Bankový prevod

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bankový prevod je forma presunu peňažných prostriedkov medzi osobami alebo inštitúciami a ich bankovými účtami. Prevod môže byť bezhotovostný medzi dvomi účtami, alebo vložením hotovostnej čiastky na účet.

Bezhotovostný prevod[upraviť | upraviť zdroj]

Bankový prevod je najčastejšia forma presunu financií medzi dvoma účtami a uskutočňuje ho banka na základe príkazu klienta. Platobný (prevodný) príkaz môže byť:[1]

  • priamy prevodný príkaz (príkaz na úhradu)
  • trvalý prevodný príkaz
  • hromadný prevodný príkaz
  • príkaz na inkaso

Peňažné prostriedky musia byť z účtu príkazcu na účet príjemcu v rámci Slovenska prevedené spravidla do 2 pracovných dní, no v rámci účtov v jednej banke sa transakcia realizuje takmer okamžite. Pri cezhraničnom platobnom styku je doba prevodu spravidla do 5 pracovných dní.

Formou bezhotovostného prevodu je aj elektronický prevod prostredníctvom platobnej karty a terminálu, kde sa realizuje úhrada tovaru alebo služby priamym prevodom z účtu príkazcu (odberateľa/nákupcu) na účet príjemcu (dodávateľa/predajcu). Veľkou výhodou je rýchlosť platby, dostupnosť služby (prakticky na celom svete), možnosť okamžite disponovať s prostriedkami na účte a nulové riziko straty, resp. odcudzenia hotovosti.

Kombinovaný prevod[upraviť | upraviť zdroj]

Kombinovaný alebo aj polohotovostný prevod sa realizuje na základe platobného príkazu spravidla v papierovej podobe na pobočke banky. Fyzická osoba tak vkladá reálne finančné prostriedky na účet príjemcu.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé bankové prevody umožnil už v 19. storočí veľký rozvoj telegrafnej siete a bankovníctva. Prostredníctvom telegrafu bola odoslaná informácia o prevode financií, na základe ktorej mohla byť vyplatená hotovosť v inej pobočke prakticky okamžite po ich vložení v banke.[2]

Elektronické bankovníctvo sa vyvinulo zo služby, realizovanej prostredníctvom elektronických médií v 80. rokoch 20. storočia. Prenos informácií bol zabezpečovaný prostredníctvom terminálov, napojených na banku telefónnou linkou. Masívnemu rozšíreniu online bankovníctva napomohlo až sprístupnenie internetu pre verejnosť a domácnosti.

Proces[upraviť | upraviť zdroj]

  • Prvým krokom prevodu je jeho zadanie; príkazca poskytne banke identifikačné údaje, na základe ktorých je začatý prevod
  • Banka príkazcu odošle banke príjemcu informácie o prevode, na základe ktorých je realizovaný prevod podľa príkazcom zadaných inštrukcií
  • Po realizácii skutočného prevodu posiela banka obom stranám správu o zúčtovaní a účtuje si poplatok za transakciu

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]