Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Reformovaná kresťanská cirkev (kalvíni) v obciach Slovenska podľa sčítania v roku 2001 (v %).
Reformovaný kostol v Komárne
Gotický reformovaný kostol v Plešivci
Náboženské zloženie obcí Slovenskej republiky v roku 2011. Reformovaná kresťanská cirkev:

██ väčšina (50-100%)

██ relatívna väčšina (<50%)

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku alebo Kalvínska cirkev je kresťanská protestantská cirkev, ktorej vznik sa na Slovensku datuje do roku 1567, keď sa konala jej prvá synoda v Debrecíne. Táto synoda sa prihlásila k reformačnému smeru reprezentovanému Jánom Kalvínom, hlásajúcemu tzv. kalvinizmus. S ostatnými reformovanými cirkvami vyznáva dve vyznania viery, a to Heidelberský katechizmus z roku 1563 a Druhé helvétske vyznanie viery z roku 1567. Cirkev vyznáva štyri reformačné solas.

Štatistika[upraviť | upraviť kód]

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k Reformovanej kresťanskej cirkvi prihlásilo 98 797 (1,83 %) obyvateľov .

Národnostné zloženie veriacich[upraviť | upraviť kód]

údaje: Sčítanie obyvateľstva SR, 2011[1]

Príslušníci Reformovanej kresťanskej cirkvi sú jedinou náboženskou skupinou na území Slovenska, v ktorej neprevažujú veriaci slovenskej národnosti, ale prevažná časť jej členov sú obyvatelia maďarskej národnosti.

Národnosť Počet veriacich v %
slovenská 26550 26,87
maďarská 70221 71,08
rómska 1343 1,36
rusínska 14 0,01
ukrajinská 17 0,02
česká 105 0,11
nemecká 21 0,02
poľská 2 0,00
chorvátska 2 0,00
srbská 1 0,00
ruská 3 0,00
židovská 1 0,00
moravská 7 0,01
bulharská 2 0,00
ostatné 55 0,06
nezistené 453 0,46
spolu 98797 100,00

Obce s najvyšším počtom veriacich[upraviť | upraviť kód]

údaje: Sčítanie obyvateľstva SR, 2001

 1. Košice – 6 286 (2,66 %)
 2. Komárno – 4 696 (12,57 %)
 3. Veľké Kapušany – 2 630 (26,95 %)
 4. Rimavská Sobota – 2 261 (9,01 %)
 5. Kráľovský Chlmec – 2 172 (27,05 %)
 6. Veľký Meder v 2 007 (22,02 %)
 7. Bratislava – 1 918 (0,45 %)
 8. Dunajská Streda – 1 841 (7,83 %)
 9. Michalovce – 1 726 (4,32 %)
 10. Levice – 1 604 (4,39 %)
 11. Tornaľa – 1 537 (18,82 %)
 12. Rožňava – 1 345 (6,98 %)
 13. Zemianska Oľča – 1 185 (45,11 %)
 14. Vlčany – 1 179 (34,74 %)
 15. Okoč – 1 082 (28,44 %)
 16. Nové Zámky – 1 040 (2,46%)
 17. Moldava nad Bodvou – 999 (10,49 %)
 18. Modrany – 942 (65,19 %)
 19. Čierna nad Tisou – 932 (20,06 %)
 20. Chotín – 925 (63,88 %)

Obce s najvyšším percentuálnym počtom veriacich[upraviť | upraviť kód]

údaje: Sčítanie obyvateľstva SR, 2001

 1. Silická Jablonica – 88,98 % (226)
 2. Kľúčovec – 85,22 % (317)
 3. Beša – 84,13 % (318)
 4. Malý Kamenec – 80,00 % (388)
 5. Zádiel – 79,14 % (148)
 6. Ižkovce – 77,50 % (93)
 7. Malý Horeš – 77,37 % (889)
 8. Blatná Polianka – 76,84 % (136)
 9. Černochov v 76,75 % (175)
 10. Zádor – 76,24 % (77)
 11. Svätuš – 76,15 % (99)
 12. Bara – 75,30 % (253)
 13. Rašice – 73,57 % (103)
 14. Nová Vieska – 70,84 % (566)
 15. Holiare –70,05 % (297)
 16. Hubovo – 69,48 % (107)
 17. Svätuše – 69,37 % (634)
 18. Strážne – 69,25 % (482)
 19. Malé Ludince – 69,12 % (141)
 20. Rakytník – 68,91 % (164)

História[upraviť | upraviť kód]

 • 1567 synoda v Debrecíne, kde sa prihlásila k reformačnému smeru reprezentovanému Jánom Kalvínom
 • 1918 po rozpade Rakúsko-Uhorska vzniká na území Slovenska samostatná Reformovaná kresťanská cirkev
 • 1938 pričlenenie časti Slovenska k Maďarsku, kde bola väčšina zborov; po vojne došlo k vysídleniu veriacich maďarskej národnosti do Maďarska alebo západných Čiech
 • 1948 vláda uznáva RKC
 • 1952 ratifikácia cirkevnej ústavy, avšak život cirkvi je brzdený ateistickým charakterom spoločnosti
 • 1989 rozvoj života cirkvi

Viera[upraviť | upraviť kód]

Reformovaná cirkev verí v jedného Boha v troch osobách: Boh Otec, Syn a Duch Svätý. Cirkev vysluhuje dve sviatosti: Krst a Večeru Pánovu. Narozdiel od evanjelikov neveria v reálnu prítomnosť Krista vo Večeri Pánovej, ale veria že spásonosná sila Tela a Krvi Kristovej sú v chlebe a víne prítomné. Pri Večeri Pánovej sa taktiež vysluhuje rozhrešenie. V reformovaných kostoloch nenájdeme žiadne obrazy ani sochy.

Organizácia cirkvi[upraviť | upraviť kód]

RKC má synodálno-presbyteriálny charakter. Synoda je najvyšší zákonodarný orgán, ktorý je tvorený 17 ordinovanými a 17 laickými poslancami. Synoda zo svojich radov volí Predsedníctvo synody a Synodnú radu, ktorá sa skladá zo 7 ordinovaných a 7 laických členov.[2]

Základnou organizačnou zložkou RKC je cirkevný zbor, na ktorého čele je presbyterstvo, vedené duchovným pastierom a kurátorom. Cirkevné zbory sú združené do 9 seniorátov. Senioráty sú riadené valnými zhromaždeniami na čele so seniormi a seniorálnymi kurátormi.

Historicky je RKC dvojjazyčná. Dva senioráty majú úradnú reč slovenčinu a sedem má úradnú reč maďarčinu.

Senioráty tvoriace Generálnu cirkev[3][upraviť | upraviť kód]

 1. Bratislavský seniorát
 2. Komárňanský seniorát
 3. Tekovský seniorát
 4. Gemerský seniorát
 5. Západokošický seniorát, od 1. júla 2007 Abovsko-turniansky[4]
 6. Východokošický seniorát, od 1. júla 2007 Zemplínsky[4]
 7. Užský seniorát
 8. Michalovský seniorát
 9. Ondavsko-hornádsky seniorát

Sídlo kancelárie Synody a Biskupského úradu[upraviť | upraviť kód]

Jókaiho 34
945 01 Komárno
tel: 035/7701826

Biskup[upraviť | upraviť kód]

 • Mgr. László Fazekas
 • Reformovaná cirkev na Slovensku je jedna z mála reformovaných (kalvínskych) cirkví na ktorej čele stojí biskup.

Externé zdroje[upraviť | upraviť kód]

Referencie[upraviť | upraviť kód]