Chorvátčina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Chorvátčina (hrvatski jezik)
Rozšírenie, štáty: Chorvátsko, Bosna a Hercegovina
Rozšírenie, región: Balkánsky polostrov
Počet hovoriacich: približne 7 miliónov
Poradie: 78.
Klasifikácia: Indoeurópske jazyky
*Slovanské jazyky
**Južnoslovanské jazyky
***Chorvátčina
Písmo: latinka
Postavenie
Úradný jazyk: Chorvátsko, Bosna a Hercegovina
Regulátor: HR,HRV
Jazykové kódy
ISO 639-1 hr
ISO 639-2 kedysi scr, hrv
ISO 639-3 hrv
SIL HRV
Pozri aj: Jazyk - Zoznam jazykov
Wikipédia
Adresa: hr.wikipedia.org
Pomenovanie: Wikipedija, slobodna enciklopedija

Chorvátčina je slovanský jazyk, ktorý sa predovšetkým používa v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, v srbskej provincii Vojvodina a v ostatných susedných krajinách.

Bašćanska ploča

Ako súčasť srbo-chorvátčiny[upraviť | upraviť zdroj]

Chorvátčina bola chápaná ako spisovná varieta srbochorvátskeho jazyka[1][2][3] používaná Chorvátmi.[4]

Nárečia[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavné chorvátske nárečia sa tradične delia do troch skupín podľa týchto znakov:

  • podľa opytovacieho zámena „čo“, ktoré znie buď šta (što), kaj alebo ča. Podľa toho sa rozlišuje nárečie štokavské, kajkavské a čakavské. Hercegovinské štokavské nárečie je základom pre všetky tri spisovné formy: chorvátsku, bosniansku i srbskú.
  • podľa hlásky, ktorá vystriedala v historickom vývoji staré slovanské jať: e, je alebo ije, prípadne i. Tento znak je vodidlom pre označenie nárečí ekavského, jekavského prípadne ijekavského a ikavského.

Štokavské nárečie[upraviť | upraviť zdroj]

Štokavské nárečie je dominantné v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a Srbsku.

Kajkavské nárečie[upraviť | upraviť zdroj]

Kajkavské nárečie je rozšírené v severnom Chorvátsku. Slovu „čo“ zodpovedá „kaj“. Je charakteristické veľkou podobnosťou so západnými nárečiami slovinčiny, avšak nemá dvojné číslo. Zvuku „jať“ zodpovedá „e“.

Čakavské nárečie[upraviť | upraviť zdroj]

Čakavské nárečie je rozšírené v západnom Chorvátsku, hlavne na Istrii, Kvarnere a Dalmácii. Slovu „čo“ zodpovedá „ča“. Toto nárečie obsahuje početné výpožičky z taliančiny. Rovnako ako v prípade štokavského nárečia, na základe hlásky jať sa rozlišuje ikavský, ekavský a jekavský variant. Nevšedným rysom čakavského dialektu je jeho archaický prízvuk – spomedzi všetkým slovanských jazykov sa voľný, pohyblivý a melodický prízvuk v čakavskej chorvátčine najviac približuje prízvuku praslovančiny. Napríklad:

Pôvod ekavsky ikavsky ijekavsky
vrěme vreme vrime vrijeme
lěp lep lip lijep
devojka divojka djevojka
věran veran viran vjeran
selo selo selo selo
trěbati trebati tribati trebati
grějati grejati grijati grijati
Chorvátske dialekty

Abecedy a výslovnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Chorvátčina sa zapisuje latinkou. Zápis v abecede je fonetický. Je založená na práci Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisaňa Ljudevita Gaja v roku 1830.

Príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Angličtina Hornolužická srbčina Chorvátčina Srbčina
Compare Přirunanje Usporedba Поређење (Poređenje)
Europe Europa Europa Европа (Evropa)
Netherlands Nižozemska Nizozemska Холандија (Holandija)
Italians Italčenjo Talijani Италијани (Italijani)
Universe Uniwersum, swětnišćo Svemir Васиона (Vasiona)
Spine Rjap Kralježnica Кичма (Kičma)
Air Powětr Zrak Ваздух (Vazduh)
Education Kubłanje, wukubłanje Odgoj Васпитање (Vaspitanje)
Week Tydźeń Tjedan Седмица (Sedmica)
History Stawizny Povijest Историја (Istorija)
Pantaloons Cholowy Hlače Панталоне (Pantalone)
Belly Brjuch Trbuh Стомак (Stomak)
Science Wěda Znanost Наука (Nauka)
Personally Wosobnje Osobno Лично (Lično)
Persona Wosoba Osoba Лице (Lice)
United Nations Zjednoćene narody Ujedinjeni Narodi Уједињене Нације (Ujedinjene Nacije)
Bread Chlěb Kruh Хлеб (Hleb)
Artificial Kumštny Umjetno Вештачки (Veštački)
Cross Křiž Križ Крст (Krst)
Democracy Demokratija Demokracija Демократија (Demokratija)
Detection Spóznaće Spoznaja Сазнање (Saznanje)
Island Kupa Otok Острво (Ostrvo)
Officer Oficěr Časnik Официр (Oficir)
Road traffic Nadróžny wobchad Cestovni promet Друмски саобраћај (Drumski saobraćaj)
Autobahn Awtodróha Autocesta Аутопут (Autoput)
Length Dołhosć Duljina Дужина (Dužina)
Association Udruga Удружење (Udruženje)
Factory Fabrika, twornja Tvornica Фабрика (Fabrika)
General Powšitkowny Opće Опште (Opšte)
Christ Chrystus Krist Христoс (Hristos)
I'm sorry Wodajće prošu Oprosti Извини (Izvini)
Native language standard Maćernorěčny standard Materinski jezićni standard Матерњи језички стандард

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. David Dalby, Linguasphere (1999/2000, Linguasphere Observatory), str. 445, 53-AAA-g, "Srpski+Hrvatski, Serbo-Croatian".
  2. Benjamin W. Fortson IV, Indo-European Language and Culture: An Introduction, 2. vydanie (2010, Blackwell), str. 431, "Because of their mutual intelligibility, Serbian, Croatian, and Bosnian are usually thought of as constituting one language called Serbo-Croatian."
  3. Václav Blažek, "On the Internal Classification of Indo-European Languages: Survey" Dátum prístupu: 20. október 2010, str. 15–16.
  4. E.C. Hawkesworth, "Serbian-Croatian-Bosnian Linguistic Complex", in: Encyclopedia of Language and Linguistics, 2. vydanie, 2006.