci 977 285 1,6%
Íri 691 232 1,2%
Viacrasoví 677 117 1,2%
Karibskí černosi 565 876 1,0%
Africkí černosi 485 277 0,8%
Bangladéšania 283 063 0,5%
Ostatní Aziati (okrem Číny) 247 644 0,4%
Číňania 247 403 0,4%
Ostatní 230 615 0,4%
Ostatní černosi 97 585 0,2%

Náboženstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Tabuľka zobrazuje výsledky sčítania 2001:[8]

Grafické znázornenie náboženského zloženia (2001).
Náboženstvo Počet v %
Kresťania 42 079 000 71,6%
Bez vyznania 9 104 000 15,5%
Moslimovia 1 591 000 2,7%
Hindovia 559 000 1,0%
Sikhovia 336 000 0,6%
Židia 267 000 0,5%
Budhisti 152 000 0,3%
Ostatní 179 000 0,3%
Neudali 4 289 000 7,3%

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. 2011 UK censuses [online]. Office for National Statistics, 27 March 2011, [cit. 2013-02-03]. Dostupné online.
  2. Table 2 2011 Census: Usual resident population and population density, local authorities in the United Kingdom 17 December 2012 [online]. Ons.gov.uk, 2012-12-17, [cit. 2013-02-03]. Dostupné online.
  3. Table 1 2011 Census: Usual resident population by five-year age group and sex, United Kingdom and constituent countries, Prístup 20. december 2012
  4. Usual resident population by five-year age group and sex, United Kingdom and constituent countries, Accessed 20 December 2012]
  5. National Statistics Online
  6. Polio outbreak. SMALLMAN-RAYNOR, M. R.; CLIFF, A. D.. Poliomyelitis : a world geography: emergence to eradication. [s.l.] : Oxford University Press, 2006. ISBN 019924474X. S. 317–18.
  7. UK Population Estimates 1851 to 2014 – Office for National Statistics [online]. . Dostupné online.
  8. 2001 census data (by ethnicity)

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Demographics of the United Kingdom na anglickej Wikipédii.