Percento

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
%

Percento je stotina z celku. Je to spôsob ako vyjadriť časť celku (čiže zlomok) pomocou celého čísla. Zápis napr. „45 %“ (45 percent) je v skutočnosti iba skratka pre zlomok 45/100, tzn. desatinné číslo 0,45. Názov pochádza z per cento, znamenajúceho (pripadajúci) na sto.

Príklady použitia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 40 % alkohol – V každom litri tejto tekutiny je 0,4 litra alkoholu (a zvyšok, čiže 60 %, tvoria iné látky – tzv. objemové percento)
 • 15 % zvýšenie ceny – Po tomto zvýšení stojí daná vec 1,15-násobok pôvodnej ceny; ak bola predtým cena 100 €, po zvýšení bude stáť 115 €.
 • 15 % zľava – Po zľave stojí vec 0,85-násobok (= 1 − 0,15) pôvodnej ceny; ak pred zľavou stála 100 €, po zľave stojí 85 €.
 • 125 % priemeru – Daný parameter má hodnotu rovnú 1,25-násobku priemernej hodnoty; ak je priemer 200, má tento parameter hodnotu 250.
 • 10 % ľudí… – Na každých 100 ľudí pripadá 10 ľudí, ktorí…
 • 100 % istota – Úplná istota, ak je pokusov sto, tak všetkých sto pokusov dopadne podľa daného očakávania (pozri aj pravdepodobnosť).
 • 50 % – 50/100 = 1/2 = polovica
 • 200 % – 200/100 = dvojnásobok

Označenie[upraviť | upraviť zdroj]

Per cento, cca 1425
Symbol v 17. storočí

Znak „%“ je štylizovaný symbol dvoch núl, v pôvodnej podobe (asi roku 1425) bol využitý podobný symbol (iba s vodorovnou čiarkou namiesto šikmej) pre skrátenie zápisu P cento; písmeno P neskôr vypadlo a používal sa samostatný symbol s vodorovnou čiarkou (asi roku 1650).

Medzi číselným údajom a znakom % sa v zásade píše medzera (napr. nárast o 12 % = nárast o 12 percent). Podľa výkladu normy STN 01 6910 a vyjadrenia jazykovej poradne SME to platí aj vtedy, ak znak % znamená prídavné meno (napr. 12 % roztok = 12-percentný roztok); podľa knihy Slovenčina bez chýb sa však v takomto prípade medzera nepíše (napr. 12 % roztok = 12-percentný roztok).[1][2][3][4] V češtine sa prípadoch, kde znak % označuje prídavné meno, medzera nepíše.[5]

Hmotnostné vs. objemové percento[upraviť | upraviť zdroj]

Pri meraní koncentrácie liehu sa používajú dva druhy percentuálneho vyjadrenia:

 • hmotnostné percento určené pomerom hmotnosti 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku, k celkovej hmotnosti tohto výrobku násobeným číslom 100
 • objemové percento určené pomerom objemu 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku pri teplote 20 °C, k celkovému objemu tohto výrobku násobeným číslom 100

Niekedy sa na spresnenie používajú anglické skratky vyjadrujúce, či ide o hmotnostné alebo objemové percento kvapaliny:

 • v/v (volume/volume – objem podielu/objem celku) objemové percento
 • w/w (weight/weight – hmotnosť podielu/hmotnosť celku) hmotnostné percento

Pri uvádzaní koncentrácie roztokov v chémii sa používa tiež

 • w/v (weight/volume – hmotnosť podielu/objem celku)

Nedorozumenia[upraviť | upraviť zdroj]

Mnohým ľuďom robí použitie percent problémy, či už z ich nepochopenia, alebo z dôvodu nedostatkov v základoch aritmetiky. Medzi najčastejšie chyby patria:

Zmeny hodnôt v percentách, percentuálne body[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Percentuálny bod

Ak sa má vyjadriť zmena nejakej hodnoty uvedenej v percentách, je potrebné zreteľne rozlíšiť, či túto zmenu vyjadrujeme v percentách vzťahujúcich sa na pôvodnú základnú hodnotu alebo v percentách vzťahujúcich sa na percentuálnu hodnotu. Napr. ak v situácií, keď úroková sadzba je 20 %, niekto povie, že „úroková sadzba sa zvýši o desať percent“, môže to znamenať dve odlišné veci:

 1. Úroková sadzba sa zvýši na 22 % – čiže pôvodných dvadsať plus desať percent z dvadsiatich.
 2. Úroková sadzba sa zvýši na 30 % – čiže pôvodných dvadsať plus hodnota desať, o ktorú sa má zvýšiť hodnota 20.

Tieto významy sú evidentne celkom iné, čo môže viesť k mätúcim alebo chybným záverom, pokiaľ nie je jasné, z akej základnej hodnoty sa vychádza. Hlavne v ekonomike a u ekonomických ukazateľov sa namiesto dôsledného uvádzania základu používa k rozlíšeniu pôvodne anglický termín "percentuálny bod", používaný pre aritmetický rozdiel dvoch hodnôt vyjadrených v percentách pri rovnakom základe. V tomto zmysle sa preto z dôvodu jednoznačnosti interpretácie môže povedať, že "úroková sadzba sa zvýši o desať percentuálnych bodov". Z toho je zrejmé, že základ sa nemení a teda jedná sa o prípad č.2 (kedy výsledná úroková sadzba je 30 %). Zavedenie pojmu percentuálny bod je teda snahou o odstránenie možných nedorozumení tým, že sa má odkazovať vždy na rovnaký základ. Podľa odporcov tohoto pojmu sa ale jedná o zbytočný novotvar, ktorý nemá ani svoju obdobu u zlomkov, promile či ppm (napríklad rozdiel sedem stotín mínus štyri stotiny sú tri stotiny a nie tri stotiny bodu či tri stotiny zlomkového bodu). Alternatívou je dôsledné uvádzanie základu, z ktorého sa percentá počítajú v situáciách, kedy nie je na prvý pohľad jasné, čo predstavuje základ.

Základná hodnota[upraviť | upraviť zdroj]

Pri počítaní s percentami je potrebné vždy mať na pamäti, o percentá z akého základu ide (podobne ako pri práci so zlomkami je potrebné vedieť ako čitateľa tak aj menovateľa týchto zlomkov). Na prvý pohľad by sa napr. mohlo zdať, že ak sa cena najprv zvýši o 10 %, a potom o 10 % klesne, bude výsledkom opäť pôvodná cena. Tak tomu však nie je (v prípade, ak uvádzané percentá sa vzťahujú na cenu tesne pred jej zmenou a nie na pôvodnú/prvotnú cenu). Druhých desať percent sa totiž počíta zo zvýšenej hodnoty, takže výsledkom bude cena o niečo nižšia ako pôvodná (konkrétne v tomto prípade 99 % pôvodnej ceny). Presnejšie povedané, ak sa najprv pôvodná cena c zvýši o x percent a potom sa o x percent zníži, bude výsledná cena rovná

(c × ((100 + x) / 100)) × ((100 − x) / 100) = c + [(c × x) / 100] - [(((c × x) / 100) × x) / 100] ≠ c

Podobne, ak sa cena zníži o 80 %, nič nebráni tomu, aby sa znížila o ďalších 80 % (a napriek tomu nebude záporná). A naopak, akékoľvek zvýšenie nezabráni tomu, aby po 100 % znížení nespadla na nulu.[6]


Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Pravidlá písania a úpravy písomností - STN 016910 [online]. Učená právnická spoločnosť, [cit. 2015-01-28]. Dostupné online.
 2. Píše sa medzi číslom a znakom percenta medzera? [online]. 01. 02. 2013, [cit. 2015-01-28]. Dostupné online.
 3. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. ISBN 809675243X. S. 244.
 4. Ako sa správne píšu značky matematických a fyzikálnych jednotiek? Dáva sa medzi číslom a jednotkou medzera? [online]. 21. 02. 2013, [cit. 2015-01-28]. Dostupné online.
 5. Internetová jazyková příručka: Značky, čísla a číslice [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-01-28]. Dostupné online. (po česky)
 6. K. M. DELVENTHAL, A. KISSNER, M. KULICK. Kompendium matematiky [online]. Banská Bystrica : Compact Verlag, 2004, [cit. 2004-04-23].

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Percento
 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Percento

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Procento na neurčenej Wikipédii.