Bezpečnostná rada Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (BR SR) je poradný orgán vlády SR, ktorý sa v mieri podieľa na vytváraní a realizácii bezpečnostného systému Slovenskej republiky, plnení medzinárodných záväzkov v oblasti bezpečnosti, vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu na Slovensku a vo svete; pripravuje pre vládu návrhy opatrení na zachovávanie bezpečnosti Slovenska, na predchádzanie krízovým situáciám, ako aj návrhy na riešenie vzniknutej krízovej situácie.

Bezpečnostná rada SR má 9 členov. Členovia Bezpečnostnej rady sú pri výkone funkcie nezastupiteľní.

Prezident má právo:

  • navrhovať zvolanie Bezpečnostnej rady a zúčastňovať sa na jej zasadnutiach; ak prezident navrhne zvolanie Bezpečnostnej rady, predseda Bezpečnostnej rady zvolá Bezpečnostnú radu tak, aby sa jej zasadnutie uskutočnilo najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o návrhu dozvedel
  • vyžadovať od predsedu Bezpečnostnej rady a ďalších jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh
  • predkladať Bezpečnostnej rade návrhy v záležitostiach bezpečnosti štátu