Bázický bod

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bázický bod je jedna stotina percentuálneho bodu. Označuje sa symbolom ‱ odvodeným od symbolu pre percento (%), ktorý označuje jednu stotinu (1100). Štyri nuly v symbole reprezentujú jednu stotinu z jednej stotiny (11001100), teda 110 000.

Táto hodnota sa používa napríklad vo finančnej štatistike na vyjadrenie veľmi malých zmien v percentuálnych bodoch.

Príklad

Zmena úrokovej miery z 2,75 % na 3,1 % znamená zmenu o 0,35 percentuálneho bodu, t. j. o 35 bázických bodov (o 35 ‱).